Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЄЮ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариствоКОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

КРУГЛОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА
Посада - доцент, в.о. завідувача кафедри,
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент

Трудовий шлях. У 2002 році закінчила Лу¬ган¬сь¬кий державний медичний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. В 2003 ро¬ці закінчила ін¬тер¬на¬туру за спец¬іа¬льністю «Інфекційні хвороби». З 2009 р. по 2013 р. працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ДЗ «Луганський державний медичний університет», з 25.11.2013 по 31.08.2015 доцентом цієї кафедри, з 01.09.2015 – доцентом кафедри внутрішньої внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології; з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією; 3 01.09.2017 – в.о. завідувача кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне).

Кваліфікація. Вища лікарська категорія за фахом «Інфекційні хвороби», друга лікарська категорія за фахом «Терапія».

Участь у роботі громадських організацій. Член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів України.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики інфекційних захворювань.

Публікації. Має 109 наукових робіт, 8 методичних рекомендацій, 12 патентів на винахід.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

САМАРЦЕВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Посада - асистент кафедри

Трудовий шлях. Самарцев В.М. закінчив у 1981 році Державний медичний інститут ім. М.Горького за фахом «лікувальна справа». Стаж за фахом 37 років. З 1981 по 1982 р. проходив інтернатуру за фахом «Терапія» на базі Рубіжанської міської лікарні. З 1982 по 1986 р. працював цеховим лікарем будівельної ділянки робочої поліклініки від РПО «Барвник». У 1986-2008 рр. – головний лікар санаторію профілакторію РКХЗ «ЗОРЯ». 3 12.09.2017 – асистент кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне).

Кваліфікація. Атестувався та має вищу категорію за фахом «Терапія». Додатково має спеціалізації по фізіотерапії та рефлексотерапії.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики професійних захворювань. Впровадження рефлексотерапії та фізііотерапевтичних методик у комплексне лікування терапевтичної групи хворих.

Участь у роботі громадських організаціях. Член асоціації фізіотерапевтів та курортологів України.

Публікації. Має 12 публікацій у збірниках тез міжнародних конференцій та 5 методичних рекомендацій до практичних занять студентів.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

САЛАМАДЗЕ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада - асистент кафедри

Трудовий шлях. З 2009-2015 році навчалась в ДЗ «ЛДМУ» за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. У 2015-2017 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2017 році здобула кваліфікацію магістр з внутрішньої медицини, захистивши з відзнакою магістерську роботу за темою: «Корекція ліпідного обміну у хворих на метаболічний синдром». Пройшла спеціалізацію у 2017 році за фахом «Ендокринологія» в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України.
З 2017 року навчається в аспірантурі заочної форми за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Працює над кандидатською дисертацією.
3 лютого 2018 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Участь у роботі громадських організацій. Член асоціації ендокринологів України.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики ендокринних захворювань.

Публікації. Має 18 публікацій у збірниках тез, 4 статті у фахових виданнях України та 9 методичних рекомендацій до практичних занять студентів.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

САМОФАЛОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада - лаборант кафедри

Освіта вища. Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту в 1985 році. Працювала на підприємствах міста РПО «Барвинок», ООО «Проминвест - Пластик», РКЗ «Зоря». Пройшла шлях від лаборанта до начальника лабораторії.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--


Піднятися вгору


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.