Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЄЮ

Сучасна кафедра Історія кафедри Навчально-методична робота


КРУГЛОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА
Посада - доцент, в.о. завідувача кафедри,
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент

Трудовий шлях. У 2002 році закінчила Лу¬ган¬сь¬кий державний медичний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. В 2003 ро¬ці закінчила ін¬тер¬на¬туру за спец¬іа¬льністю «Інфекційні хвороби». З 2009 р. по 2013 р. працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ДЗ «Луганський державний медичний університет», з 25.11.2013 по 31.08.2015 доцентом цієї кафедри, з 01.09.2015 – доцентом кафедри внутрішньої внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології; з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією; 3 01.09.2017 – в.о. завідувача кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне).

Кваліфікація. Вища лікарська категорія за фахом «Інфекційні хвороби», друга лікарська категорія за фахом «Терапія».

Участь у роботі громадських організацій. Член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів України.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики інфекційних захворювань.

Публікації. Має 109 наукових робіт, 8 методичних рекомендацій, 12 патентів на винахід.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

САМАРЦЕВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Посада - асистент кафедри

Трудовий шлях. Самарцев В.М. закінчив у 1981 році Державний медичний інститут ім. М.Горького за фахом «лікувальна справа». Стаж за фахом 37 років. З 1981 по 1982 р. проходив інтернатуру за фахом «Терапія» на базі Рубіжанської міської лікарні. З 1982 по 1986 р. працював цеховим лікарем будівельної ділянки робочої поліклініки від РПО «Барвник». У 1986-2008 рр. – головний лікар санаторію профілакторію РКХЗ «ЗОРЯ». 3 12.09.2017 – асистент кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне).

Кваліфікація. Атестувався та має вищу категорію за фахом «Терапія». Додатково має спеціалізації по фізіотерапії та рефлексотерапії.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики професійних захворювань. Впровадження рефлексотерапії та фізііотерапевтичних методик у комплексне лікування терапевтичної групи хворих.

Участь у роботі громадських організаціях. Член асоціації фізіотерапевтів та курортологів України.

Публікації. Має 12 публікацій у збірниках тез міжнародних конференцій та 5 методичних рекомендацій до практичних занять студентів.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

САЦУТА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Посада - доцент кафедри

Трудовий шлях. Сацута С.В. у 1992 р. закінчив Ворошиловградський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». У 1992–1995р.р. проходив інтернатуру у Луганському державному медичному університеті та на базі Луганської обласної клінічної лікарні за спеціальністю «анестезіологія». По закінченні інтернатури та отримання спеціальності лікаря-анестезіолога, з 1996р. працював старшим лаборантом, з 1998р. асистентом; з 2001 по 2014р.р. доцентом кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та екстренної медичної допомоги ДЗ «ЛугДМУ». З липня 2015 року доцент кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією ДЗ «ЛугДМУ» (м. Рубіжне). Кандидат медичних наук за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія», доцент. Стаж за фахом 26 років.

Кваліфікація. Виступ з науковими докладами на наукових конференціях у Відні та Залцьбурзі. Вища атестаційна категорія за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Стажування у провідних клініках Австрії та Німеччини.

Участь у роботі громадських організацій. Член асоціації анестезіологів України, Міжнародної дослідницької мережі ResearhGate.

Основні напрямки наукової діяльності. Вивчення патогенетичних механизмів розвитку критичних станів різної етіології та розробка шляхів їх усунення з метою покращення результатів лікування та удосконалення методів їх профілактики.

Публікації. Має понад 70 друкованих праць у вигляді статей та тез у вітчизняних та закордонних виданнях. Видано практичний посібник та 27 методичнх рекомендацій.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

КОЗЛОВА АЛЬОНА ГЕННАДІЇВНА
Посада - лаборант кафедри

Трудовий шлях. У 2011-2017 рр. навчалась у ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Педіатрія». З вересня 2017 року працює лаборантом кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами, епідеміологією, дерматовенерологією (м. Рубіжне).


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ВИСОЦЬКА ГАННА ЛЕОНІДІВНА
Посада - доцент

Науковий ступень - к.м.н.

Вчене звання - доцент

Трудовий шлях. У 2001 р. закінчила Луганський державний медичний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа». В 2002 р. закінчила інтернатуру за спеціальністю «Дерматовенерологія», а також здобула кваліфікацію магістра з дерматовенерології. З 2007 р. по 2013 рр. працювала асистентом кафедри дерматовенерології ДЗ «Луганський державний медичний університет», з 2013р. – доцентом цієї ж кафедри. З 2014р. – доцент кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м.Рубіжне).

Кваліфікація. перша лікарська категорія за фахом «Дерматовенерологія»

Участь у роботі громадських організацій. Член Всеукраїнської Асоціації дерматовенерологів і косметологів.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики дерматологічних захворювань та сексуально-трансмісивних інфекцій.

Публікації. Має 78 наукових робіт, 16 методичних рекомендацій


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--


Піднятися вгору


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.