berejnoi2

БЕРЕЖНИЙ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ

Посада - В.о. завідувача кафедри,
Науковий ступінь - к.мед.н.,
Доцент кафедри

loskutova

ЛОСКУТОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь - д.мед.н.
Вчене звання - професор

miroschnichenko

МІРОШНІЧЕНКО ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ

Посада - професор кафедри
Вчене звання - професор
Науковий ступінь - д.мед.н.

Трудовий шлях. Закінчив Кримський медичний інститут (м. Сімферополь, 1968 р.). Працював лікарем-інфекціоністом в інфекційній лікарні м. Запоріжжя, в подальшому (1973-1989 р.р.) - на кафедрі інфекційних хвороб Запорізького медичного інституту; з 1990 – у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти завідуючим кафедри інфекційних хвороб (1992–2012 р.р.) та потім професором тієї ж кафедри. З жовтня 2021 р. – професор кафедри внутрішньої медицини №2 ДЗ «ЛДМУ».

Мірошниченком В.П. були розроблені нові методи фотометричного визначення жовчних кислот і холестерину в жовчі, на які були отримані авторські посвідчення як на винаходи. У наступні роки дані методи були включені в каталог уніфікованих методів дослідження. На основі розроблених методів були виконані кандидатська дисертація («Дослідження холато-холестеринової функції печінки при вірусному гепатиті і холелітіазу новим методом фотометричного аналізу» (1978 р.)) і докторська дисертація («Оцінка реконвалесценції при вірусних гепатитах А і В за даними дослідження дуоденального вмісту» (1991 р.)) при безпосередньому керівництві професора Л.Л.Громашевської (Київський інститут інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського). Під науковим керівництвом Мірошниченко В.П. були захищені кандидатські дисертації аспірантами кафедри Онищенко Т.Є. (2004 р.) та Живицею Д.Г.(2005 р.).

Кваліфікація. Вища лікарська категорія за фахом «Інфекційні хвороби».

Участь у роботі громадських організацій. Член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів України.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики дифтерії, вірусних гепатитів, менінгітів, ВІЛ-інфекції.

Публікації. Має 120 наукових робіт, 2 патенти на винахід.

kruglova

КРУГЛОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Посада - доцент кафедри
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - к.мед.н.

  Трудовий шлях. У 2002 році закінчила Луганський державний медичний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. В 2003 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Інфекційні хвороби». З 2009 р. по 2013 р. працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ДЗ «Луганський державний медичний університет», з 25.11.2013 по 31.08.2015 доцентом цієї кафедри, з 01.09.2015 – доцентом кафедри внутрішньої внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології; з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією; 3 01.09.2017 – в.о. завідувача кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне). З березня 2019 р. – завідуюча тієї ж кафедри. З вересня 2019 р. – завідуюча кафедри внутрішньої медицини №2.

  Кваліфікація. Вища лікарська категорія за фахом «Інфекційні хвороби», друга лікарська категорія за фахом «Терапія».

  Участь у роботі громадських організацій. Член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів України.

  Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики інфекційних захворювань.

  Публікації. Має 109 наукових робіт, 27 методичних рекомендацій, 12 патентів на винахід

gaidasch

ГАЙДАШ ОЛЕНА ІГОРІВНА

Посада – доцент закладу вищої закладу
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат медичних наук.
Olena HAIDASH, Candidate of Medical Sciences  

  Трудовий шлях. У  2004-2010 році навчалася у Луганському медичному  університеті, який  закінчила з відзнакою  за спеціальністю "Лікувальна справа".

  З 2010 року старший лаборант кафедри гігієни та екології. З серпня 2010 переведена на посаду старшого лаборанта  кафедри мікробіологія.  З вересня 2013-2017 рік асистент кафедри мікробіології.  У березні 2019 року закінчила інтернатуру за спеціальністю  "Дерматовенерологія". З квітня 2019 року асистент кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією. З лютого 2020 року доцент тієї ж кафедри.

  З вересня 2020 року  по грудень 2021 року в.о. завідувача кафедри дерматовенерології з клінічною анатомією і оперативною хірургією.

  З січня 2022 року доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 .

  Участь у роботі громадських організацій. Член «Української організації лікарів-дерматовенерологів і косметологів».

  Захистила  пiд керівництвом проф. Іоффе І.В. кандидатську дисертацію.

  Публікації: 16 статей з яких 7 за кордоном, 1 теза та 2 патенти на корисну модель України.

ДІДЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

Посада - асистент кафедри

ignatova

ІГНАТОВА АННА ЮРІЇВНА

Посада - асистент кафедри

  Трудовий шлях. У 2012 році закінчила Луганський державний медичний університет, за спеціальністю «Лікувальна справа»з відзнакою та здобула кваліфікацію лікаря. В 2014 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Терапія» та захистила магістерську роботу з відзнакою. З 2015- 2020pp. навчалась в аспірантурі за спеціальністю «Терапія». Пройшла спеціалізацію у 2018 році за фахом «Алергологія» в Національній  медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. Завершена робота над кандидатською дисертацією за темою «Клініко-патогенетичні особливості ураження ендотеліального гідрокаліксу у хворих на ковід-пневмонію і негоспітальну пневмонію на тлі цукрового діабету 2 типу». 3 лютого 2020 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  Основні напрямки наукової діяльності. Вивчення клініко-патогенетичних особливостей  ковід-пневмонії на тлі цукрового діабету 2 типа.

  Участь у роботі громадських організацій. Член асоціації алергологів України та член асоціація превентивної антиейджинг  медицини.

  Публікації. Має 4 публікацій у збірниках тез, 10 статей у фахових виданнях України та 3 методичні рекомендації до практичних занять студентів, 2 патента на винахід.

karandasch

КАРАНДАШ НАДІЯ ПЕТРІВНА

Посада - асистент

macuh

МАЦЮХ НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - асистент

salamadze

САЛАМАДЗЕ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент кафедри

  Трудовий шлях. З 2009-2015 році навчалась в ДЗ «ЛДМУ» за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. У 2015-2017 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2017 році здобула кваліфікацію магістр з внутрішньої медицини, захистивши з відзнакою магістерську роботу за темою: «Корекція ліпідного обміну у хворих на метаболічний синдром». Пройшла спеціалізацію у 2017 році за фахом «Ендокринологія» в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України.

  З 2017 року навчається в аспірантурі заочної форми за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Працює над кандидатською дисертацією.
  3 лютого 2018 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  Участь у роботі громадських організацій. Член ГО «Асоціації ендокринологів України» «Українська асоціація клінічних ендокринологів».
  Кваліфікація. Друга лікарська категорія за фахом «Ендокринологія», друга лікарська категорія за фахом «Терапія».

  Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики ендокринних захворювань.

  Публікації. Має 18 публікацій у збірниках тез, 4 статті у фахових виданнях України та 9 методичних рекомендацій до практичних занять студентів.

ОМЕЛЬЧУК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА

Посада - старший лаборант

prostakova

ПРОСТАКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - старший лаборант

machenko

МАЩЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА

Посада - лаборант