naprasnikov

НАПРАСНІКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: доцент, в.о. завідувача кафедри. Заслужений лікар України, доц. к.м.н.

Освіта: Ворошиловградський медичний інститут в 1981 році, за фахом лікар лікувальник.

- 1992р. к.м.н.

- Магістр державного управління;

- Академія державного управління при Президенті України. 2002р.

Працює в ДЗ «ЛДМУ» з 1 грудня 2014 року.

kochin

КОЧІН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Професор кафедри

 

  Кочін Ігор Васильович навчався у Запорізькій середній школі № 65. В 1963 р. поступив на лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту, де закінчив два курси і був переведений на навчання до Запорізького медичного інституту на третій курс.

  З 1973 року працював цеховим лікарем Запорізького коксохімічного заводу спочатку у 10 міській лікарні, а з 1974 року – в медико-санітарній частині комбінату “Запоріжсталь” та заводу “Дніпроспецсталь”.

  У 1982 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою “Социально-гигиенические аспекты состояния здоровья рабочих некоторых коксохимических предприятий Украины»

  З 1983 року працював старшим викладачем, а з 1993 року доцентом кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Запорізького державного інституту удосконалення лікарів.

  В 1996 р. успішно захистив у Національному медичному університеті ім. акад. О.О. Богомольця дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: “Наукове обґрунтування соціально-гігієнічних аспектів системи збереження і відтворення стану здоров’я працівників промисловості. У лютому 2006 року присвоєно вчене звання професора.

  Наукова діяльність І.В. Кочіна присвячена дослідженню стану здоров’я, способу життя та їх взаємозв’язків, проблемам організації медичної допомоги працівникам промисловості. Було надруковано більше 160 наукових праць з цих проблем.

losukov

ЛОСКУТОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Посада - доцент кафедри
Кандидат медичиних наук

  У 2009 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2009 по 2011 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

  З 2011 по 2014 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби». У жовтні 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні особливості у хворих на хронічний бронхіт з інсулінорезистентністю». Під час навчання в аспірантурі працював асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та асистентом кафедри сімейної медицини ДЗ «ЛугДМУ»

  З 2016 по 2019 рр. обіймав посаду асистента кафедри терапії ФПО з клінічною фармакологією. З 2019 по 2020 рр. працював асистентом кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров'я та поліклінічної роботи.

  З 2020 року працює на кафедрі фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації, викладає клінічну фармакологію студентам 4-го та 5-го курсів медичного факультету, проводить семінарські заняття для інтернів.

  Лоскутов А.Л. є автором більше 30 наукових друкованих праць, 3 з яких внесені до бази цитування Scopus. Також є автором 3 патентів на корисну модель. Володіє англійською мовою на рівні В2, є учасником стажування з внутрішніх хвороб у м. Гронінген, Нідерланди та з питань дистанційної освіти у м. Софія, Болгарія.

chebernina

ЧЕБЕРНІНА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент кафедри

  У 2015 році закінчила медичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2015-2017 рр. навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

  У 2020 році закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

  З 2022 року навчається в аспірантурі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю 222 «Медицина»

  З 2017 по 2022 роки працювала на кафедрі фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації працює. З 2022 року працює на кафедрі поліклінічної терапії, сімейної, військової медицини та фармакології, клінічної фармакології. Проводить практичні заняття з ОК «Фармакологія», ОК «Клінічна фармакологія» та ВК «Побічна дія ліків», ВК «Фітотерапія» та ВК «Основи нутриціології» для здобувачів вищої освіти медичного та фармацевтичного факультетів державною мовою та для здобувачів вищої освіти факультету підготовки іноземних громадян англійською мовою.

  З 2022 року виконує обов'язки керівника наукового відділу.

  Є керівником студентського наукового гуртка кафедри з фармакології «Рубікон».

  Має 15 наукових друкованих праць, з них 1 публікація в Scopus. Авторка та співавторка методичних та практичних розробок кафедри. Учасниця науково-педагогічного стажування «Інноваційний план розвитку медичної освіти в України та країнах ЄС» м. Люблін, Республіка Польща. Має членство у ГО ««Українська асоціація по вивченню болю».

vahnovska

ВАХНОВСЬКА ХРИСТИНА ІВАНІВНА

Посада - асистент кафедри

  У 2016 році з відзнакою закінчила  Кременецьке медичне училище ім. А. Річинського. У 2021 році з відзнакою  закінчила ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікарська справа».

