tkachenko

ТКАЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ

в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - к.фарм.н.
Вчене звання - доцент

  У 1999 році закінчив Українську фармацевтичну академію за фахом «фармація». В 2000 р. закінчив інтернатуру в ІПКСФ при УкрФА та здобув кваліфікацію «Провізор загального профілю». Кандидат фармацевтичних наук з 2004 р. Дисертацію за темою «Хіміко-токсикологічне дослідження лопераміду» (спеціальність: 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) захистив 28 травня 2004 р. на спеціалізованій ученій раді Національного фармацевтичного університету. Дисертацію виконував при кафедрі аналітичної хімії НФаУ (аспірант з відривом від виробництва) під керівництвом д. хім.н. професора Болотова В. В. З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри. В 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії.

  Стаж педагогічної роботи - 16 років, в тому числі у Луганському державному медичному університеті - 14 років. Працював у практичній фармації з 1999 по 2007 рік провізором- аналітиком (вищої категорії) у КП «Луганська обласна «Фармація»».

  Має 72 друкованих робіт, з них - 39 наукового, 28 – навчально-методичного характеру та 5 патенти.

  Має грамоти та подяки від керівництва Малої Академії наук та Міністерства освіти, від ректорату ДЗ «Луганський державний медичний університет»..

gudzenko

ГУДЗЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д. фарм. н.
Вчене звання - професор
Заслужений працівник охорони здоров’я України

У 1976 році закінчив фармацевтичний факультет Харківського державного фармацевтичного інституту.

Трудову діяльність почав в закладах структури КП «Луганська обласна «Фармація». Працював на керівних посадах, в тому числі Генеральним директором КП «Луганська обласна «Фармація» і КП «Київська обласна «Фармація». Двічі обіймав посаду заступника Міністра охорони здоров’я України.

У 1992 році О. П. Гудзенко захистив кандидатську дисертацію за темою: «Дослідження з метою вдосконалення лікарського забезпечення окремих категорій дермато-венерологічних хворих в умовах промислових регіонів».

У 1994 році О. П. Гудзенко отримав вчене звання доцента кафедри фармакології Луганського державного медичного університету.

У 2004 році О. П. Гудзенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою: «Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів». У 2005 році отримав вчене звання професора кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

З моменту заснування кафедри (2001 рік) і по березень 2015 року професор Гудзенко О. П. був завідувачем кафедри технології ліків, організації та економіки фармації і деканом фармацевтичного факультету ДЗ «Луганський державний медичний університет».

На теперішній час О. П. Гудзенко є деканом фармацевтичного факультету і професором кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Напрямок наукових досліджень професора Гудзенка О. П. – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Професор О. П. Гудзенко є автором близько 300 робіт наукового та науково-методичного характеру.

shapovalova

ШАПОВАЛОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Посада – професор кафедри

Науковий ступінь – доктор фармацевтичних наук

Вчене звання - професор
https://orcid.org/0000-0003-4770-7292

h-index: 15 (Google Scholar, as of April, 2023)
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=6603852973&partnerID=MN8TOARS

https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia-Shapovalova-2

Закінчила школу із золотою медаллю (1974 р.), Харківський фармацевтичний інститут (1979 р., з відзнакою), кваліфікація– провізор.

Сертифікати по спеціальності «Організація та управління фармацією», «Загальна фармація», вищі кваліфікаційні категорії за спеціальностями «Організація та управління фармацією», «Загальна фармація». Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Клінічна фармація», «Загальна фармація», «Організація та управління фармацією».

Працювала: 1979–1981 рр. – старший провізор центральної районної аптеки; 1981–1985 рр. – асистент кафедри органічної хімії; 1985–1991 рр. – доцент кафедри фармацевтичної хімії; 1991–1997 рр. – доцент; 1997–1998 рр. – професор кафедри фармацевтичного аналізу і фармакогнозії ІПКСФ; 1998–2000 рр. – заступник голови, вчений секретар науково-технічної ради ХДФП «Здоров’я народу» Комітету Медбіопрому України; 1998–2000 рр. – заступник директора з наукової праці ХДФП «Здоров’я народу» Комітету Медбіопрому України. Експерт Фармакологічного комітету МОЗ України (1998-2009) та Фармакопейного комітету МОЗ України (1999-2006).

З 1998 р. по 2012 р. очолювала кафедру судової фармації (з вересня 2006 р. кафедра судової фармації була перейменована в кафедру фармацевтичного права) ІПКСФ НФаУ.

