Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Історія кафедри Навчально-методична роботаГЛАЗКОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада - завідувач кафедри,
Науковий ступінь - доктор медичних наук,
Вчене звання - доцент


Трудовий шлях. Глазков Е.О. закінчив Луганський медичний університет у 1995 році за спеціальністю «Педіатрія». Інтернатуру за спеціальністю «Неонатологія» проходив у центральній дитячій лікарні м. Стаханов в 1995-1997рр.

Кандидат медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою «Роль інтенсивних фізичних навантажень у виникненні метаболічних та імунних порушень організму та їх корекція кверцетином» була захищена у 2009р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

Доктор медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою «Адаптаційні реакції організму при зміні клімато-географічних умов перебування у громадян з Середньої та Східної Азії» була захищена в 2016р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

В 2011 році було присвоєне вчене звання доцента.

З 2009-2014 р.р. працював на кафедрі фізичної реабілітації і валеології та кафедри безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

З 2014 р. доцент кафедри здоров’я людини Херсонського державного університету.

З 2015 р. виконуючий обов’язки завідувача кафедрою.

З 2017 р. завідувач кафедри.

Основні напрямки наукової діяльності. Дослідження впливу ендогенних та екзогенних факторів на стійкість організму до патогенних подразників.

Публікації: понад 100 наукових робіт, 3 монографії, навчально-методичний посібник, 1 патент на корисну модель, 1 раціоналізаторська пропозиція.

Коло наукових інтересів: загальні проблеми вивчення особливостей перебігу адаптаційних реакцій організму під впливом ендогенних та екзогенних факторів середовища та корекція порушень процесу адаптації до дії факторів зовнішнього середовища.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

РУБАН ЕЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада - доцент кафедри,
Науковий ступінь - кандидат біологічних наук,
Вчене звання - доцент


У 1988 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Біологія», кваліфікація «Біолог. Викладач біології і хімії».

Кандидат біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – «Гігієна та професійна патологія» з 2010р.

Дисертація за темою «Токсикологічні характеристики і гігієнічні умови праці у виробництві металокомплексних азобарвників (ріазоланів)» була захищена у спеціалізованій Вченій раді Д 26.554.01 в ДУ «Інститут медицини праці АМН України».

У 2012 році було присвоєне вчене звання доцента.

З 2016 року доцент кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології. Викладає дисципліну «Фізіологія».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЛЕВЧЕНКО АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада - асистент кафедри


У 2011 році закінчив «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» за спеціальністю «Біологія», магістр біолог, викладач біології.

З 2014 року навчається в аспірантурі заочної форми за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Працює над кандидатською дисертацією. На кафедрі виконує обов’язки секретаря кафедри, відповідає за виховну роботу серед студентів.

Проводить практичні заняття з дисципліни «Фізіологія», «Патологічна фізіологія» зі студентами очної та заочної форми навчання на медичному і фармацевтичному факультетах.

Очолює роботу студентського наукового гуртка з патологічної фізіології «Логос».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЄФІМЦЕВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІНА
Посада - асистент кафедри


У 2016 році закінчила «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» за спеціальністю «Біологія», вчитель біології. Профорг кафедри. Викладає дисципліну «Фізіологія» на медичному і фармацевтичному факультетах. Очолює роботу студентського наукового гуртка з фізіології «Софос».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ДІДЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
Посада - асистент кафедри


У 1977 р. закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1978 р. Працював анестезіологом. ГБО. Швидка допомога.

Автор свідоцтва на винахід «Устройство для искусственной вентиляции лёгких при бронхоскопии».

Веде практичні заняття з дисципліни «Фізіологія» зі студентами очної форми навчання на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ГАЛИЦЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
Посада - асистент кафедри


У 2007 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію еколога.

У 2014 році Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримала повну освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію еколога, вчителя середнього навчально-виховного закладу.

У 2016 році вступила в Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біологія», магістр, викладач біології.

Веде практичні заняття з дисципліни «Фізіологія» зі студентами очної форми навчання на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЗЕЛЕНОВА ОЛЬГА РОМАНІВНА
Посада - асистент кафедри


У 2016 році закінчила ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Педіатрія», кваліфікація «Лікар». Інтерн за спеціальністю «Педіатрія з дитячими інфекціями».

На кафедрі працює на посаді асистента. Проводить практичні заняття з дисципліни «Патологічна фізіологія» зі студентами очної форми навчання на медичному факультеті.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

НОСАЛЬ ТЕТЯНА СЕРГІЙОВНА
Посада - лаборант кафедри


У 2013 році закінчила «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Носаль Т.С. є відповідальною за техніку безпеки і протипожежну безпеку на кафедрі.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада - лаборант кафедри


Студент VI курсу ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа». На кафедрі відповідає за ведення веб-сторінки кафедри.
Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.