Науково-дослідна робота на кафедрі промислової фармації ведеться за напрямком: удосконалення та розробка нових методів синтезу і зберігання активних фармацевтичних інгредієнтів (керівник НДР – доц. Бушуєв А.С.).

  На кафедрі зареєстрована НДР в УкрІНТЕІ за темою: «Удосконалення та розробка нових методів синтезу і зберігання АФІ». Державний реєстраційний номер: 0121U109749 від 15.03.2021.

  З моменту формування кафедри промислової фармації починаючи з 2019 року співробітниками кафедри було прийнято участь та опубліковано:

  21 наукові статті, серед яких 19 у фахових виданнях,  4 у Scopus;

  2 патенти на користу модель та 33 тези доповідей, з яких 26 з Міжнародною участю.

  Кафедра промислової фармації забезпечує фундаментальну базу для вивчення як спеціальних так і вибіркових дисциплін, для чого розробляються навчально-методичні матеріали серед яких і навчальні посібники.

Публікації

1

2

3

4

5

6