Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ


КУЧЕРЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Посада - доцент, в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - к.фарм.н.
Вчене звання - доцент

У 1992 році закінчила з відзнакою Харківський державний фармацевтичний інститут. Трудову діяльність почала в закладах структури КП «Луганська обласна «Фармація». Працювала на різних фармацевтичних посадах: провізора, провізора-аналітика, завідувача аптечним пунктом, завідувача аптекою, начальника відділу апарату управління.

З 2001 року працює на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації Луганського державного медичного університету.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Розробка складу і технології гіполіпідемічного засобу з Плевроту черепичастого».

У 2012 році Н. В. Кучеренко отримала вчене звання доцента кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

З квітня 2015 року Н. В. Кучеренко є виконуючим обов’язки завідувача кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Напрямок наукової діяльності доцента Кучеренко Н. В. – технологія лікарських засобів.

Має понад 80 друкованих робіт.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ГУДЗЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д. фарм. н.
Вчене звання - професор
Заслужений працівник охорони здоров’я України

У 1976 році закінчив фармацевтичний факультет Харківського державного фармацевтичного інституту.

Трудову діяльність почав в закладах структури КП «Луганська обласна «Фармація». Працював на керівних посадах, в тому числі Генеральним директором КП «Луганська обласна «Фармація» і КП «Київська обласна «Фармація». Двічі обіймав посаду заступника Міністра охорони здоров’я України.

У 1992 році О. П. Гудзенко захистив кандидатську дисертацію за темою: «Дослідження з метою вдосконалення лікарського забезпечення окремих категорій дермато-венерологічних хворих в умовах промислових регіонів».

У 1994 році О. П. Гудзенко отримав вчене звання доцента кафедри фармакології Луганського державного медичного університету.

У 2004 році О. П. Гудзенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою: «Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів». У 2005 році отримав вчене звання професора кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

З моменту заснування кафедри (2001 рік) і по березень 2015 року професор Гудзенко О. П. був завідувачем кафедри технології ліків, організації та економіки фармації і деканом фармацевтичного факультету ДЗ «Луганський державний медичний університет».

На теперішній час О. П. Гудзенко є деканом фармацевтичного факультету і професором кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Напрямок наукових досліджень професора Гудзенка О. П. – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Професор О. П. Гудзенко є автором понад 270 публікацій.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

БАРНАТОВИЧ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - к. фарм. н.
Вчене звання - доцент

У 1989 році закінчила з відзнакою Харківський державний фармацевтичний інститут.

На викладацьку роботу прийшла з практичної фармації, де працювала у структурах апарата управління КП «Луганська обласна «Фармація» і «Київська обласна «Фармація». У ДЗ «Луганський державний медичний університет» працювала за сумісництвом з 2005 року.

З 2013 року С. В. Барнатович працює на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації.

У 2011 році вона захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості».

У 2015 році С. В. Барнатович отримала вчене звання доцента кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

На кафедрі С. В. Барнатович є відповідальною за проведення циклів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

Напрямок наукової діяльності доцента Барнатович С. В. – організація фармацевтичної справи.

С.В. Барнатович є автором понад 50 друкованих робіт.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ФРОЛОВА ОКСАНА ЄВГЕНІВНА
Посада - асистент кафедри

У 2010 році закінчила політехнічний коледж ім. О. Є. Порай-Кошиці (м. Рубіжне Луганської області) і отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

З 2010 по 2015 роки навчалась у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Рубіжне Луганської області), який закінчила з відзнакою і отримала кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів».

З грудня 2015 року О. Є. Фролова навчається в аспірантурі на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет». Тема дисертаційної роботи – «Розробка складу та технології антисептичних засобів для лікування мікозів і уражень шкіри» (науковий керівник – проф. Гудзенко О. П.).

За сумісництвом О. Є. Фролова працює асистентом кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

На кафедрі О. Є. Фролова є відповідальною за якість підготовки навчальної документації з інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація».

О.Є. Фролова є автором 20 друкованих робіт.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА
Посада - старший лаборант кафедри

У 2001 році закінчила Інститут економіки та менеджменту (м. Київ) зі спеціальності «Бухгалтерський облік та аудит».

З 1996 по 2012 роки працювала в органах Державної податкової служби України в Луганській області.

З 2015 року О.І. Шевченко працює старшим лаборантом кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

На кафедрі О.І. Шевченко є відповідальною за ведення справ кафедри за номенклатурою, техніку безпеки і протипожежну безпеку.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.