Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

Сучасна кафедра Історія кафедри Навчально-методична робота

Студентське наукове товариство


СКРЯБІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Посада - завідувач кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент


Трудовий шлях. Закінчила у 1994р. Луганський державний медичний університет за спеціальністю лікувальна справа, присвоєна кваліфікація спеціаліста лікаря. З 1994 по 1997 навчалась у аспірантурі на кафедрі анатомії людини Луганського державного медичного університету. 9 грудня 1998 рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського державного медичного університету МОЗ України на підставі прилюдного захисту дисертації за темою: "Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелету щурів під впливом гормонів підшлункової залози" присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності нормальна анатомія. Науковий керівник: академік, професор, доктор медичних наук Ковешніков Володимир Георгійович.З 1998 по 2001 роки працювала асистентом кафедри анатомії людини ЛДМУ. У період з 2001 по 2003 рік – старший викладач кафедри анатомії ЛДМУ. Рішенням Атестаційної колегії від 23 жовтня 2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри нормальної анатомії людини. Разом із основною роботою з 2004 по 2006 рік працювала доцентом кафедри юридичної психології та судово-медичної експертизи Луганського інституту внутрішніх справ ім.. Дідоренко Е.О. Проводила практичні заняття із студентами та курсантами з дисциплін: перша медична допомога, судово-медична експертиза, судова психіатрія. Протягом всього періоду трудової діяльності своєчасно проходила курси підвищення кваліфікації на базі національного медичного університету ім. О.О.Богомольця ( посвідчення№395, термін з 19.05 по 06.06.2014, назва циклу: " Інноваційні технології вищої медичної освіти. Актуальні проблеми анатомії людини."). Працювала як викладач анатомії людини із студентами 1 та 2 курсів навчання лікувального, педіатричного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів. Вела роботу завуча на фармацевтичному факультеті: складала методичні розробки для студентів та методичні вказівки для викладачів, календарно-тематичні плани, мультимедійні презентації лекцій та практичних занять, тестові завдання для студентів очного та заочного навчання. Впроваджувала та складала тестові завдання з нормальної анатомії людини для студентів 1-2 курсів навчання лікувального, педіатричного, стоматологічного факультетів, викладала клінічну анатомію для студентів педіатричного факультету.

Академічна освіта. 1998 р. – кандидатська дисертація за темою: "Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелету під впливом гормонів підшлункової залози"

Основні напрямки наукової діяльності. Функціональна анатомія кісткової системи, морфологія системних реакцій організму під впливом різних чинників зовнішнього середовища.

Публікації: 70 наукових робіт (статті, тези у матеріалах конференцій)


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

НУЖНА ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА
Посада - доцент кафедри
Вчене звання - доцент


Трудовий шлях. Закiнчила ДЗ «Луганський державний медичний унiверситет» у 1999 роцi. За спецiальнiстю лiкар- лiкувальник. З 1999-2000 року проходила iнтернатуру з педіатрії та працювала за фахом. З 2002 по 2005 рiк проходила аспiрантуру за спецiальнiстю анатомiя людини, ДЗ «Луганський державний медичний унiверситет».

У 2005 року захистила кандидатську дисертацiю «Морфологiчнi особливостi селезiнки пiсля тимэктомiiї та ведення iмунорегулюючих препаратiв» науковий керiвник академiк, доктор медичних наук, професор В.Г Ковешнiков. З 2006 року - ассистент кафедри анатомiї людини, протягом року переведена на посаду старшого викладача. З 2011 року обрана на посаду доцента кафедри анатомiї людини, по теперешнiй час. Пiд час роботи на кафедрi виконувала обов'язки голови профспiлки кафедри, проводила практичнi заняття та лекцiї iз студентами 1 та 2 курсiв з анатомiї людини на медичному та iноземному факультетах. Проходила курси підвищення кваліфікації у м. Київ ім. О.О. Богомольця у 2014 році. Пiдготувала методичнi розробки для викладачiв та студентiв з роздiлу « Остеологiя».

Академічна освіта. 2005 р. - кандидатська дисертацiя «Морфологiчнi особливостi селезiнки пiсля тимэктомiiї та ведення iмунорегулюючих препаратiв»

Має 35 наукових праць у фахових виданнях та 1 патент на винахiд.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ІГНАТЬЄВА ДАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Посада - асистент кафедри


Трудовий шлях. У 2009 році закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології вищого навчального закладу.

У період з 2009-2010 рр. вчитель біології. З 2010-2015 старший лаборант кафедри біології. З 2016 року методист Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді.

Має 2 друковані наукові статті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

АКАТЬЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада - асистент кафедри


Трудовий шлях. У 2017 році закінчила медичний факультет ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

САЛАМАДЗЕ ТАМАЗ ВАЖЕВИЧ
Посада - асистент кафедри


Трудовий шлях. У 2015 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікар.

У 2017 році закінчив магістратуру з відзнакою

Має 2 друковані наукові статті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШАПОВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ
Посада - асистент кафедри


Трудовий шлях. У 2016 р. з відзнакою закінчив медичний факультет ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікар.

Має 8 друкованих наукових праць, є автором 2 патентів на корисні моделі.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЄРЬОМЕНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА
Посада - старший лаборант


У 2015р. закінчила Східноукраїнський Національний університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Економіка підприємства».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЗЕЛЕНСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада - лаборант


У 2015р. закінчила Східноукраїнський Національний університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Економіка підприємства».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--


Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.