Наукові дослідження кафедри виконуються за головним напрямком відповідно до теми НДР «Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів та статистична обробка даних медико-біологічних досліджень». Державний реєстраційний номер НДР 0118U004284. Крім того, викладачі кафедри приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях. Займаються підготовкою та виданням науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановленням науквоих зв’язків з закладами вищої освіти України та зарубіжжя, науково-дослідною роботою студентів.

  Викладачами кафедри видано підручники, монографії та навчальні посібники:

  Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства / Н.П. Василенко, В.В. Гончаров. – Х. : Видавництво «Лідер», 2017. – 304 с.

  Гідродинаміка суцільних середовищ : навчальний посібник / М.В. Ненько, В.В. Гончаров. – Харків : Видавництво «Лідер», 2017. – 72 с.

  Надежность основных процессов и аппаратов химической технологии / М.В. Ненько, В.В. Гончаров. – Харьков : Издательство «Лидер», 2017. – 126 с.

  Технологія конструкційних матеріалів у хімічному машинобудуванні (навчальний посібник) / Н.П. Василенко, В.В. Гончаров. – Харків: Видавництво «ЛІДЕР» 2015. – 349 с.

  Теплоотдача от нагревателя из ионно-имплантированной стали 12Х18Н10Т / Попович А.Н., Гончаров В.В., Ненько М.В. – Veilag: LAP LAMBERT Academic Publishing (0mni Scriptum GmbH & Co. KG). Bahnhofstraβe 28.66111 Saarbrucken. Deutschland 2016. – 64 с.

  Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології: навчальний посібник для студентів спеціальностей 161 Хімічні технології та інженерія та 226 Фармація / С. О. Кондратов, І. В. Сітак, Т. М. Матейко – Х. : Видавництво «Лідер», 2019. – 544 с.

  Викладачі кафедри регулярно друкують результати своїх наукових досліджень у журналах, що індексуються у міжнародних базах, зокрема, Scopus та Web of Science.