Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


КОЛЕКТИВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ДЗ "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"


Кайло Г.П.


Працівники кафедр медичного факультету беруть активну участь у роботі, спрямованій на розбудову загальноєвропейського простору вищої освіти. Для покращення ефективності викладання науковцями університету видано низку підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій. Співробітниками багатьох кафедр розроблені навчально-контролюючі програми для тестування рівня знань студентів під час навчання. Це допомагає максимально підготуватися до складання тестових контролів «Крок-1» і «Крок-2».

Студенти мають можливість навчатися за стандартною навчальною программою, а також займатися науково-дослідною роботою. На всіх кафедрах факультету працюють студентські наукові гуртки, вихованці яких беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях, організованих Студентським науковим товариством.

Працівники деканату беруть участь у формуванні патріотичного світогляду студентської молоді, високих етичних та моральних якостей студентів (організація студентського дозвілля, художньої самодіяльності, екскурсій, спортивних змагань, у загальноміських молодіжних акціях). Колектив деканату приділяє велику увагу проблемам студентської молоді. Допомога кожному з учасників навчально-виховного процесу є основним завданням, яке успішно виконується завдяки злагодженій командній роботі деканату.


Основною метою роботи медичного факультету є:

- проведення інтегрованої освітньої діяльності, що включає навчальну, виховну, наукову, лікувальну, культурну, методичну роботу з метою забезпечення якісної професійної підготовки лікарів;
- підготовка висококваліфікованих лікарів згідно ступеневої системи освіти у відповідності з освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням: Охорона здоров’я 1201 – медицина; за державними стандартами освіти, які затверджені Міністерством освіти та науки та Міністерством охорони здоров'я України, що є професійно компетентними і поєднують високу загальну культуру, розвинене почуття гуманізму та громадської зрілості, як це передбачене в кваліфікаційних вимогах, в «Присязі лікаря України» та в етичному кодексі лікаря України;
- забезпечення післядипломної підготовки лікарів в інтернатурі на факультеті післядипломної підготовки та на відповідних кафедрах факультету;
- забезпечення вищої форми підвищення професійної кваліфікації лікарів шляхом навчання в клінічній ординатурі;
- підготовка наукових та педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, магістратурі;
- забезпечення умов щодо всебічного оволодіння студентами системою знань про людину, природу та суспільство, для реалізації потреб особистості студента в професійному розвитку та в творчості, формування високої моральності та соціальної зрілості;
- виконання науково-дослідних робіт, що спрямовані на вдосконалення навчального процесу та вирішення актуальних проблем охорони здоров’я населення України, створення підручників, навчально-методичних посібників для вітчизняних та англомовних студентів;
- постійне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
- фізична підготовка та здійснення заходів, спрямованих на покращення стану здоров’я студентів;
- розвиток міжнародних зв’язків факультету з метою впровадження світових стандартів в навчальну, наукову та лікувальну діяльність.


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.