Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ, РЕАНІМАТОЛОГІЇ
ТА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

ПОСТЕРНАК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
Посада - завідувач кафедри,
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор

Трудовий шлях. Закінчив Донецький медичний інститут у 1981 році за спеціальністю "Педіатрія". В 1982 році закінчив інтернатуру з анестезіології-реаніматології на кафедрі анестезіології та реаніматології в Луганському медичному інституті. В 1982-1984 рр. працював лікарем-ординатором у відділенні дитячої анестезіології та реаніматології Луганської обласної клінічної лікарні. В 1984-1986 рр. проходив службу у лавах Радянської Армії на посаді начальника медичного пункту полка. Після звільнення з лав РА працював у відділенні анестезіології та реаніматології Луганської дитячої обласної клінічної лікарні. В 1989-1991 рр. проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології ЛМІ. З 1991 р. - асистент кафедри анестезіології, реаніматології та хірургії факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету. З 1996 року призначено на посаду доцента кафедри. З 1997 року - відповідальний за курс анестезіології та інтенсивної терапії на кафедрі. 2000-2007 рр. – завідувач відділенням анестезіології та ІТ ЛОДКЛ (за сумісництвом). З 2010 року завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів ФПО.

Клінічний досвід. Проведення всіх методів анестезіологічного забезпечення при всіх видах хірургічних втручань у дорослих та дітей, надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії постраждалим та хворим різного віку з різноманітною патологією, проведення інтра- та екстракорпоральних засобів детоксикації організму. 1994-2010 рр. – позаштатний дитячий анестезіолог УОЗ Луганської обласної державної адміністрації. Лікувальна робота і консультації проходять на базі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні м. Лисичанська у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії лікувальних закладів області. З 2015 року позаштатний анестезіолог ЛОВЦА.

Кваліфікація. Дитячий анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, міжнародний диплом фахівця екстремальної медицини, академік Європейської академії природних наук. Фахівець І категорії «Медицина невідкладних станів».

Академічна освіта. 1991 рік кандидатська дисертація: «Эффективность интенсивной респираторной терапии у детей раннего возраста с пневмонией с учетом изменений в местной защите легких» захищена у Ростовському-на-Дону медичному інституті за фахом 14.00.37 – анестезіологія та реаніматологія. 2009 рік - докторська дисертація за темою «З`ясування особливостей патогенезу опікового шоку у дітей (експериментально-клінічне дослідження)» захищена у Дніпропетровській державній медичній академії за фахом 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка стандартів та алгоритмів невідкладної допомоги та інтенсивної терапії у хворих та постраждалих різних вікових груп при надзвичайних станах, виявлення механізмів розвитку та усунення дисфункції ендотелію у хворих різних вікових груп при критичних станах.

Участь у роботі громадських організацій. Президент асоціації анестезіологів Луганської області, член асоціації анестезіологів України, член Європейської академії природних наук, член Європейської асоціації екстремальної медицини. Є членом Науково-методичних комісій ( підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН України № 375 від 06.04.2016р. «Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Публікації. Понад 150 наукових робот, співавтор 4 монографій, 2 інформаційних листів, у складі робочих груп клінічного протоколу надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному та дошпитальному етапах (Наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004р. «Надання невідкладної допомоги дітям на дошпитальному етапі»), клінічного протоколу надання медичної допомоги при гострих отруєннях (Наказ МОЗ України N897 від 20.10.2010 р.), клінічного протоколу «Використання методів діалізної терапії у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, гострим отруєнням речовинами нефротоксичної дії» (Наказ МОЗ України від 23.11.2011 № 816 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини". – Додаток 4,5), Наказу МОЗ України N984 від 4.12.2012 р. «Про удосконалення системи надання токсикологічної допомоги населенню в Україні», Наказу МОЗ України N04.01.11-5492 від 23.02.2015 р. «Національна адаптація рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я «Невідкладна допомога дітям».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КРИВОРУЧКО МАРІЯ ЄВГЕНІВНА
Посада - доцент кафедри,
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент

Трудовий шлях. Закінчила у 1994 році Луганський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Отримала первинну спеціалізацію в інтернатурі за спеціальністю «Терапія». З 1999 р. по 2009 р. працювала у Луганській міській лікарні № 8 лікарем-терапевтом, лікарем загальної практики – сімейної медицини. В 2002 році закінчила курси вторинної спеціалізації за фахом «Лікар загальної практики - сімейної медицини». У 2009 – 2012 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі нормальної анатомії і фізіології людини та тварин в Луганському національного університету імені Т. Шевченка. З 2013 р. – асистент кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів ФПО. У 2015 р. – призначено на посаду доцента кафедри.

Академічна освіта. 2014 р. – кандидатська дисертація за темою: «Морфофункціональні особливості розвитку дітей періоду другого дитинства та їх зв`язок з деформацією хребтового стовпа».

Основні напрямки наукової діяльності. Надання невідкладної допомоги при критичних станах.

Публікації: 17 наукових робіт (статті, тези у матеріалах конференцій)


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

БІБІК ЖАННА ВАДИМІВНА
Посада - асистент

Трудовий шлях.Закінчила у 2015 році ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «лікар». З 2015р. по 2017р. навчання в інтернатурі за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» на базі ЦМЛ м. Рубіжне, відділення АІТ. Ще під час інтернатури у 2016 році була призначена на посаду асистента кафедри та викладала у студентів дисципліну «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях». На теперішній час викладає для студентів наступні дисципліни: «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Екстремальна та невідкладна медична допомога», «Догляд за хворими». Також проводить заняття у лікарів-інтернів та курсантів. Продовжує працювати лікарем-анестезіологом у відділенні АІТ м. Рубіжне.

Кваліфікація. Лікар-анестезіолог.

Публікації. Є співавтором декількох наукових робіт.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ПОСТЕРНАК ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ
Посада - аспірант

Трудовий шлях. У 2008 р. закінчив Луганський Державний Медичний Університет за фахом «Лікувальна справа» з червоним дипломом. У 2010 році отримав сертифікат лікаря-анестезіолога. З серпня 2010 р. лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії Лутугінської центральної районної лікарні. З листопада 2014 р. по теперішній час лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О. Ф. Мальцева.

Клінічний досвід. Проведення всіх методів анестезіологічного забезпечення при всіх видах хірургічних втручань у дорослих та дітей, надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії постраждалим та хворим різного віку з різноманітною патологією.

Кваліфікація. Анестезіолог першої кваліфікаційної категорії.

Академічна освіта. Аспірант кафедри третього року навчання.

Основні напрямки наукової діяльності. Біохімічні маркери апоптоза та його індукторів у діагностиці перинатальної церебральної ішемії у новонароджених дітей.

Публікації. 5 статей у фахових медичних виданнях.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ПРОСТАКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Посада - лаборант

Закінчила у 1988 р. Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, з вересня 2016 працює лаборантом на кафедрі.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.