ТЕКИ СНТ

  Студентське наукове товариство кафедри акушерства та гінекології, яке є невід’ємною складовою частиною студентського наукового товариства ім. В.Г. Ковешнікова ДЗ «Луганський державний медичний університет», об’єднує студентів 4 – 6 курсів медичного факультету, які зацікавлені в поглибленні своїх знань, опануванні практичними навичками та проведенні науково-дослідницької роботи.

kaf3snt005kaf3snt002.jpg

  Сьогодні постійними членами СНТ є 9 студентів. Куратором студентського наукового товариства від кафедри є доцентка, к.мед.н. Корнієць Нелля Григорівна.

  Студенти-науковці активно залучаються до виконання планової науково-дослідної роботи кафедри «Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних високого ризику» (2021 – 2026 н.р.), беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з акушерства та гінекології, наукових конференціях, що проводяться провідними закладами вищої освіти України.

kaf3snt003kaf3snt0062

  Основними напрямками роботи СНТ є: гінекологічна ендокринологія (куратор – доцент Корнієць Н.Г.), оперативне акушерство (куратор – доцент Слєпічко Ю.М.), антенатальна допомога вагітним з акушерською та екстрагенітальною патологією (куратор – ас. Тертична С.В.), особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду, стану новонародженого у жінок з коронавірусною інфекцією (куратор – ас. Кравцова Ю.А.).

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

kaf3snt007.jpg З 18 по 20 квітня 2018 року на базі ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» було проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з «Акушерства та гінекології», де брали участь студенти з усіх медичних університетів України. Студенти, Ларін Руслан (5 курс) та Ляшенко Вікторія (6 курс), пройшовши відбірний тур «вдома», гідно показали себе у різних етапах олімпіади.

   Виконавши завдання 1 туру (вирішення тестових завдань та задач типу «віртуальний пацієнт») були допущенні до демонстрації практичних навичок у симуляційному центрі. Завдяки підготовчій роботі зав.кафедрою акушерства та гінекології ДЗ «ЛДМУ» доц. Корнієць Н.Г. та доц. Слєпічко Ю.М., окрім сертифікатів «почесних учасників олімпіади» було здобуто персональні відзнаки, а саме: Ляшенко Вікторія – «За вміння діяти в екстренних ситуаціях» Ларін Руслан – «За оперативність на практичному етапі».

   Студенти дуже вдячні доцентам кафедри акушерства та гінекології за рівень знань, Ректору, проф. І.В. Іоффе, за надану можливість відвідати ІІ тур Олімпіади та організаторам ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», зокрема зав. каф. акушерства та гінекології ім. проф. І.Д. Лановського ІФНМУ - Геник Н.І.

kaf3snt0071kaf3snt008

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

Міжнародна науково-практична конференція
студентів та молодих вчених
«Annual Young Medical Scientists’ Conference 2018»

   23-25 листопада 2018 року в НМУ імені О.О. Богомольця проходила Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2018».

   У конференції взяли участь 450 учасників з України, студенти-іноземці медичних університетів країн Кавказу, Близького Сходу, Індії, Нігерії, Білорусії та Казахстану. В ході конференції було представлено понад 100 наукових робіт та 3 відкриті лекції.

   Від нашого університету в роботі конференції прийняв участь студент VI курсу Андрій Голій, який виступив з доповіддю «Роль піхвового біотопу у визначенні клінічного сценарію перебігу вагітності при інфекціях сечовивідної системи» (науковий керівник – завідувач кафедри акушерства та гінекології к.м.н., доц. Корнієць Нелля Григорівна) та пройшов майстер-клас з техніки лімфодиссекції на базі Національного інституту раку.

kaf3snt009
kaf3snt010kaf3snt011
kaf3snt012kaf3snt013

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

  17 - 19 квітня 2019 року у місті Івано-Франківськ проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з акушерства та гінекології. До складу журі Олімпіади увійшла к.мед.наук, доцент Корнієць Н.Г., представниками ДЗ «Луганський державний медичний університет» стали студенти Ларін Р. (6курс) та Аблезгова Л. (5 курс).

kaf3snt014
kaf3snt015
kaf3snt016
kaf3snt014
kaf3snt015
kaf3snt016

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

19 листопада 2021 року в місті Запоріжжі відбулась XV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини». В конференції прийняли участь науковці з різних міст України та Білорусі, що представили багато цікавих та актуальних доповідей. Всі учасники конференції мали можливість під час дистанційних дискусій обмінятись знаннями та досвідом. Кафедра акушерства та гінекології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» представила доповідь у вигляді тез: «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ЩО БАГАТО НАРОДЖУЮТЬ» (студентки 4-го курсу медичного факультету: Д.С Калашник., С.В. Кулик, М.А.Симонян; Науковий керівник: к.мед.н., асистент С.В. Тертична-Телюк ).

001
002
003
004