Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ, МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА БІОСТАТИСТИКИ

Сучасна кафедра Історія кафедри Навчально-методична робота

Наукова робота Студентське наукове товариство

ЄВТУШЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада - доцент, завідувач кафедри


Євтушенко Ю.О. в 2005 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

В 2014 році закінчила аспірантуру Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченко за спеціальністю «Математичний аналіз». В 2007 – 2014 рр. працювала над темою «Метод глобального проектування в теорії періодичних розв’язків звичайних диференціальних рівнянь».

В 2005 – 2015 рр. працювала в ІХТ ВНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) на посаді асистента кафедри Вищої математики та комп’ютерних технологій.

В 2017 р. захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук.

З січня 2015 р. виконує обов’язки зав. кафедрою Медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.

Автор 32 науково-методичних публікацій.

З 2015 року сфера наукових інтересів: комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів та статистична обробка даних в медико-біологічних досліджень.

Доцент Євтушенко Ю.О. на кафедрі викладає медичну та біологічну фізику, біологічну фізику, вищу математику, медичну інформатику, комп’ютерне моделювання у фармації, інформаційні технології у фармації читає лекції та проводить практичні заняття.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КОНДРАТОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада - професор кафедри


1952 р. нар., доктор хімічних наук, професор, професор кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики Луганського державного медичного університету, професор кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.

Закінчив у 1974 р. Новосибірський державний університет за спеціальністю «Хімія». У 1974-76 р. працював стажистом-дослідником в Інституті органічної хімії Сибірського відділення АН СРСР. З 1976 р. мешкає у Рубіжному. У 1976 -88 рр. працював у Рубіжанському філіалі НДІ органічних напівпродуктів і барвників на посадах молодшого і старшого наукового співробітника. З 1988 р. працює у Институті хімічних технологій СНУ ім. В.Даля (старший науковий співробітник, доцент, у 2000-2015 рр – зав. кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій, з 2015 р. – професор цієї кафедри). З 2018 р. – професор кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики ЛДМУ (за сумісництвом).

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію (НДІ органічних напівпродуктів і барвників, м. Москва), у 2003 р – докторську дисертацію (Київський національний університет ім.. Т.Шевченка).

Галузі наукових інтересів: математичне та комп’ютерне моделювання процесів у хімії, хімічній технології та фармакології, аналіз і обробка даних, кінетика і каталіз. Автор більше ніж 200 наукових і науково-методичних праць і 3 винаходів. Під керівництвом С.О.Кондратова захищено 3 кандидатських дисертації.

Член редколегій журналів «Східноєвропейський журнал передових технологій» й «Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля»


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Посада - доцент кафедри


Гончаров В.В. в 2000 році закінчив Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету за інженерним напрямком та отримав кваліфікацію магістр-механік. З цього ж року почав працювати інженером на кафедрі загальної фізики та технічної механіки. Далі – завідувачем лабораторіями, асистентом, доцентом.

З 2013 по 2016 роки навчався в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за спеціальністю «Математика». Отримав кваліфікацію «Вчитель математики».

З 2004 по 2008 роки навчався в аспірантурі Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія». В 2013 році захистив дисертацію за спеціальністю 01.04.18 «Фізика та хімія поверхні» та отримав ступінь кандидата хімічних наук, в 2015 році – звання доцента.

Крім дисертації, наукові досягнення відображено в понад 130 працях, зокрема які входять до міжнародних баз (SCOPUS тощо): статтях, матеріалах конференцій, монографіях та навчальних посібниках. Наукові результати регулярно висвітлює на наукових конференціях, форумах, симпозіумах та семінарах. Керує технічними секціями Комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді». Основними напрямками наукових досліджень є модифікування поверхонь твердих тіл, зокрема іонною імплантацією; властивості модифікованих тіл; комп’ютерне моделювання.

З 2016 року працює доцентом на кафедрі та викладає медичну та біологічну фізику, біологічну фізику, медичну інформатику, комп’ютерне моделювання у фармації, інформаційні технології у фармації, методологію сучасного наукового дослідження таінформаційні технології у науковій діяльності.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

МАЦЕГОРА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
Посада - асистент


У 2015 році закінчила ІХТ СНУ ім. В. Даля за спеціальністю «Інформатика»та здобула кваліфікацію «Програміст прикладний, викладач середнього навчально-виховного закладу».

В 2013 - 2014 рр. працювала в Комунальному закладі «Територіальний центр соціального обслуговування Рубіжанської міської ради», викладала основи інформатики для людей похилого віку.

В 2014 - 2015 рр. працювала в ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) на кафедрі філософських та гуманітарних дисциплін на посаді інженера.

В 2015 р. працювала учителем інформатики у СШ №10 м. Рубіжне.

У 2015-2018 рр. працювала старшим лаборантом та асистентом за сумісництвом кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.

У 2018 році закінчила СНУ ім. В. Даля за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» та здобула ступінь вищої освіти магістр.

З вересня 2018 р. прийнята на посаду асистента кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КОВАЛЕНКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
Посада - асистент


В 2014 р. закінчив ІХТ ВНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) за спеціальністю «Інформатика».

З 2015 року асистент кафедри. Веде практичні заняття з дисципліни «Медична інформатика», «Інформаційні технології в фармації», «Комп’ютерне моделювання у фармації», «Фізичні методи аналізу та метрологія».

Коло наукових інтересів - статистична обробка медико-біологічних даних.

Коваленко Д.Ю. - профорг кафедри.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

БАКАЛЯР ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Посада - асистент


Викладає медичну та біологічну фізику.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЗОЗУЛЯ КРІСТІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада - ст.лаборант


Закінчила у 2015 р. Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Рубіжне) за спеціальністю Інформатика (спеціаліст).

У 2017 р. працювала у Лисичанскій загальноосвітній школі №25 І-ІІІ ступенів, вчитель інформатики, класний керівник.

З жовтня 2018 р. прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.
Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.