Виховання в широкому розумінні цього слова
— це багатогранний процес духовного збагачення
й оновлення і тих, кого виховують, і тих, хто виховує
В. Сухомлинський


   Виховання — це насамперед "вбирання в себе" кожною особистістю культури рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині сущими поколіннями досвіду попередніх поколінь, забезпечує продовження у віках культурно-історичних традицій батьків, творить з вихованця людину цієї епохи, вводить його у сферу загальнолюдських цінностей.

   Виховна робота кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет» - це творчий процес, який зорієнтований на особливості, пов'язані зі специфікою кафедри, університету та регіону. Вона базується на основних положеннях Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта», Концепції національного виховання студентської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016- 2020 роки тощо. Колектив кафедри сприяє саморозвитку студентів, підтримуючи принципи самоуправління, самодисципліни, свідомої відповідальності на засадах співробітництва викладача й студента.

   Основні завдання виховного процесу на кафедрі:

  • підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;
  • виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної культури;
  • створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури;
  • формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до розвитку суспільних відносин;
kaf3vihov001
  • усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянським обов'язком;
  • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, любові до рідної землі, підняття престижу української мови у академічному середовищі і розвиток україномовного освітнього простору: збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону;
  • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
  • пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням;
  • формування поваги до свого університету, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.
kaf3vihov002

   Процес виховання на кафедрі органічно поєднаний з процесом навчання молоді, опануванням основами наук, багатством національної й світової культури. Особливе місце в організації виховного процесу відводиться розв'язанню завдань професійного виховання, метою якого є формування у студентів поваги до спеціальності акушер - гінеколог, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця. 

  Лікар акушер-гінеколог має бути інтелектуально розвиненою людиною аби дійсно бути прикладом високодуховної людини. Навчаючи студентів мистецтву лікування, співробітники кафедри піклуються про духовний ріст здобувачів освіти. Цьому сприяла зустріч з молодою українською письменницею Вікторією Амеліною. Сподіваємося, ця зустріч стала в пригоді майбутнім лікарям: майже їхня ровесниця поділилася досвідом, як круто змінити своє життя і дістатися в цьому високих результатів.

20.12.2019 лікарі-інтерни акушери-гінекологи ДЗ «Луганський державний медичний університет» привітали дітей та передали подарунки від Святого Миколая малечі Будинку маляти №1 у м. Сєвєродонецьку. Адже «чужих дітей не буває!»

001002

Більше фотографій з заходу ви можете побачити тут: Google Photo

  В ДЗ «ЛДМУ» є традиція: на день Святого Миколая привітати подарунками діточок Сєвєродонецького обласного дитячого будинку №2. Цей рік не став винятком. Лікарі – інтерни кафедри акушерства та гінекології та кафедри сімейної, паліативної та військової медицини на день Святого Миколая 20.12.2021 року відвідали малечу та привезли смаколики.

006
007
008
009

Матеріали проведених заходів