Викладацький склад кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі в позанавчальних освітніх та виховних заходах, що організовуються кафедрою. У своїй навчально-виховній роботі колектив кафедри керується завданням виховання сучасного висококваліфікованого спеціаліста у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», здатного до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення. За 2019-2020 навчальний рік кафедрою було проведено низку відкритих лекцій з наступних питань:

  1. Проведення роз’яснення з приводу заборони вживання алкогольних напоїв та тютюнопаління у приміщеннях університету у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України та наказу ректора ДЗ «ЛДМУ» (жовтень 2019 р., відповідач – асистент Шаповалова Ю.Ю.).
  2. Лекція на тему «СНІД – проблема всього людства». (листопад 2019р., відповідач – асистент Андрєєва В.В.).
  3. Лекція на тему «Гормональна контрацепція». (листопад 2019 р., відповідач – асистент Чеберніна І.О.)
  4. Бесіда на тему: «Правова основа фармацевтичної діяльності». (грудень 2019 р., відповідальна зав.кафедри, к.фарм.н., доцент Журба М.С.)
  5. Бесіда на тему «Наркоманія – руйнівний шлях життя». (травень 2020 р., відповідач – доцент Красильнікова А.О.)
  6. Участь студентів у заходах «День факультету», «День студента», університетські свята.
001
002
003