Напрямки виховної роботи кафедри в цілому охоплюють сферу виховання згідно з загально-педагогічними вимогами: патріотичне виховання, правове, навчально-професійне, трудове, естетичне, екологічне і виховання здорового способу життя.

  Відповідно до щорічного плану виховної роботи проводяться групові та індивідуальні бесіди, в яких зачіпаються питання навчальної дисципліни, формування почуття лікарського обов'язку і гуманізму, культури, спорту, медицини.

  На лекціях і практичних заняттях приділяється велика увага питанням патріотизму, моралі та етики, санітарії та гігієни.

  Організовуються стенди, присвячені боротьбі зі шкідливими звичками.

МЕТА:

  Виховання різнобічної та морально зрілої, соціально адаптованої, високопрофесійної, творчої особистості студента.

  Велика увага приділяється не тільки інтелектуальному, а й культурному вихованню та організації дозвілля студентів.

  Виховна робота зі студентами є невід'ємною частиною процесу якісної підготовки фахівців і проводиться з метою формування у студентів громадянської позиції, збереження і примноження моральних, культурних і духовних цінностей в умовах сучасного життя, збереження і відродження традицій інституту і кафедри.

  Формами виховної роботи на кафедрі обрані: проведення круглих столів, тематичних бесід.

  Викладачі кафедри беруть участь у створенні сприятливого соціально-психологічного мікроклімату серед студентів, які проживають у гуртожитку здійснюють інспектування кімнат, закріплених за кафедрою.

  Зі студентами проводиться додаткова робота, спрямована на адаптацію студентів до умов навчання у вузі, контроль успішності та відвідування занять.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

-розвинути професійну культуру студентів;

-сформувати у студентів ставлення до власної країни, сім'ї, діяльності, суспільству, іншим людям, до себе;

-підготувати майбутніх фахівців до виконання різних ролей: громадянина , лікаря, людини;

-вивчення проблем студентства та організація психологічної підтримки,   консультативної допомоги;

-пропаганда фізичної культури і здорового способу життя.

Відповідальна за виховну роботу кафедри:
асистент  Глазкова Наталія Олексіївна