Кафедра фізики заснована в 1956 році, у рік відкриття інституту.

morozov  Першим завідувачем та її організатором був доцент, к.тех.н. Морозов Матвій Степанович. Під його керівництвом з 1956 до 1962 року створювалась матеріально-технічна база кафедри. Велика увага приділялась організації навчального процесу на денному та вечірньому відділеннях, велась розробка методичної документації.

 

petrov  З 1962 до 1984 року завідувачем кафедри був старший викладач Петров Євген Георгійович. У ці роки на кафедрі щорічно проводились регіональні наради завідувачів кафедр фізики, засідання базової кафедри фізики, був розроблений лабораторний практикум з біофізики та медичної апаратури.

 

  У 1964 році на кафедрі відкрито лабораторію медичної електроніки, яку очолив асистент Лебідь О.Н.

  Упродовж 15 років лабораторія здійснювала розробку і виготовлення зразків нової медичної техніки, запропонованої науковцями інституту, проводила стандартизацію та ремонт електронної медичної апаратури на всіх кафедрах. Розроблений лабораторією комплекс з вивчення ритму серцевих скорочень біло тестовано Інститутом медико- біологічних проблем АН СРСР, а окрім його складові, наприклад кардіоінтервалограф, біло впроваджено до медичного забезпечення польоту людини в космос. На підставі цієї розробки в 1969 році була захищена перша в історії кафедри дисертація асистента Лебідь О.Н.

kuvichka  З 1985 до 1990 року завідувачем кафедри була доцент, к.тех.н. Кувічка Ірина Миколаївна. За її активної участі біла зміцнена матеріально-технічна база кафедри, проведена перша координаційна нарада завідувачів кафедр медичної та біологічної фізики медичних вузів України. Доцент Кувічка І.М. – автор 102 наукових робіт та методичних рекомендацій, під її керівництвом виконана та захищена одна кандидатська дисертація.

 

dobrin  В 1991 році кафедра медичної та біологічної фізики була об’єднана з кафедрою інформатики. Завідувачем її став доцент, к.тех.н. Семесенко Михайло Порфирович, на якій працював до 1997 року. За ці роки проведена велика робота з методичного забезпечення навчального процесу з використанням комп’ютерів.

  З 1997 до 1999 року кафедрою керував професор, д.мед.н., Заслужений діяч науки і техніки України Добрін Борис Юлійович.

 

galchenko  З 2000 року кафедру очолював д.тех.н., професор Гальченко Володимир Янкович. Вперше за історію кафедри, в 2001 році було відкрито аспірантуру.

 

  Викладачами кафедри опубліковано 736 наукових статей і тез.

  За всі роки співробітники кафедри сумлінно ставилися до виконання своїх обов’язків, про що свідчить велика кількість випадків матеріального та морального заохочення їх Міністерством охорони здоров’я України, ректоратом університету. Викладачі завжди виявляли і виявляють активну громадянську позицію, проводять виховну роботу серед студентів у навчальний та поза аудиторний час.

 

  Сучасна кафедра медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики ДЗ «ЛДМУ» з базуванням у м. Рубіжному була заснована 31 січня 2015 року.

 kollektiv

Склад кафедри:
Зліва направо: проф. Кондратов С.О., Коваленко Д.Ю., Федорова А.К., Євтушенко Ю.О., Мацегора Ю.С., доц. Гончаров В.В.