gaidasch

ГАЙДАШ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач кафедри
Посада - доцент
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент

 

  Після закінчення у 1988 році Ворошиловградського медичного інституту і проходження інтернатури з педіатрії працювала лікарем-ординатором вірусного відділення 4-ї дитячої лікарні міста Луганська до 2010 року. З лютого 2007 року - асистент кафедри філософії здоров’я і проблем людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України, за сумісництвом. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «патологічна фізіологія». З 2010 року - штатний асистент, а з 2011 року - доцент кафедри філософії здоров’я і проблем людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. За сумісництвом – лікар приймального відділення 4-ї дитячої лікарні міста Луганська.

  Лікар-педіатр вищої категорії.

  З 28.01.2016 року доцент кафедри біології, гістології та ембріології, мікробіології, гігієни та екології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України.

  З 1.04.2016 року – доцент кафедри мікробіології, гігієни та екології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України.

  Наукова спрямованість - імунний і метаболічний статус дітей, хворих на пневмонії; вплив екологічних чинників на здоров’я людини. Автор 43 наукових праць, у тому числі 3 винаходів, 3 монографій, 22 статей, 11 тез, 4 навчально-методичних видань.

komarceva

КОМАРЕВЦЕВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - професор кафедри,
Науковий ступінь - доктор медичних наук,
Вчене звання - професор, заслужений діяч науки і техніки України

   Комаревцева Ірина Олександрівна народилася 01.09.1959 року у м. Луганську.

   У 1980 р. закінчила Ворошиловградський медичний інститут за фахом – лікувальна справа з відзнакою.

   1982-1985 р.р. – аспірант Ворошиловградського державного медичного інституту. Міністерством охорони здоров'я України спрямована для виконання дисертаційної роботи в Академію медичних наук СРСР (м.Москва).

   1985-1989 р.р.- асистент кафедри біохімії Луганського медичного інституту.

   З 1989 р. до 2005 р. – директор Науково-дослідного центру Луганського державного медичного університету (з 1997 р. - за сумісництвом).

   З 1997 р. – завідувач кафедри медичної хімії Луганського державного медичного університету.

   З 1 липня 2005 р. до травня 2007 р. начальник Управління охорони здоров’я Луганської обласної держадміністрації.

   З грудня 2014 р. по наступний час – проректор з наукової роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, евакуйованого у м. Рубіжне (Україна).

   Кандидатську дисертацію захистила у 1986 р. в Університеті дружби народів ім.П.Лумумби (м.Москва).

   Докторську дисертацію захистила в 1992 р. у Військово-медичній академії (м.Санкт-Петербург).

   Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєне в 1992 р. Вчене звання професора присвоєне в 1996 р.

   Кваліфікаційна лікарська атестація – сертифікат фахівця лікаря - нарколога.

   Має вищу категорію з організації і управління охороною здоров’я (з 2006 р).

   Загальний стаж (науково-педагогічний) роботи – 33 роки, стаж роботи в Луганському державному медичному університеті – 33 роки; директор Науково-дослідного центра ЛугДМУ – 16 років.

   За керівництвом професора Комаревцевої І.О. виконані й захищені 5 докторських і 22 кандидатські дисертацій. В наступний час під керівництвом професора Комаревцевої І.О. виконується 4 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

   Автор 181 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 1 авторського посвідчення і 7 Патентів України.

   Протягом 20 років - науковий керівник конкурсних держбюджетних наукових робіт МОЗ України.

   З 1997 р. – голова Східного відділення Українського Біохімічного Товариства; член Центральної Ради Українського Біохімічного Товариства; член Європейського Біохімічного Товариства (FEBS).

   Професор Комаревцева І.О. - шеф-редактор наукового журналу «Український журнал клінічної та лабораторної медицини».

   З 2004 р. по 2010 р.– працювала експертом ВАК України експертної ради медико-біологічних і фармацевтичних наук. За плідну роботу у ВАК України одержала подяку Голови ВАК України у 2011 році.

   У 2007 році сприяла відкриттю спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «медична біохімія» - 14.01.32. при ДЗ «ЛугДМУ», яку очолила у 2012 році.

   За розвиток і досягнення в науково-дослідній і організаторській роботі у 2003 р. нагороджена Головою Верховної Ради України В.Литвином іменним годинником Верховної Ради.

   26 червня 2006 р. Указом Президента України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок в розвиток охорони здоров’я присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

glazkova

ГЛАЗКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Посада - асистент

yacunok

ЯЦУНОК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада - асистент

dubich

ДУБИЧ РУСЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент

tkachenko

ТКАЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент

berezkina

БЄРЬОЗКІНА АЛІНА СЕРГІЇВНА

Посада - старший лаборант