Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ


ОРЛОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
Посада - завідувач кафедри,
Науковий ступінь - доктор біологічних наук,
Вчене звання - професор.

У 1986 році закінчила Харківський державний університет ім. М.Горького. З 1986 року працює в Ворошиловградському медичному інституті. Загальний стаж роботи в ДЗ «Луганський державний медичний університет» 31 рік, з них 20 років – педагогічна робота.

Кандидат біологічних наук з 1996 р. Дисертація за темою ”Порівняльні динамічні аспекти біологічної активності гормонів за даними ЯМР-релаксометрії in vitro” була захищена у спеціалізованій Вченій раді інституту біохімії ім. О.О. Богомольця АН України за спеціальністю «біохімія». Дисертація виконувалася в науково-дослідницькому центрі Луганського державного медичного університету під керівництвом д.мед.н., професора Комаревцевої І.О.

З 1987 р. займає посаду асистента кафедри медичної хімії. В 2004 році було присвоєне вчене звання доцента. З 2003 по 2005 р.р. Орлова О.А. була керівником секції ”Хімія” Луганської філії Малої Академії наук Міністерства освіти і науки України. Члени секції займали призові місця на конкурсах-захистах наукових робіт, як на міському , так і на всеукраїнському рівнях. Протягом п’яти років була керівником наукового студентського товариства кафедри медичної хімії.

2001-2004рр. – навчання у докторантурі. В 2005 році захистила докторську дисертацію за темою « Модуляція апоптозу і внутрішньониркові регуляторні системи при експериментальній гострій нирковій недостатності» на спеціалізованій Вченій раді при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця за спеціальністю – 14.01.32 – «медична біохімія». Науковий консультант – завідувач кафедри медичної хімії, професор Комаревцева І.О.

З 2007 року по теперішній час є членом Спеціалізованої вченої ради ДЗ «Луганський державний медичний університет» за фахом «медична біохімія».

У 2010 році Орлова О.А. пройшла спеціалізацію з фармацевтичної хімії на кафедрі Національного фармацевтичного університету, м.Харків.

З 2011 року присвоєне вчене звання професора кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії. Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, 2 магістерські роботи.

Має понад 110 друкованих робіт та 5 патентів.

Професор Орлова О.А. є лектором таких дисциплін, як неорганічна хімія, органічна хімія та фармацевтична хімія. Під її керівництвом виконуються курсові та дипломні роботи.

Більше 10 років займається довузівською підготовкою у Лисичанській гімназії та є керівник робіт учнів МАН.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ТКАЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ
Посада - доцент кафедри,
Науковий ступінь - кандидат фармацевтичних наук,
Вчене звання - доцент

У 1999 році закінчив Українську фармацевтичну академію за фахом «фармація». В 2000 р. закінчив інтернатуру в ІПКСФ при УкрФА та здобув кваліфікацію «Провізор загального профілю». Кандидат фармацевтичних наук з 2004 р. Дисертацію за темою «Хіміко-токсикологічне дослідження лопераміду» (спеціальність: 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) захистив 28 травня 2004 р. на спеціалізованій ученій раді Національного фармацевтичного університету. Дисертацію виконував при кафедрі аналітичної хімії НФаУ (аспірант з відривом від виробництва) під керівництвом д. хім.н. професора Болотова В. В. З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри. В 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії. Стаж педагогічної роботи - 16 років, в тому числі у Луганському державному медичному університеті - 14 років. Працював у практичній фармації з 1999 по 2007 рік провізором- аналітиком (вищої категорії) у КП «Луганська обласна «Фармація»».

Проводить практичні і семінарські заняття зі студентами та провізорами-інтернами, є лектором з дисциплін: аналітична хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія та фармакогнозія. Під його керівництвом виконуються та успішно захищаються курсові та дипломні роботи. У 2010-2015 р.р. керівник секції «Медицина» КЗ «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» МОН України. У 2015 році отримав подяку МОЗ України за підготовку творчої молоді до науково-дослідницької роботи.

Має 72 друкованих робіт, з них - 39 наукового, 28 – навчально-методичного характеру та 5 патенти.

Має грамоти та подяки від керівництва Малої Академії наук та Міністерства освіти, від ректорату ДЗ «Луганський державний медичний університет».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КРАСИЛЬНІКОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада - асистент кафедри
Керівник навчального відділу

З 2000 по 2005 роки навчалась у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Рубіжне Луганської області), який закінчила з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин» та здобула кваліфікацію наукового співробітника.

В 2014 році закінчила аспірантуру Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля за спеціальністю 05.17.04 – «Технологія продуктів органічного синтезу».

Красильнікова А.О. є автором 17 наукових друкованих робіт.

З 2016 року працює асистентом кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії.

Проводить практичні заняття зі студентами з дисциплін: органічна хімія, фізична та колоїдна хімія.

У жовтні 2017 року захистила кандидатську дисертацію за темою: «Аналіз, синтез та оптимізація технологічного процесу безперервного нітрування бензену і толуену високотемпературним адіабатним способом» під керівництвом д.х.н., професора Кондратова С.О. у Спец. Раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за спеціальністю - 05.17.04 – «Технологія продуктів органічного синтезу».

Має грамоти та подяки від ректорату ДЗ «Луганський державний медичний університет».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЮРКОВСЬКА ОЛЕНА ПАЛАДІЇВНА
Посада - старший лаборант кафедри

В 1987 році закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловоградського машинобудівного інституту за спеціальністю хімічна технологія органічних барвників та проміжних продуктів.

З травня 1982 року по червень 2011 року працювала у ТОВ «Рубіжанський Краситель». Пройшла путь від лаборанта 2 розряду до начальника відділу технічного контролю.

За сумлінну працю неодноразово була відзначена почесними грамотами з занесеням на Дошку пошани.

З червня 2011 року по серпень 2017 року - провідний інженер ТОВ «Лізінвест».

З вересня 2017 року старший лаборант кафедри «Фармацевтичної хімії та фармакогнозії».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШЛЕЙОНКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
Посада – лаборант кафедри

З 2010 по 2014 рік навчалася у Рубіжанському політехнічному коледжі ім. О.Є. Порай-Кошиці за спеціальністю «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів».

У 2014 році поступила на другий курс в інститут СНУ ім. В. Даля на денне відділення за спеціальністю «Хімічна технологія». У 2017р. закінчила інститут СНУ ім. В.Даля та отримала диплом бакалавра. У 2017р. була зарахована до магістратури інституту СНУ ім. В.Даля. З березня 2017р. лаборант кафедри.


Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.