Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ

Сучасна кафедра Історія кафедри Навчально-методична робота

Наукова робота


СЄДИХ ГАННА ОЛЕКСІЇВНА
Посада - доцент, в.о. завідувача кафедри,
Науковий ступінь - кандидат хімічних наук,
Вчене звання - доцент

Закінчила у 2000 році Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України за темою «Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі» З 2012р доцент кафедри технології органічних речовин у Рубіжанському філіалі Східноукраїнського державного університету ім. В.Даля. З вересня 2016 року працює асистентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

Автор 2 патентів на корисні моделі України, 1 навчального посібника , 26 наукових публікацій.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КОМАРЕВЦЕВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада - професор кафедри,
Науковий ступінь - доктор медичних наук,
Вчене звання - професор, заслужений діяч науки і техніки України

Комаревцева Ірина Олександрівна народилася 01.09.1959 року у м. Луганську.

У 1980 р. закінчила Ворошиловградський медичний інститут за фахом – лікувальна справа з відзнакою.

1982-1985 р.р. – аспірант Ворошиловградського державного медичного інституту. Міністерством охорони здоров'я України спрямована для виконання дисертаційної роботи в Академію медичних наук СРСР (м.Москва).

1985-1989 р.р.- асистент кафедри біохімії Луганського медичного інституту.

З 1989 р. до 2005 р. – директор Науково-дослідного центру Луганського державного медичного університету (з 1997 р. - за сумісництвом).

З 1997 р. – завідувач кафедри медичної хімії Луганського державного медичного університету.

З 1 липня 2005 р. до травня 2007 р. начальник Управління охорони здоров’я Луганської обласної держадміністрації.

З грудня 2014 р. по наступний час – проректор з наукової роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, евакуйованого у м. Рубіжне (Україна).

Кандидатську дисертацію захистила у 1986 р. в Університеті дружби народів ім.П.Лумумби (м.Москва).

Докторську дисертацію захистила в 1992 р. у Військово-медичній академії (м.Санкт-Петербург).

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєне в 1992 р. Вчене звання професора присвоєне в 1996 р.

Кваліфікаційна лікарська атестація – сертифікат фахівця лікаря - нарколога.

Має вищу категорію з організації і управління охороною здоров’я (з 2006 р).

Загальний стаж (науково-педагогічний) роботи – 33 роки, стаж роботи в Луганському державному медичному університеті – 33 роки; директор Науково-дослідного центра ЛугДМУ – 16 років.

За керівництвом професора Комаревцевої І.О. виконані й захищені 5 докторських і 22 кандидатські дисертацій. В наступний час під керівництвом професора Комаревцевої І.О. виконується 4 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Автор 181 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 1 авторського посвідчення і 7 Патентів України.

Протягом 20 років - науковий керівник конкурсних держбюджетних наукових робіт МОЗ України.

З 1997 р. – голова Східного відділення Українського Біохімічного Товариства; член Центральної Ради Українського Біохімічного Товариства; член Європейського Біохімічного Товариства (FEBS).

Професор Комаревцева І.О. - шеф-редактор наукового журналу «Український журнал клінічної та лабораторної медицини».

З 2004 р. по 2010 р.– працювала експертом ВАК України експертної ради медико-біологічних і фармацевтичних наук. За плідну роботу у ВАК України одержала подяку Голови ВАК України у 2011 році.

У 2007 році сприяла відкриттю спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «медична біохімія» - 14.01.32. при ДЗ «ЛугДМУ», яку очолила у 2012 році.

За розвиток і досягнення в науково-дослідній і організаторській роботі у 2003 р. нагороджена Головою Верховної Ради України В.Литвином іменним годинником Верховної Ради.

26 червня 2006 р. Указом Президента України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок в розвиток охорони здоров’я присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЯКОВЛЄВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
Посада - асистент кафедри

У 2010 році закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2010 – 2012рр. пройшла інтернатуру на базі Сумського державного університету, медичний інститут за спеціальністю «сімейний лікар». Яковлєва Тетяна Петрівна з 2012 р. працювала старшим лаборантом кафедри медичної хімії, у грудні того ж року вступила до аспірантури за спеціальністю «медична біохімія». У листопаді 2015 р. закінчила аспірантуру і з грудня 2015 р. працює асистентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне). Підготувала під керівництвом проф. Комаревцевої І.О. до захисту кандидатську дисертацію.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШАТРОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА
Посада - асистент кафедри

У 2014 році закінчила Луганський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, викладача хімії вищого навчального закладу. З вересня 2016 року працює асистентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ЧЕПІГА ІРИНА ІВАНІВНА
Посада - асистент кафедри

У 1994 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія», здобула кваліфікацію вчителя біології і хімії. З 1994 по 1999 рр. працювала викладачем біології та хімії у Рубіжанському політехнічному технікумі. 2001 – 2014рр. - вчитель хімії та біології, викладала хімію у профільних класах із поглибленим вивченням хімії та біології у Рубіжанській ЗОШ № 8.

З січня 2016 року працює асистентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне), викладає хімію на підготовчих курсах для абітурієнтів у ДЗ «ЛугДМУ».


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ТЮТЮННІК ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
Посада - лаборант кафедри

У 1998р. закінчила Рубіжанський технікум ім. О.Є.Порай-Кошиці за спеціальністю «Виготовлення виробів та покрить із полімерних матеріалів» та здобула кваліфікацію технолога. З 1998 року працювала лаборантом хімічного аналізу ООО «Краситель» ТЕЦ-1. З вересня 2016 року працює лаборантом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.