Протокол №23
засідання ректорату
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 21.01.2019 року

1. Про стан охорони здоров’я в університеті.
Доповідач: зав. кафедри неврології, психіатрії та наркології (Овчаренко М.О.).

2. Інформація про стан клінічної роботи в університеті.
Доповідач: зав. кафедри неврології, психіатрії та наркології (Овчаренко М.О.).

3. Про динаміку кадрового потенціалу університету.
Доповідач: начальник відділу кадрів (Риженко О.В.).

4. Про стан матеріально – технічного забезпечення кафедр університету.
Доповідач: керівник експлуатаційно – технічного відділу (Драчева Н.В.).

5. Про стан роботи кафедри хірургії та хірургії ФПО.
Доповідач: зав. кафедри (Зєльоний І.І.).

6. Про стан навчально – методичного забезпечення кафедр університету.
Доповідач: начальник навчально – методичного відділу (Асєєва О.А.).

7. Про затвердження правил прийому на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України в 2019 році
Доповідач: секретар приймальної комісії (Акімова М.С.).