• Council of young scientists

  goncharov

  GONCHAROV VITALIY VIKTOROVYCH
  Chairman of the Council of Young Scientists of LSMU, 
  Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor

   E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    The Council of Young Scientists of Luhansk State Medical University (hereinafter - LSMU) was established to fully promote research, inventive and creative activities of graduate students, students and young scientists, providing a systematic approach to the training of scientific and pedagogical staff of the highest qualification. , preservation and development of the intellectual potential of the university.

    In its activities, the Council of Young Scientists of LSMU is guided by the Decree of the President of Ukraine №315 "On Additional Measures to Support Young Scientists", Laws of Ukraine "On Education", "On Higher Education", "On Scientific and Scientific-Technical Activity", "On Innovation", Resolutions and Orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Regulations on the Ministry of Education and Science, the Statute of LSMU, the Regulation on the Council of Young Scientists of LSMU and other regulations governing educational and scientific activities in Ukraine.

    The Council of Young Scientists is a permanent body of self-government, designed to promote professional development, accumulation of experience, creative growth, maximum use of the scientific potential of the youth of LSMU.

  1. We invite you to participate in conferences that will be held at Ternopil National Medical University named after I.Ya. Gorbachev Ministry of Health of Ukraine. Conferences are also posted on the university website at: https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/index/index/index/index

 • Рада молодих вчених

  goncharov

  ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
  Голова Ради молодих вчених ДЗ «ЛДМУ», 
  кандидат хімічних наук, доцент

   E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     Рада молодих вчених ДЗ «Луганський державний медичний університет» (далі – ДЗ «ЛДМУ») створена з метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності аспірантів, студентів та молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу університету.

     У своїй діяльності, Рада молодих вчених ДЗ «ЛДМУ» керується Указом Президента України №315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених», Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство освіти і науки, Статутом ДЗ «ЛДМУ», Положенням про Раду молодих вчених ДЗ «ЛДМУ» та іншими нормативними документами, що регламентують освітню і наукову діяльність в Україні.

     Рада молодих вчених - це постійно діючий орган самоврядування, покликаний сприяти професійному становленню, накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді ДЗ «ЛДМУ».

  1. Запрошуємо до участі в конференціях, які відбудуться в Тернопільському Національному Медичному Університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Конференції також розміщені на сайті університету за посиланням: https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/index/index/index/index