Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ, ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Історія кафедри Навчально-методична робота


Сисоєнко О.П.

АНДРУШЕНКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Посада - завідувач кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.,
Вчене звання - доцент

Андрушенко В.В. у 2002 році закінчила з відзнакою Луганський державний медичний університет за фахом "Лікувальна справа" (диплом АН № 19537775). З 2002 по 2005 рр. знаходилася в очній аспірантурі при кафедрі медичної біології, паразитології і генетики Луганського державного медичного університету. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію "Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунку щурів різних вікових періодів при зміненому імунному статусі" (диплом кандидата медичних наук ДК № 033403, Вища атестаційна комісія України, 9 березня 2006 р.). У 2002 р. закінчила Інститут післядипломного утворення Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка (диплом ДБК № 020645).

З 2006 року працювала асистентом кафедри медичної біології. Проводила практичне зайняття з вітчизняними і англоговорящими студентами 1 курсу медичного і педіатричного факультетів, а також зайняття із слухачами підготовчого відділення з англійською формою навчання і іноземними студентами, що навчаються російською мовою.

Брала активну участь у впровадженні кредитно-модульної системи в учбовий процес для студентів, що навчаються англійською мовою. Готувала методичні розробки до практичного зайняття для іноземних слухачів підготовчого відділення, що навчаються російською мовою. Підготувала англійською мовою методичні розробки до практичних занять з розділів "Медична паразитологія" і "Медична ботаніка". З 2012 року читала лекції для слухачів підготовчого відділення з англійською формою навчання і студентів фармацевтичного факультету. З листопада 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри медичної біології (диплом 12ДЦ № 036723). Є автором 65 наукових робіт і 10, виданих англійською мовою, методичних посібників.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

СМІРНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д.м.н., д.б.н.,
Вчене звання - професор


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

БАБКОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
Посада - асистент кафедри

Закінчила Кремінське медичне училище у 1994 році за спеціальністю «Сестринська справа». Закінчила ЛДМУ 2000 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

Після закінчення університету працювала в практичній охороні здоров'я дільничним терапевтом.

У 2007- 2015 роках працювала у Кремінському медичному училищі викладачем терапії, також викладала патоморфологію і онкологію.

У 2015 році прийнята на посаду асистента кафедри медичної біології, гістології та ембріології, мікробіології та гігієни. Займається викладацькою та методичною діяльністю, є співавтором методичних рекомендацій для підготовки студентів до практичних занять з гістології, цитології та ембріології та альбома для практичних занять з гістології, цитології та ембріології.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ГАЙДАШ ОЛЕНА ІГОРІВНА
Посада - асистент кафедри

У 2004-2010 році навчалася у Луганському медичному університеті, який закінчила з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

З 2010 року старший лаборант кафедри гігієни та екології. З серпня 2010 переведена на посаду старшого лаборанта кафедри мікробіологія. З вересня 2013 ассистент кафедри мікробіології. У зв'язку з реорганізаціїю кафедри медичної біології, гістології та ембріології, мікробіології та гігієни у жовтні 2016 року стала асистентом кафедри біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством.

Проводить практичні та семінарські заняття з мікробіології та медичної біології.

Публікації: 9 статей з яких 2 за кордоном, 1 теза та 2 патенти на корисну модель України.

Пiдготувала пiд керівництвом проф. Іоффе І.В. до захисту кандидатську дисертацію.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

СМІРНОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ
Посада - асистент кафедри


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

МІРЗЕБАСОВ МАКСИМ АБДУЛАХОВИЧ
Посада - асистент кафедри


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ХАНІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Посада - асистент кафедри

У 2011 році закінчила ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «лікар». У 2014 році закінчила інтернатуру у ХМАПО за спеціальностю «Патологічна анатомія» і здобула кваліфікацію лікаря-патологоанатома. У 2016 році у ХМАПО проходила курси підвищення кваліфікації за спеціальностю «Судово-медична гістологія». З 2017 року – асистент кафедри біології, гістології та ембріології. Викладає дисципліни «Біологія» та «Гістологія» на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

МАЙБОРОДА ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА
Посада - асистент кафедри

Закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка природничо-географічний факультет, відділення біологія-хімія у 1971 році.

У 1972 році була прийнята на роботу старшим лаборантом з наукової роботи на кафедру біології Ворошиловградського медичного інституту, була співучасником загальнодержавного наукового дослідження ЗПЗ стічними водами та опісторхозу в області, а з 1973 р. переведена на посаду викладача цієї ж кафедри. Викладала біологію на підготовчому відділенні та на 1 курсі. З 1988 року переведена на посаду старшого лаборанта кафедри та працювала асистентом з погодинною оплатою, а з 2000 асистентом цієї ж кафедри. Проводила практичні заняття з вітчизняними та російськомовними іноземними студентами, а також на підготовчому відділенні Лисичанської гімназії.

Брала участь у створенні методичних розробок до практичних занять. Надруковані методичні розробки для російськомовних іноземних студентів з усіх розділів медичної біології та тести КРОК-1 з медичної паразитології для вітчизняних студентів. Приймала участь у впровадженні кредитно-модульної системи в учбовий процес.

Тематика наукових досліджень: гельмінтози, їх профілактика та пошук овіцидних препаратів серед відходів хімічного виробництва області.

Маю 12 публікацій тез та наукових статей, 15 публікацій методичних матеріалів, 1 методичний посібник для працівників ЗПЗ у співавторстві із науковими співробітниками НДІ мед. паразитології та тропічної медицини м. Москва, 1 патент України на корисні моделі.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШЕЛГАЧОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
Посада - лаборант кафедри

Навчалася у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м.Рубіжне) на факультеті хімічних наук за спеціальністю «Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Брала участь у конференціях та наукових роботах.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ПЕРЕТЯТКО АННА МИКОЛАЇВНА
Посада - лаборант кафедри

У 2008 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( м.Рубіжне) за спеціальністю «Економіка підприємства».


Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.