На кафедрі фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації проводиться робота зі здобувачами вищої освіти 3-5 курсів медичного та фармацевтичного факультетів в рамках Студентського наукового товариства. Так, гурток кафедри «Рубікон» є складовою частиною діяльності ДЗ «Луганський державний медичний університет» та кафедри, що сприяє удосконаленню професійної підготовки й виявленню обдарованої молоді.

Інформація про науковий гурток та його діяльність знаходиться за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1OFHK5juiFfjHzgCKs7FJ-OxiF-sO8dH9?usp=sharing

Цілями наукового гуртка кафедри є :

  • поглиблення теоретичних знань;
  • формування наукового мислення;
  • здобуття навичок опанування методології та методів наукового пошуку;
  • розвиток творчих здібностей та організаторських якостей майбутніх науковців;
  • прагнення до професійного самовдосконалення та розвитку.

  Протягом навчального року члени наукового гуртка «Рубікон» мають змогу навчитися працювати з сучасною науковою літературою, виконувати курсові та магістерські роботи, які містять елементи наукових досліджень, працювати над дослідницьку роботу разом з науковим керівником, отримати досвід публічних виступів. Крім того, кожного місяця відбуваються засідання гуртка, де обговорюються сучасні та актуальні проблеми медицини та фармації.

  У 2020-2021 навчальному році членами гуртка «Рубікон» стали 15 обдарованих студентів медичного та фармацевтичного факультетів. Здобувачі вищої освіти брали активну участь у роботі гуртка, займалися науково-дослідною роботою та ділилися науковими здобутками в рамках кафедральної конференції «Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації», а також у різноманітних науково-практичних конференціях України.

 

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації «Рубікон» у 2020-2021 року

Результати І етапу Всеукраїнської олімпіади с фармакології 2021

І місце  Кулик Світлана Віталіївна
ІІ місце Кобелєв Данило Євгенович   
ІІІ місце Симонян Мілена Арменівна   та Виноградова Катерина Олегівна   
ІV місце Матрьонін Андрій Романович
V місце Какуля Вікторія Валеріївна

Результати кафедральної конференції «Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації» 

1. Виноградова Катерина Олегівна 1 місце
2. Дебеда Владислав Павлович 1 місце
3. Пономарьова Валерія Володимирівна 1 місце
2. Матрьонін Андрій Романович 2 місце
3. Кулик Світлана Віталіївна 3 місце
4. Калашник Дар’я Сергіївна 4 місце
5. Каліта Юлія Сергіївна 5 місце

Студентські наукові роботи у 2020-2021 навчальному році

1. Журба М. С. Аналіз лікарських препаратів зі стресопротекторною дією на фармацевтичному ринку України / М. С. Журба, К. О. Виноградова, І. М. Колибіна. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0». – 2020. – С. с.42–43.
2. Чеберніна І. О. Роль таурину у лікуванні метаболічного синдрому / І. О. Чеберніна, С. В. Кулик, В. В. Какуля. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0». – 2020. – С. 132–133.
3. Шаповалова Ю. Ю. Метаболічна терапія і лікуванні розсіяного склерозу / Ю. Ю. Шаповалова, О. М. Волощук, К. М. Моложон. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0». – 2020. – С. 141–142.
4. Чеберніна І.О. Роль ілопросту у лікуванні пацієнтів з COVID-19 / І. О.Чеберніна, А. Р. Матрьонін, Д. Є. Кобелєв, С. С. Амуєв. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 3.0». – 2021. – С. 136–137.

Електронне посилання на тези: https://nuozu.edu.ua/s/orhany-hromadskoho-samovriaduvannia/naukove-tovarystvo-molodykh-vchenykh/materialy-konferentsii-molodykh-uchenykh 

Кафедра щиро дякує за участь усім студентам!!! Бажаємо вам успіхів, наукових та професійних звершень!

kakulya
kolibina
kulik
molojon
vinogradova
volochuk
amuev
kobelev
matrionin

  Члени гуртка кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації «Рубікон» Виноградова Катерина Олегівна та Пройдисвіт Андрій Васильович взяли участь у ІV Науково-практичній inernet-конференції з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ», що відбулась 18 листопада 2021 року на базі кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету у м. Харків.

  Під керівництвом завідувачки кафедри к.фарм.н., доцентки Журби Маргарити Сергіївни та асистента кафедри Чеберніної Інни Олександрівни здобувачі вищої освіти підготували до публікації тези наукових робіт, виконаних в рамках роботи у науковому гуртку кафедри:

  1. 1. Виноградова К. О. Ампакіни та їх потенційне використання в психоневрології / К. О. Виноградова, М. С. Журба. // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доповідей ІV Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18 листопада 2021 р.).. – 2021. – С. 65–66.
  2. 2. Пройдисвіт А. В. Терапевтичні можливості препаратів ботулотоксину в практиці лікаря-стоматолога / А. В. Пройдисвіт, І. О. Чеберніна. // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доповідей ІV Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18 листопада 2021 р.). – 2021. – С. 229–230.

  Збірник тез розміщений з посиланням https://pat.nuph.edu.ua/en/iv-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia/

sntsertif001
sntsertif002
sntsertif003
sntsertif004

  Члени гуртка кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації «Рубікон» Кулик Світлана Віталіївна та Матрьонін Андрій Романович взяли участь у ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини», що відбулась 19 листопада 2021 року на базі Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України»

  Разом з асистентом кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації Чеберніною Інною Олександрівною під керівництвом завідувачки кафедри к.фарм.н., доцентки Журби Маргарити Сергіївни здобувачі вищої освіти підготували до публікації тези наукових робіт, виконаних в рамках роботи у науковому гуртку кафедри:

  1. Кулик С. В. Обґрунтування раціональності призначення полівітамінних комплексів вагітним / С. В. Кулик, І. О. Чеберніна. // Тези за матеріалами: ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини» (19 листопада 2021 р., м. Запоріжжя). – 2021. – С. 133–134.
  2. Матрьонін А. Р. Обґрунтування фармакотерапії гіперцитокінемічного синдрому під час ГРВІ / А. Р. Матрьонін, І. О. Чеберніна. // Тези за матеріалами: ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини» (19 листопада 2021 р., м. Запоріжжя). – 2021. – С. 166–167.

Збірка тез знаходиться за посиланням https://sites.google.com/view/zmapo-tmv

sntsertif005
sntsertif006
sntsertif007