efremova

Єфремова В.В.

mamchenko

Мамченко Ю.В.

rijenko

Риженко І.С.

kalnickaya

Посохова Є.Ю.

soloveva2

Соловйова М.С.

Основною метою роботи фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» є:

  • проведення інтегрованої освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну роботу з метою забезпечення підготовки провізорів;
  • підготовка висококваліфікованих фармацевтів згідно ступеневої системи освіти у відповідності з освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням "Фармація, промислова фармація" , з державними стандартами освіти, затвердженими Міністерствами освіти та охорони здоров'я України, які компетентні професійно і поєднують високу загальну культуру, розвинене почуття гуманізму та громадської зрілості, як це передбачено в кваліфікаційних вимогах та в "Присязі провізора України";
  • здійснення профорієнтаційної підготовки учнів у медичному ліцеї-інтернаті, на підготовчих курсах, у медичних класах гімназій міст області, як реалізація багатоступеневої системи освіти;
  • забезпечення післядипломної підготовки фармацевтів в інтернатурі на факультеті післядипломної підготовки та на кафедрах факультету;
  • забезпечення умов щодо оволодіння здобувачами системою знань про людину, природу, суспільство, для реалізації потреб особистості здобувача у професійному та моральному розвитку, формування соціальної зрілості, творчої особистості;
  • виконання науково-дослідних робіт, що спрямовані на вдосконалення навчального процесу, вирішення проблем охорони здоров’я населення України, створення підручників, навчально-методичних посібників для вітчизняних та англомовних здобувачів вищої освіти;
  • постійне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
  • фізична підготовка та здійснення заходів, спрямованих на покращення стану здоров'я здобувачів вищої освіти;
  • розвиток міжнародних зв'язків факультету з метою досягнення світових стандартів у навчальній, науковій, виховній діяльності