У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез і властивості імідів і гідразидів гетерилсукцінамінових кислот» (спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).

Доцент з 1991 р.

У 1996 р. захистила докторську дисертацію на тему «Створення дитячих лікарських форм на основі відомих фармакологічних субстанцій» за спеціальностями: 15.00.01 – технологія ліків і 15.00.02 – організація та економіка фармації.

Професор з 1998 р.

З 2012 р. – завідувач кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти.

З березня 2023 року працює професором кафедри фармації Державного закладу «Луганський державний медичний університет».

Спеціальність: 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Напрями наукових досліджень: безпека ліків, організація та управління фармацією, маркетинг та менеджмент у діяльності закладів охорони здоров’я, технологія ліків, аналітично-контрольна фармація, клінічна фармація, фармацевтична косметологія, стандартизація та сертифікація, стандарти GxP, промислова фармація, розробка нормотворчої практики, нормативи та стандарти ЄС.

Шаповалова В.О. має понад 1100 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. більше 40 патентів, 12 монографій, авторські свідоцтва, статті, законодавчі ініціативи тощо. Співавтор розробки 10 нових препаратів («Валькофен», «Кардацет», «Паравіт», «Галоприл», «Динальгін», «Калевіт С», «Густий екстракт календули», «Дифенал», «Парсикол», «Теофедрин плюс»).

За роки завідування професора Шаповалової В.О. на кафедрі захищено 3 докторські дисертаційні роботи та 26 кандидатських дисертаційних робіт:

Науковий консультант 2х докторських дисертацій.

Шаповалова В.О. з 1998 р. була експертом Фармакологічного комітету  МОЗ України, членом Науково-експертної ради Державного фармакологічного центру МОЗ України, членом Фармакопейного комітету МОЗ України.

Входить до Редакційної ради фахових спеціалізованих наукових журналів по Фармації: «Клінічна інформатика і телемедицина»  (http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html), «Health of Society» (https://health-society.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/editorial-board), «Annals of Mechnicov's Institute» (http://journals.uran.ua/ami/redcoll ), «Український медичний альманах» та ін.

Головний редактор спеціалізованого наукометричного міжнародного журналу країн ЄС «SSP Modern Pharmacy and Medicine» (Естонія) /https://ssp.ee/index.php/mpm/

Щороку співмодератор міжнародних науково-практичних конференцій «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація» (https://medinstytut.lviv.ua/konferentsiya-med-i-farm-pravo/)

Володіє англійською мовою на рівні В2.

shapovalov

ШАПОВАЛОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Посада – професор кафедри
Вчене звання - професор
https://orcid.org/0000-0002-9329-0195
h-index: 11 (Google Scholar, as of December, 2022)

Закінчив ліцей із золотою медаллю, Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого (2006 р., з відзнакою), спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист. З 2006 по 2011 працював на різних посадах в слідчих підрозділах МВС України в Харківській області.

В 2011 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. В 2019 році – співзасновник адвокатського об’єднання «Апофеоз». В 2020 році – засновник Громадської організації «Асоціація медичного та фармацевтичного права».

З 2006 р. по 2011 р. за сумісництвом займався науково-педагогічною діяльністю в Національному фармацевтичному університеті, а з 2012 р. по теперішній час – в Харківській медичній академії післядипломної освіти.

З березня 2023 року працює професором кафедри фармації Державного закладу «Луганський державний медичний університет».

У 2009 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему «Судово-фармацевтичні дослідження обігу особливо небезпечних наркотичних засобів у світлі національної безпеки України» за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Доцент. У 2017 р. захистив докторську дисертаційну роботу «Судово-фармацевтичні основи пошуку способів фармакокорекції наркопацієнтів з девіантною поведінкою в рамках державної концепції протидії наркоманії і наркозлочинності» за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація». Професор з 2019 р.

Спеціальність: 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Напрями наукових досліджень: медичне та фармацевтичне право, організація та управління фармацією, маркетинг та менеджмент у діяльності закладів охорони здоров’я, юридичний супровід технологія ліків, аналітично-контрольна фармація, клінічна фармація, фармацевтична косметологія, стандартизація та сертифікація, стандарти GxP, промислова фармація, розробка нормотворчої практики; юридична опіка та адвокатура у системі правовідносин «лікар-пацієнт-фармацевт», нормативи та стандарти ЄС, хмарні IT сервіси, адміністрування Linux серверів.

