Основна ціль виховної роботи серед студентів – це формування високоморального з різнобічно розвиненим мисленням фахівця, патріота своєї батьківщини.

   Робота проводиться під час педагогічного процесу, а також за межами учбового закладу. Вона включає в себе бесіди на різноманітні теми, участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, студентського наукового товариства кафедри.