evtuschenko

ЄВТУШЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - доцент, завідувач кафедри
 

   Євтушенко Ю.О. в 2005 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

  В 2014 році закінчила аспірантуру Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченко за спеціальністю «Математичний аналіз». В 2007 – 2014 рр. працювала над темою «Метод глобального проектування в теорії періодичних розв’язків звичайних диференціальних рівнянь»

   В 2005 – 2015 рр. працювала в ІХТ ВНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) на посаді асистента кафедри Вищої математики та комп’ютерних технологій.

   З січня 2015 р. виконує обов’язки зав. кафедрою Медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.

   Автор 11 науково-методичних публікацій.

   З 2015 року сфера наукових інтересів пов’язана з формуванням деонтологічної культури студентів вищих медичних навчальних закладів під час навчання.

  Завідувачка кафедри Євтушенко Ю.О. викладає медичну та біологічну фізику, медичну інформатику, біологічну фізику з фізичними методами аналізу, вищу математику і статистику, комп’ютерне моделювання у фармації, інформаційні технології у фармації. Читає лекції та проводить практичні заняття.

macegora

МАЦЕГОРА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Посада - асистент кафедри

  

У 2015 році закінчила Інститут хімічних технологій ім. В. Даля за спеціальністю «Інформатика» та отримала кваліфікацію спеціаліст.

З вересня 2015 року працювала старшим лаборантом кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.

В 2018 році закінчила Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля та здобула кваліфікацію магістр.

З вересня 2018 року по теперішній час працює асистентом кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.

Мацегора Ю.С. проводить роботу з підготовки методичних матеріалів до практичних занять з дисциплін кафедри.

Проводить практичні заняття з медичної та біологічної фізики, медичної інформатики, вищої математики та статистики, інформаційних технологій у фармації. 

kovalenko

КОВАЛЕНКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Посада - асистент кафедри

 

   В 2014 р. закінчив ІХТ ВНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) за спеціальністю «Інформатика».

   З 2015 року асистент кафедри. Веде практичні заняття з дисципліни «Медична інформатика», «Інформаційні технології в фармації», «Комп’ютерне моделювання у фармації», «Фізичні методи аналізу та метрологія».

   Коло наукових інтересів - статистична обробка медико-біологічних даних.

   Коваленко Д.Ю. - профорг кафедри.

fedorova2

ФЕДОРОВА АННА КОСТЯНТИНІВНА

Посада - лаборант кафедри

  

Закінчила у 2020 р. Східноукраїнський національний університет ім В. Даля (м. Сєвєродонецьк) за спеціальністю фінанси і кредит (магістр).

З вересня 2019 р. прийнята на посаду лаборанта кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.