Підготовив 2-х кандидатів фармацевтичних наук. Науковий керівник на сьогодні 1-ї кандидатської роботи.

Шаповалов Валентин має понад 400 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. більше 40 патентів, авторські свідоцтва, статті, законодавчі ініціативи тощо.

Входить до Редакційної ради фахових спеціалізованих наукових журналів по Фармації: «Клінічна інформатика і телемедицина»  (http://kit-journal.com.ua/ru/index_ru.html), «Health of Society» (https://health-society.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/editorial-board), «Annals of Mechnicov's Institute» (http://journals.uran.ua/ami/redcoll ) та ін.

Науковий керівник теми НДДКР (Державний реєстраційний номер: 0123U101632) за темою «Conceptual interdisciplinary approaches to pharmaceutical provision and availability of drugs, taking into account organizational and legal, technological, analytical, pharmacognostic, forensic and pharmaceutical, clinical and pharmacological, pharmacoeconomic, marketing, social and economic competencies».

Засновник міжнародного видавництва Shapovalov Scientific Publishing (Естонія) https://ssp.ee. Видавництво у 2022 році отримало статус CrossRef Sponsor, надає послуги DOI та інші наукометричні послуги. Зокрема, с початку агресії на Україну, видавництво надає такі послуги колегам з України безкоштовно. Станом на грудень 2022 р., видає 3 наукометричні онлайн журнали, проводить онлайн конференції.

Володіє англійською мовою на рівні С1.

Щороку співмодератор міжнародних науково-практичних конференцій: ХІХ у 2022 р., остання у 2021, ХVІІІ Мультидисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація» (https://medinstytut.lviv.ua/konferentsiya-med-i-farm-pravo/).

У листопаді-грудні 2021 р. в рамках «Меморандума о сотрудничестве Казахстанского НМУ им. С.Д. Асфендиярова» між вишами на кафедрі організації, управління та економіки фармації та клінічної фармації проведено навчальний процес за темою «Організаційне проектування фармацевтичного виробництва» в якості візітинг-професора: https://pharmacy.kaznmu.kz/.

kotova

КОТОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - к.т.н.
Вчене звання - доцент


  У 1987 році закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту Міністерства загальної освіти УРСР за спеціальністю «Хімічна технологiя лакiв, фарб та лакофарбових покрить» та здобула кваліфікацію інженера хіміка-технолога (денна форма навчання).

  З 1987 – 1993 роки працювала в Інституті хімічних технологiй Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на кафедрі технології високомолекулярних сполук. З 1993 – 2003 роки в Інституті прикладної хімії МОН України на посаді старшого наукового співробітника.

  З 2010 року працювала в інституті хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України (м. Рубіжне), де у 2012 році захистила дисертацію та отримала науковий ступень кандидата технічних наук на підставі прилюдного захисту дисертації за темою: «Синтез, технологія та закономірності утворення карбамідоформальдегідних олігомерів зi зниженим вмістом вільного формальдегіду» за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів у спеціалізованій вченій раді К 29.051.08 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України, м. Луганськ.

  З 2013- 2019 років працювала на посаді доцента кафедри технології високомолекулярних сполук та викладала наступні дисципліни: «Теорія хіміко-технологічних процесів високомолекулярних сполук», «Хімія та фізика полімерів», «Технологія виробництва високомолекулярних сполук», «Нанотехнології в органічному синтезі та полімерних продуктах».

  З 2019 року працює доцентом на кафедрі промислової фармації та за сумісництвом на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії та викладає наступні дисципліни: «Фармакогнозія», «Стандартизація лікарських засобів», «Вступ у фармацію», «Органічна хімія».

  Має понад 40 публікацій (з них 9 патентів на винахід)..

oksenuk

ОКСЕНЮК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА

Посада - доцент кафедри

У 2010 році закінчила політехнічний коледж ім. О. Є. Порай-Кошиці (м. Рубіжне Луганської області) і отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

  З 2010 по 2015 роки навчалась у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Рубіжне), який закінчила з відзнакою і отримала кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів».

  З грудня 2015 року О. Є. Оксенюк працює на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  З 2015 по 2018 роки О. Є. Оксенюк навчалась у аспірантурі на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  У жовтні 2020 року О. Є. Оксенюк захистила дисертаційну роботу за темою «Розробка складу та технології антисептичних засобів для лікування мікозів і уражень шкіри» (науковий керівник – проф. Гудзенко О. П.).

