Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова роботаКОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

ГАЙДАШ ІГОР СЛАВОВИЧ
Посада - професор, в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор
Почесне звання – заслужений діяч науки і техніки України


Після закінчення середньої школи №25 міста Луганська працював токарем-фрезерувальником на тепловозобудівному заводі імені Жовтневої Революції. З 1979 по 1981 рік служив в лавах Радянської Армії. В 1981 році поступив на вечірнє підготовче відділення Ворошиловградського медичного інституту, і в 1982 році став студентом цього ВУЗу.

З 1986 року Гайдаш І.С. – перший і найактивніший член студентського наукового гуртка кафедри інфекційних хвороб і епідеміології, керованого професором В.М. Фроловим – завідувачем кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. Поза програмою навчання в ВУЗі поглиблено вивчав імунологію, оволодів широкою низкою імунологічних методик. На 6-му курсі навчання пройшов стажировку в імунологічній лабораторії Латвійського гепатологічного центру академіка Латвійської АН Блюгера А.Ф. (м. Рига). Залучався до виконання хозрозрахункових наукових тем медичного інституту. За студентські роки в співавторстві мав 14 наукових праць. Результати наукових досліджень доповідав на конференціях від студентського до всесоюзного рівней в Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Махачкалі, Новосибірську.

Після закінчення з відзнакою у 1988 році Ворошиловградського медичного інституту навчався в клінічній ординатурі і аспірантурі кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. За час навчання мав стажировки в лабораторії стрептококових інфекцій НДІ епідеміології і мікробіології імені Н.Ф. Гамалеї (м. Москва), в лабораторіях цитогенетики і імуногенетики НДІ генетики (м. Москва).

Ступінь кандидата медичних наук здобув у 1991 році (м. Луганськ, шифр спеціальності – інфекційні хвороби). Тема дисертації: «Клінико-патогенетичне значення імуногенетичних показників і лікування бешихи». Наукові керівники: професор В.М. Фролов, професор Н.О. Пересадін.

З 1991 по 1992 роки працював асистентом кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, в 1992-1994 роки – асистент кафедри терапії факультету поза дипломної освіти Луганського медичного інституту (завідувач – професор В.Я. Плоткін). З 1994 року – асистент кафедри інфекційних хвороб і епідеміології.

Ступінь доктора медичних наук здобув у грудні 1996 році (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, шифр спеціальності – інфекційні хвороби). Тема дисертації: «Питання патогенезу і лікування вірусних гепатитів А, Є і мікст (А+Є) у дітей». Наукові консультанти; член-кореспондент НАН України, АМН України, Російської АМН, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Анатолій Федорович Фролов; академік АНВШ України, Нью-Йорської АН, доктор медичних наук, професор Валерій Митрофанович Фролов. Офіційні опоненти: завідувач біохімічної лабораторії київського НДІ інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, Заслужений діяч науки УРСР, професор Громашевська Любов Леонтіївна; завідуюча лабораторією імунології Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, член-кореспондент АМН України доктор медичних наук, професор Чернушенко Катерина Федорівна; завідувач кафедри педіатрії медичного інституту УАНМ, академік АНВШ України та УАОІ, Нью-Йоркської академії наук, професор Мощич Петро Степанович.

З 1996 року виконував обов’язки доцента кафедри мікробіології Луганського державного медичного університету. Вчене звання доцента кафедри мікробіології присвоєно у 1997 році, вчене звання професора цієї ж кафедри - в 2001 році. Керував кафедрою мікробіології Державного закладу «Луганський державний медичний університету» з вересня 1997 року по 19 січня 2016 року.

З 1.04.2016 року – виконуючий обов’язки завідуючого кафедрою мікробіології, гігієни та екології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України.

Загальний стаж роботи 36 років, педагогічний стаж – 25 років.

Наукова спрямованість - імуносупресивні властивості мікроорганізмів; запалення і апоптоз, як дія бактерій; імунний і метаболічний статус хворих інфекційними хворобами; мікробіологічний, імунний і метаболічний статус спортсменів; вплив промислових хімічних токсикантів на метаболічний стан лейкоцитів і червоної крові людини.

Автор 338 наукових праць, у тому числі 41 винаходу, 16 монографій; 5 підручників та 3 навчальних посібників з мікробіології з грифом МОЗ України.

Указом Президента України №1542 від 25 грудня 2004 року професору Гайдашу І.С. присвоєно Почесне Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (АБ №109034).


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ГАЙДАШ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Посада - доцент
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент


Після закінчення у 1988 році Ворошиловградського медичного інституту і проходження інтернатури з педіатрії працювала лікарем-ординатором вірусного відділення 4-ї дитячої лікарні міста Луганська до 2010 року. З лютого 2007 року - асистент кафедри філософії здоров’я і проблем людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України, за сумісництвом. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «патологічна фізіологія». З 2010 року - штатний асистент, а з 2011 року - доцент кафедри філософії здоров’я і проблем людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. За сумісництвом – лікар приймального відділення 4-ї дитячої лікарні міста Луганська.

Лікар-педіатр вищої категорії.

З 28.01.2016 року доцент кафедри біології, гістології та ембріології, мікробіології, гігієни та екології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України.

З 1.04.2016 року – доцент кафедри мікробіології, гігієни та екології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України.

Наукова спрямованість - імунний і метаболічний статус дітей, хворих на пневмонії; вплив екологічних чинників на здоров’я людини. Автор 43 наукових праць, у тому числі 3 винаходів, 3 монографій, 22 статей, 11 тез, 4 навчально-методичних видань.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШАБЕЛЬНИК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
Посада - доцент
Науковий ступінь – к.б.н.
Вчене звання – доцент


Педагогічну діяльність розпочав у 2000 році. В Луганському державному медичному університеті працює з 2005 року. Загальний стаж роботи 17 років, педагогічний стаж - 16 років. Вчений ступінь кандидата наук отримав у 2005 році (м. Луганськ) по темі дисертації «Вплив різних методів інактивації токсинів сальмонел на продукцію цитокінів і циклічних нуклеотидів моноцитами, нейтрофілами та энтероцитами in vitro».

З березня 2005 року – асистент, з 2007 року - доцент кафедри мікробіології Луганського державного медичного університету. З вересня 2016 року – доцент кафедри мікробіології, гігієни та екології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України (м. Рубіжне).

Наукова спрямованість – імуносупресивні властивості умовно-патогенних бактерій. Має 44 наукових робіт, в тому числі 1 монографію та 4 методичні розробки, 2 патенти.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

САДОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
Посада - старший лаборант--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ВІННИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Посада - лаборант
Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.