Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ФАРМАКОЛОГІЇ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ

Сучасна кафедра Історія кафедри Навчально-методична робота


МЕЛЕЩЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
доцент, в.о. завідувача кафедри,
Науковий ступінь - к.м.н.,
Вчене звання - доцент

У 2007 році закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа». У тому ж році вступила до аспірантури за спеціальністю «фармакологія». У 2010 році під керівництвом проф. Лук’янчука В.Д. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Пошук засобів фармакокорекції ендотоксикозу посттравматичного ґенезу». Закінчила інтернатуру за спеціальністю «Нервові хвороби». З грудня 2010 року працювала асистентом кафедри фармакології Луганського державного медичного університету.

У квітні 2015 року переведена на посаду доцента кафедри фармакології та клінічної фармакології. З вересня 2017 року виконує обов’язки завідувача кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації. Має більше 40 друкованих робіт, вільно володіє англійською мовою.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЧЕБЕРНІНА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА
асистент кафедри

У 2015 році закінчила медичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2017 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». З 2017 року навчається в аспірантурі за спеціальністю «Патофізіологія».

Проводить практичні заняття з дисципліни "Фармакологія" зі студентами медичного та фармацевтичного факультетів.

Виконує обов’язки завуча кафедри.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

АНДРЄЄВА ВАЛЕРІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА
асистент кафедри

У 2017 році закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «провізор». Інтерн за спеціальністю «Загальна фармація».

Проводить практичні заняття з дисципліни «Фармакологія» зі студентами медичного та фармацевтичного факультетів, «Фармакотерапія» зі студентами фармацевтичного факультету.

Є профоргом кафедри.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

АКІМОВА МАРГАРИТА СЕРГІЇВНА
асистент кафедри

Акімова М.С. закінчила у 2009 році фармацевтичний факультет Луганського державного медичного університету за спеціальністю «Загальна фармація».

У 2011-2014 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет». Під керівництвом д.мед.н., професора Л.В. Савченкової успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне дослідження стреспротекторних властивостей кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної при гіпокінетичному стресі» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. З 2012 року працює асистентом кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Акімова М.С. має більше 40 друкованих робіт як наукового, так і навчально-методичного характеру.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШАПОВАЛОВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА
асистент кафедри

У 2016 році закінчила медичний факультет ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар.

Має 5 друкованих наукових праць, є автором 1 патенту на корисну модель.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ГЛАДКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
лаборант кафедри

Закінчила у 2011 році Східнонаціональний університет ім. В. Даля.

З 1 вересня 2017 року працює лаборантом кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації.
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.