  О.Є. Оксенюк у 2021 році успішно пройшла міжнародне стажування у ЗВО м. Краків (Польща), має сертифікат, відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти – англійська мова на рівні В2.

  У 2022 році закінчила Національний фармацевтичний університет (м. Харків) і отримала кваліфікацію фармацевт зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». 

  У 2022 році О.Є. Оксенюк отримала вчене звання доцента кафедри технології ліків, організації економіки фармації.

  Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

  Експерт з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

  О. Є. Оксенюк є автором понад 45 наукових статей, 5 наукових статей які входять до наукометричної бази Scopus, 7 методичних рекомендацій, 3 патентів, 1 свідоцтва про авторське право, 1 інформаційного листа..

oksenuk

ШУМОВА ГАННА СЕРГІЇВНА

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - к. фарм. н.
Вчене звання - доцент

  У 2008 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Луганського державного медичного університету за спеціальністю «Загальна фармація».

  У 2009-2012 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету. Під керівництвом д.фарм.н., професора Георгіянц В.А. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка методик контролю якості засобу противірусної дії «Імуно-вірал з вітаміном С» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. З жовтня 2012 року працювала асистентом кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

  З березня 2020 року працювала асистентом кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації.

  Має більше 35 наукових праць, 1 публікацію у журналі Web of Science, є автором 3 патентів на корисну модель.

osencova

ОСИНЦЕВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент кафедри
Науковий ступінь – кандидат фармацевтичних наук
https://orcid.org/0000-0003-1655-318X

1990 року народження, освіта вища. У 2013 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація». У 2014 році отримала сертифікат за спеціальністю «Загальна фармація» після проходження інтернатури у Харківській медичній академії післядипломної освіти. Осинцева А.О. має практичний досвід роботи у аптечній мережі більше 5 років.

З 2007 року по 2012 рік працювала на кафедрі фармацевтичного права в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету на різних посадах.

З 2012 року працює старшим викладачем кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти.

З 2018 року виконує обов’язки завуча кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти.

З березня 2023 року працює асистентом кафедри фармації Державного закладу «Луганський державний медичний університет».

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Наукове обґрунтування принципів фармацевтичної корекції полінаркоманії на засадах судової фармації» зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Осинцева А.О. має більше 70 наукових праць, авторських свідоцтв про інтелектуальну власність, нововведень у сфері МОЗ України. Зокрема, у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection.

Виконавець НДДКР «Фармацевтичне та медичне право: інтегровані підходи до системи обігу ліків з позиції судової фармації та організації фармацевтичної справи» (0121U000031); «Conceptual interdisciplinary approaches to pharmaceutical provision and availability of drugs, taking into account organizational and legal, technological, analytical, pharmacognostic, forensic and pharmaceutical, clinical and pharmacological, pharmacoeconomic, marketing, social and economic competencies» (0123U101632).

Член редакційної колегії іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах SSP Modern Pharmacy and Medicine (https://ssp.ee/index.php/mpm/about/editorialTeam).

Експерт (рецензент) іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах SSP Modern Pharmacy and Medicine (https://ssp.ee/index.php/mpm/about).

Щороку співорганізатор міжнародних науково-практичних конференцій «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація» (https://medinstytut.lviv.ua/konferentsiya-med-i-farm-pravo/).

efremova

ЄФРЕМОВА ВАЛЕРІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Посада - асистент кафедри

У 2017 році закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет (м. Харків) і отримала кваліфікацію «провізор».

У ДЗ «Луганський державний медичний університет» працює з вересня 2017 року, спочатку на кафедрі фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації.

З вересня 2020 року В. В. Єфремова працює асистентом кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

У 2020 році Єфремова В. В. заочно закінчила з відзнакою Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля за спеціальністю «педагогіка вищої школи» і отримала кваліфікацію «магістр з освітніх, педагогічних наук; викладач».

У листопаді 2020 року В. В. Єфремова вступила до заочної аспірантури при Національному фармацевтичному університеті (м. Харків). Виконує дисертаційну роботу за темою «Розробка організаційно-економічних підходів з підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД в Україні» (науковий керівник – професор кафедри організації та економіки фармації НФаУ Панфілова Г.Л.)

Асистент Єфремова В.В. є автором понад 40 робіт наукового та науково-методичного характеру.