Фармацевтичний факультет університету заснований у 1998 р. Ентузіастом створення факультету був ректор, Заслужений діяч науки і техніки, д.мед.н., професор Ковешніков В.Г. та його декан, генеральний директор Луганського обласного комунального виробничого підприємства «Фармація», завідувач кафедри технології ліків, організації та економіки фармації, д.фарм.н., професор Гудзенко О.П. Першим заступником декана була д.мед.н. Савченкова Л.В.

  Перший набір студентів на стаціонарне відділення фармацевтичного факультету в 1998 р. склали 29 осіб. Протягом незначного проміжку часу було сформовано професорсько-викладацький склад, здатний забезпечити повноцінну та якісну підготовку спеціалістів для фармацевтичної галузі України. У 2003 р. факультет пройшов акредитацію на право підготовки інтернів, магістрів та організацію заочної форми навчання.

  У 2003 р. закінчили навчання перші випускники фармацевтичного факультету, які в повному обсязі були розподілені та працюють в аптечних закладах міста Луганська, Луганської області та Україні. Перший випуск склали 29 спеціалістів, 2 з яких отримали дипломи з відзнакою.

  З моменту створення факультету проводилась активна робота щодо підготовки якісного кадрового викладацького складу. Так, Гудзенко О.П. у 2004 р. отримав науковий ступінь доктора фармацевтичних наук.

  За свою не дуже тривалу біографію фармацевтичний факультет прогресивно розвивається в усіх напрямках: ректорат, деканат та співробітники кафедр роблять усе для його процвітання, продуктивного росту та розширення якісного кадрового складу з метою підготовки високопрофесійних фахівців та гармонійно сформованих повноцінних особистостей.