Наукова робота кафедри є невід'ємною частиною її діяльності.

На кафедрі виконуються наступні теми НДР:

«Вплив фізичних навантажень на еритроцити, імунну систему та метаболічний статус спортсменів і їх корекція» УДК796.015:[612.111.6+612.017.1+612.015.3 

Номер державної реєстрації:0116U008924

Співробітники кафедри активно приймають участь як у вітчизняних, так і закордонних наукових конференціях.

МІЖНАРОДНІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ
КОНФЕРЕНЦІЇ, ВИСТАВКИ, КОНГРЕСИ, З’ЇЗДИ,
В ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

1.МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE AND PRACTICE

 IX International Scientific and Practical Conference  Stockholm, Sweden November 16 – 19, 2021

2.Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE, INNOVATIONS  AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS  Proceedings of III International Scientific and Practical Conference  Tokyo, Japan   13-15 October 2021

3.ІІ-МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ.

«Вплив дистанційної форми навчання на дітей молодшого шкільного віку»

5 листопада 2021 року  м Миргород

4. II –INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICH-PRAKTISCHEN  CONFERENZ

«Тhe impact of distance learning on primary school children»

 26 November 2021 Wien, Republik  Osterreich

5.I –INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL    CONFERENCE “CURRENT ISSUES OF SCIENCE, PROSPECTS AND CHALLENGES”

«Diagnostics of the herpes Simplex virus by pcr»

17 December, 2021 SYDNEY, AUSTRALIA

6. X INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

“RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT” 12-14 December 2021, Madrid