Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ, СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ З МЕДИЧНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

ЯНЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Посада - асистент, в.о. завідувача кафедри

У 2010 році закінчив Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2010 прийнятий на посаду лікаря-інтерна Луганської міської станції швидкої медичної допомоги та одночасно працював на посаді старшого лаборанта кафедри мікробіології ДЗ «Луганський державний медичний університет». У 2012 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «Медицина невідкладних станів», та 2012 переведений на посаду лікаря станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, де працював до серпня 2015р.

З 2015р. прийнятий на посаду асистента кафедри медичної біології, гістології та ембріології, мікробіології та гігієни.

Займається викладацькою та методичною діяльністю, є співавтором методичних рекомендацій для підготовки студентів до практичних занять гістології, цитології та ембріології, є автором 6 наукових статей.

У 2017 році закінчив курси вторинної спеціалізації «Патологічна анатомія» в Харківській медичній академіі післядипломної освіти.

З 2017р. займає посаду виконуючого обов’язки завідувача кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладає дисципліну «Патоморфологія» на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ДУНАЄВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
Посада - професор,
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор

У 1996 р. закінчив Луганський державний медичний університет. З 1998 р. асистент кафедри, з 2007 по 2011 рр. - доцент кафедри. З 2012 р. - професор кафедри. У 2000 р. пройшов спеціалізацію у Харьківській медичній академії післядипломної освіти зі спеціальності судово-медична експертиза. Судово-медичний експерт вищої категорії. Автор 75 науково-методичних праць, 11 патентів України та 2 раціоналізаторських пропозицій. Опублікував посібники для навчальної роботи студентів та експертів під грифом МОН, МОЗ, ЦМК. Має дві міжнародні нагороди (золоті медалі) за участь в міжнародних інноваційних форумах. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію при КМАПО ім. П.Л. Шупіка на тему: «Вплив алкоголю на імунні показники трупної крові при установці часу настання смерті». У 2010 р. захистив докторську дисертацію при КМАПО ім. П.Л. Шупіка зі спеціальності судова медицина на тему: «Можливості диференційної діагностики раптової смерті внаслідок гострої ішемічної хвороби серця, хронічної алкогольної та наркотичної інтоксикації, за морфологічними, біохімічними та біофізичними змінами у предсердіях». Член редколегії журналів «Судово-медична експертиза», «Збірник наукових праць КМАПО ім. П.Л. Шупіка».

З 2017 року – професор кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладає дисципліну «Патоморфологія», «Судова медицина з медичним законодавством» та «Секційний курс» на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

БАБКІНА ОЛЕНА ПЕТРІВНА
Посада - професор кафедри,
Науковий ступінь - доктор медичних наук,
Вчене звання - професор

У 1993 році закінчила Луганський медичний інститут. З 1993 по 2004 рр. – асистент кафедри судової медицини та основ права, 2004 – 2014 – доцент кафедри, з лютого 2014 року – професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини з медичним законодавством ДЗ «ЛДМУ. В 1998 році захистила кандидатську дисертацію, в 2013 році – докторську. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «судово-медична експертиза», 3 кваліфікаційний клас судового експерта. Автор 158 наукових робіт, 2-х патентів України на корисну модель, 13-х раціоналізаторських пропозицій, 4-х монографій, 7-ми навчально-методичних посібників, 29 методичних рекомендацій. Отримала вищу освіту за кваліфікацією «юрист», спеціальність «правознавство» та «управління персоналом».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

СИСОЄНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Посада - доцент,
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент

У 1999 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «лікар». У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Морфофункціональна характеристика нирок плоду при затримці внутрішньоутробного розвитку людини строком гестації 20-27 тижнів» за спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія.

З 2008 року доцент кафедри патоморфології ДЗ «Луганський державний медичний університет». У 2016-2017 рр. - доцент кафедри нормальної фізіології, патологічної фізіології та патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. З 2017 року – доцент кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладає дисципліну «Патоморфологія», «Судова медицина з медичним законодавством» та «Секційний курс» на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КОРОБКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
Посада - асистент,
Науковий ступінь - к.м.н.

У 2009 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «Лікар». З 2015 року працює у ДЗ «Луганський державний медичний університет» на посаді асистента. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування давності ушкоджень травного тракту при механічній травмі» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Є автором понад 15 наукових праць, має патент на корисну модель «Спосіб визначення давності нанесення травм підшлункової залози». З 2017 року – асистент кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладає дисципліну «Патоморфологія», «Судова медицина з медичним законодавством» та «Секційний курс» на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

МАТЮХІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада - асистент

У 2012 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «лікар». З 2014 року - завідувач відділу судово-медичної токсикології, лікар - судово-медичний експерт Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи. З 2016 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія, працює над виконанням кандидатської дисертації.

З 2017 року – асистент кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладає дисципліну «Патоморфологія», «Судова медицина з медичним законодавством» на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЗОЗУЛЯК ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
Посада - асистент

У 2016 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «лікар». У 2016 – 2017 рр. проходив інтернатуру зі спеціальності «Патоморфологія» і здобув кваліфікацію лікаря-патологоанатома. З 2017 року працює лікарем – патологоанатомом у Кремінській центральній районній лікарні. З 2017 року – асистент кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладає дисципліну «Патоморфологія» та «Секційний курс» на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ГАЙЗЕР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада - старший лаборант

У 2005 р. закінчила Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля за спеціальністю: «Екологія та охорона навколишнього середовища».ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.