Протокол №25
засідання ректорату
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 12.03.2019 року

1. Про стан роботи кафедри терапії ФПО.
Доповідач: зав. кафедри, проф. Лоскутова І.В.

2. Щодо реалізації Плану заходів спрямованих на запобігання та виявлення корупції у ДЗ «ЛДМУ» на 2018рік.
Доповідач: начальник юридичного відділу Кальонова М.Ю.

3. Про стан роботи кафедри мікробіології, гігієни та екології.
Доповідач: зав. кафедри, проф. Гайдаш І.С.

Поточні питання