kucherenko

КУЧЕРЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Посада - доцент, завідувач кафедри
Науковий ступінь - к.фарм.н.
Вчене звання - доцент

У 1992 році закінчила з відзнакою Харківський державний фармацевтичний інститут. Трудову діяльність почала в закладах структури КП «Луганська обласна «Фармація». Працювала на різних фармацевтичних посадах: провізора, провізора-аналітика, завідувача аптечним пунктом, завідувача аптекою, начальника відділу апарату управління.

З 2001 року працює на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації Луганського державного медичного університету.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Розробка складу і технології гіполіпідемічного засобу з Плевроту черепичастого».

У 2012 році Н. В. Кучеренко отримала вчене звання доцента кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

З квітня 2015 року по травень 2021 року доцент Кучеренко Н.В. була виконуючим обов’язки завідувача кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

В червні 2021 року Кучеренко Н. В. обрано за конкурсом на посаду завідувача кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

Доцент Кучеренко Н. В. виконує докторську дисертаційну роботу за темою «Методологічні аспекти розробки та впровадження фітопрепаратів в умовах належних фармацевтичних практик».

Напрямок наукової діяльності доцента Кучеренко Н. В. – технологія лікарських засобів.

Має понад 100 робіт наукового та науково-методичного характеру.

gudzenko

ГУДЗЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д. фарм. н.
Вчене звання - професор
Заслужений працівник охорони здоров’я України

У 1976 році закінчив фармацевтичний факультет Харківського державного фармацевтичного інституту.

Трудову діяльність почав в закладах структури КП «Луганська обласна «Фармація». Працював на керівних посадах, в тому числі Генеральним директором КП «Луганська обласна «Фармація» і КП «Київська обласна «Фармація». Двічі обіймав посаду заступника Міністра охорони здоров’я України.

У 1992 році О. П. Гудзенко захистив кандидатську дисертацію за темою: «Дослідження з метою вдосконалення лікарського забезпечення окремих категорій дермато-венерологічних хворих в умовах промислових регіонів».

У 1994 році О. П. Гудзенко отримав вчене звання доцента кафедри фармакології Луганського державного медичного університету.

У 2004 році О. П. Гудзенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою: «Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів». У 2005 році отримав вчене звання професора кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

З моменту заснування кафедри (2001 рік) і по березень 2015 року професор Гудзенко О. П. був завідувачем кафедри технології ліків, організації та економіки фармації і деканом фармацевтичного факультету ДЗ «Луганський державний медичний університет».

На теперішній час О. П. Гудзенко є деканом фармацевтичного факультету і професором кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Напрямок наукових досліджень професора Гудзенка О. П. – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Професор О. П. Гудзенко є автором близько 300 робіт наукового та науково-методичного характеру.

barnatovich

БАРНАТОВИЧ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - к. фарм. н.
Вчене звання - доцент

У 1989 році закінчила з відзнакою Харківський державний фармацевтичний інститут.

На викладацьку роботу прийшла з практичної фармації, де працювала у структурах апарата управління КП «Луганська обласна «Фармація» і «Київська обласна «Фармація». У ДЗ «Луганський державний медичний університет» працювала за сумісництвом з 2005 року.

З 2013 року С. В. Барнатович працює на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації.

У 2011 році вона захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості».

У 2015 році С. В. Барнатович отримала вчене звання доцента кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

На кафедрі С. В. Барнатович є відповідальною за проведення циклів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

Напрямок наукової діяльності доцента Барнатович С. В. – організація фармацевтичної справи.

Доцент Барнатович С. В. є автором близько 60 робіт наукового та науково-методичного характеру.

oksenuk

ОКСЕНЮК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА

Посада - к.фарм.н., асистент кафедри

У 2010 році закінчила політехнічний коледж ім. О. Є. Порай-Кошиці (м. Рубіжне Луганської області) і отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

З 2010 по 2015 роки навчалась у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Рубіжне), який закінчила з відзнакою і отримала кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів».

З 2015 по 2018 роки О. Є. Оксенюк навчалась у аспірантурі на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

У жовтні 2020 року О. Є. Оксенюк захистила дисертаційну роботу за темою «Розробка складу та технології антисептичних засобів для лікування мікозів і уражень шкіри» (науковий керівник – проф. Гудзенко О. П.).

З грудня 2015 року О. Є. Оксенюк працює асистентом кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

На кафедрі О. Є. Оксенюк є відповідальною за проведення циклів з інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» та куратором від кафедри кімнат студентського гуртожитку.

Асистент Оксенюк О. Є. є автором близько 40 наукових робіт.

efremova

ЄФРЕМОВА ВАЛЕРІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Посада - асистент кафедри

У 2017 році закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет (м. Харків) і отримала кваліфікацію «провізор».

У ДЗ «Луганський державний медичний університет» працює з вересня 2017 року, спочатку на кафедрі фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації.

З вересня 2020 року В. В. Єфремова працює асистентом кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

У 2020 році Єфремова В. В. заочно закінчила з відзнакою Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля за спеціальністю «педагогіка вищої школи» і отримала кваліфікацію «магістр з освітніх, педагогічних наук; викладач».

У листопаді 2020 року В. В. Єфремова вступила до заочної аспірантури при Національному фармацевтичному університеті (м. Харків). Виконує дисертаційну роботу за темою «Розробка організаційно-економічних підходів з підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД в Україні» (науковий керівник – професор кафедри організації та економіки фармації НФаУ Панфілова Г.Л.)

Асистент Єфремова В.В. є автором понад 40 робіт наукового та науково-методичного характеру.

kolpakova

КОЛПАКОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Посада - асистент кафедри

  У 2015 році закінчила з відзнакою Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (м. Рубіжне) і отримала кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів».

  З 2015 по 2021 рік працювала у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Рубіжне).

  З 2015 по 2019 роки О. А. Колпакова навчалась в заочній аспірантурі на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет». Тема дисертаційної роботи – «Розробка складу та технології м’якої лікарської форми для лікування рубцевих утворень шкіри» (науковий керівник – доц. Кучеренко Н. В.).

  З вересня 2021 року О. А. Колпакова працює асистентом кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

sivokonenko

СИВОКОНЕНКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Посада - старший лаборант кафедри

У 2003 році закінчила Технікум Національного фармацевтичного університету (м. Харків) за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію «фармацевт».

Працювала на посаді фармацевта в аптечних закладах м. Рубіжне та м. Кремінна.

У 2011 році Ю. М. Сивоконенко закінчила Східноукраїнський національний університет імені В. Даля і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію «бакалавр з економіки і підприємництва».

У 2012 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені В. Даля і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію «економіст».

З листопада 2019 року Ю. М. Сивоконенко працює старшим лаборантом кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

На кафедрі Ю. М. Сивоконенко є відповідальною за ведення справ кафедри за номенклатурою, з техніки безпеки та протипожежної безпеки.