  З серпня 2021 року по теперішній час навчається в інтернатурі за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

  З жовтня  2021 року працювала асистентом кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації. З вересня 2022 року та по теперішній час працює  асистентом кафедри поліклінічної терапії, сімейної, військової медицини та фармакології, клінічної фармакологі, проводить практичні заняття з ВК «Побічна дія ліків», », ВК «Фітотерапія» та ВК «Основи нутриціології», ОК «Фармакологія» для здобувачів вищої освіти медичного та фармацевтичного факультетів.

  З грудня 2021 року є головою Ради випускників освітньої програми 222 «Медицина».

droga

ДРОГА АНЖЕЛІКА ЮРІЇВНА

Посада - асистент кафедри

  У 2013 році закінчила коледж Національного фармацевтичного університету. У 2016 році закінчила Національний фармацевтичний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Фармація" і здобула кваліфікацію провізора.

  З грудня 2013 року по вересень 2022 р. працювала в аптечній межері на посаді провізора.

  З вересня 2022 року працює асистентом кафедри  поліклінічної терапії, сімейної, військової медицини та фармакології, клінічної фармакології, проводить практичні заняття з ОК «Фармакотерапія з фармакокінетикою», ОК « Клінічна фармація та фармацевтична опіка», ВК «Клінічна фармакологія в практиці провізора-клініциста» та ВК «Виробнича практика з фармацевтичної опіки» для здобувачів вищої освіти 4 та 5 курсів фармацевтичного факультету.

  Є керівником студентського наукового гуртка кафедри з клінічної фармації та фармацевтичної опіки та гуртка з фармакотерапії з фармакокінетикою.

kerimov

КЕРІМОВ ТАРІЕЛЬ РОМАНОВИЧ

Посада - асистент кафедри

  У 2019 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю лікувальна справа. З 2019 року по теперішній час навчається в аспірантурі з спеціальністю «Патологічна фізіологія». У 2021 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

  На кафедрі проводить практичні заняття з ОК «Фармакологія», ОК «Клінічна фармакологія» та ВК «Побічна дія ліків» для здобувачів вищої освіти медичного та фармацевтичного факультетів державною мовою та для здобувачів вищої освіти факультету підготовки іноземних громадян англійською мовою.

  Керівник студентського наукового гуртка з клінічної фармакології. Виконує обов’язки декана медико-фармацевтичного факультету по роботі з іноземними громадянами.

  Має 15 наукових та методичних праць, одна з яких у Scopus. З 2019 року є членом Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України з 2021р. ( посвідчення № 540 )

cheridnichenko

ЧЕРЕДНИЧЕНКО ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент кафедри.

  З 2016 по 2021 навчалась в Державному закладі «Луганський державний медичний університет»
за спеціальністю «Лікувальна справа».

  З 2021 по 2023 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «Дерматовенерологія» на базі
Сєвєродонецької обласної багатопрофільної лікарні та Комунального підприємства «Рівненський
обласний шкірно-венерологічний диспансер».

  На кафедрі працює з лютого 2023 року та викладає освітній компонент «Соціальна медицина та
громадське здоров’я» для здобувачів вищої освіти 3-6 курсів медико-фармацевтичного факультету
денної та заочної форми навчання.

  З лютого 2023 року виконує обов’язки керівника студентського наукового гуртка «Соціальна
медицина та громадське здоров’я».

  Є секретарем Ради молодих учених Державного закладу «Луганський державний медичний
університет» з листопада 2022 року.

  Коло наукових інтересів: статистичний аналіз основних шкірно-венерологічних захворювань.

derevjanko

ДЕРЕВ’ЯНКО НАДІЯ ІВАНІВНА

Посада - старший лаборант кафедри

 

  З 1988 по 1992 роки навчалась у «Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля», м. Рубіжне) та отримала кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності «Технології лаків, фарб та лако-фарбних виробів».

  З 1995 по 2010  роки обіймала посаду  начальника відділу охорони праці в «Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля» м. Рубіжне.

  З 2010 по 2022 роки  працювала фахівцем із соціальної роботи в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рубіжанської міської ради». 

.