Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


ГЛАЗКОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада - завідувач кафедри,
Науковий ступінь - доктор медичних наук,
Вчене звання - доцент


Глазков Едуард Олександрович закінчив Луганський медичний університет у 1995 році за спеціальністю «Педіатрія». Інтернатуру за спеціальністю «Неонатологія» проходив у центральній дитячій лікарні м. Стаханов у 1995-1997 рр.

Кандидат медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою: «Роль інтенсивних фізичних навантажень у виникненні метаболічних та імунних порушень організму та їх корекція кверцетином» була захищена у 2009 р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

Доктор медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою: «Адаптаційні реакції організму при зміні клімато-географічних умов перебування у громадян з Середньої та Східної Азії» була захищена в 2016 р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

Учене звання доцента присвоєне в 2011 році.

З 2009-2014 р.р. працював на кафедрі фізичної реабілітації і валеології та кафедри безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

З 2014 р. доцент кафедри здоров’я людини Херсонського державного університету.

З 2015 року по теперішній час завідувач кафедри.

Основним напрямком наукової діяльності є дослідження впливу ендогенних та екзогенних факторів на стійкість організму до патогенних подразників. Автор понад 100 наукових друкованих робіт, 3-х монографій, навчально-методичного посібника, 1 патента на корисну модель та однієї раціоналізаторської пропозиції. Очолює спілку патофізіологів Луганської області. Є постійним учасником наукових конференцій різного рівня та з’їздів патофізіологів.


- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -РУБАН ЕЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада - доцент кафедри,
Науковий ступінь - кандидат біологічних наук,
Вчене звання - доцент


У 1988 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Біологія», кваліфікація «Біолог. Викладач біології і хімії».

Кандидат біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – «Гігієна та професійна патологія» з 2010р.

Дисертація за темою «Токсикологічні характеристики і гігієнічні умови праці у виробництві металокомплексних азобарвників (ріазоланів)» була захищена у спеціалізованій Вченій раді Д 26.554.01 в ДУ «Інститут медицини праці АМН України».

У 2012 році було присвоєне вчене звання доцента.

З 2016 року доцент кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології. Викладає дисципліну «Фізіологія».


- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
Посада - доцент кафедри,
Науковий ступінь - кандидат сільськогосподарських наук,
Вчене звання - доцент


У 1981 році закінчила Луганський сільськогосподарський інститут.

Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 ? «Розведення та селекція тварин» з 1989 р.

Дисертація за темою «Удосконалення оцінки кнурів-плідників за якістю нащадків методом контрольної відгодівлі».

У 2002 році було присвоєне вчене звання доцента.

З 1984 по 2017 рік асистент, доцент, завідувач кафедри розведення та генетики тварин Луганського національного аграрного університету.

З 2018 року доцент кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології. Викладає дисципліну «Фізіологія» на медичному факультеті.

Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. двох навчальних посібників.

Основні напрямки наукової діяльності: «Обґрунтування системи селекційно-генетичних методів удосконалення популяцій тварин в сучасних умовах розвитку тваринництва».


- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -ЛЕВЧЕНКО АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада - асистент кафедри


У 2011 році закінчив «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» за спеціальністю «Біологія», магістр біолог, викладач біології.

З 2014 року навчається в аспірантурі заочної форми за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Працює над кандидатською дисертацією. На кафедрі виконує обов’язки секретаря кафедри, відповідає за виховну роботу серед студентів.

Проводить практичні заняття з дисципліни «Фізіологія», «Патологічна фізіологія» зі студентами очної та заочної форми навчання на медичному і фармацевтичному факультетах.

Очолює роботу студентського наукового гуртка з патологічної фізіології «Логос».


- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -ЄФІМЦЕВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІНА
Посада - асистент кафедри


У 2016 році закінчила «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» за спеціальністю «Біологія», вчитель біології. Профорг кафедри. Викладає дисципліну «Фізіологія» на медичному і фармацевтичному факультетах. Очолює роботу студентського наукового гуртка з фізіології «Софос».


- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -ДІДЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
Посада - асистент кафедри


У 1977 р. закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1978 р. Працював анестезіологом. ГБО. Швидка допомога.

Автор свідоцтва на винахід «Устройство для искусственной вентиляции лёгких при бронхоскопии».

Веде практичні заняття з дисципліни «Фізіологія» зі студентами очної форми навчання на медичному факультеті.


- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -ГАЛИЦЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
Посада - асистент кафедри


У 2007 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію еколога.

У 2014 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримала повну освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію еколога, вчителя середнього навчально-виховного закладу.

У 2018 році закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біологія», та здобула кваліфікацію магістр, викладач біології, викладач закладів вищої освіти.

Веде практичні заняття з дисципліни «Фізіологія» зі студентами очної форми навчання на медичному факультеті.


- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

ЯКУБОВСЬКА АНАСТАСІЯ РУСЛАНІВНА
Посада - лаборант кафедри


Навчається в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності «Здоров’я людини»


- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -НОСАЛЬ ТЕТЯНА СЕРГІЙОВНА
Посада - лаборант кафедри


У 2013 році закінчила «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Носаль Т.С. є відповідальною за техніку безпеки і протипожежну безпеку на кафедрі.


- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -Піднятися вгору


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.