Студентський  науковий  гурток
з  мікробіології
кафедри мікробіології, вірусології та імунології ДЗ «ЛДМУ» МОЗ України

Керівник гуртка:
кандидат біологічних наук, доцент Шабельник Олег Іванович

Помічник по роботі з іноземними студентами-гуртківцями:
асистент Глазкова Наталя Олексіївна

Теми
науково-дослідницької роботи студентського наукового гуртка з мікробіології


з/п

ТЕМА

Відповідальний керівник

1

Історія зародження і становлення мікробіології як науки

Доцент Шабельник О.І.

2

Видатні мікробіологи світу і України

Доцент Шабельник О.І.

3

Видовий склад бактерій біотопів людини

Доцент Шабельник О.І.

4

Умовно-патогенні мікроорганізми та їх імуносупресивні властивості

Доцент Шабельник О.І.

5

ВІЛ-інфекція

Доцент Шабельник О.І.

6

Грип

Доцент Шабельник О.І.

7

Туберкульоз

Доцент Шабельник О.І.

8

Дифтерія

Доцент Шабельник О.І.

План
засідань студентського наукового гуртка з мікробіології на 2019-2020 навчальний рік


з/п

Тема засідання

Дата, час, місце засідання

Керівник

1

Організаційні питання (регістрація  членів гуртка, обрання старости гуртка, розподіл дослідницьких тем)

22.09.2019р. Кафедра мікробіології 900

Доцент Шабельник О.І.

2

Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка

6.10.2019р. Кафедра мікробіології 900

Доцент Шабельник О.І.

3

Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка

27.10.2019р. Кафедра мікробіології 900

Доцент Шабельник О.І.

4

Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка

24.11.2019р. Кафедра мікробіології 900

Доцент Шабельник О.І.

5

Лекція з теми: «Статистичний аналіз»

22.12.2019р. Кафедра мікробіології 900

Доцент Шабельник О.І.

6

Лекція з теми «Біоетика»

24.02.2020р. Кафедра мікробіології 900

Доцент Шабельник О.І.

7

Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка, підготовка до студентської наукової конференції

31.03.2020р. Кафедра мікробіології 900

Доцент Шабельник О.І.

8

Студентська наукова конференція (доповіді членів гуртка, нагородження)

17.04.2020р. Кафедра мікробіології 900

Доцент Шабельник О.І.

9

Заключне засідання гуртка (організаційні питання, розподіл особистих науково-дослідницьких завдань)

25.05.2020р. Кафедра мікробіології 900

Доцент Шабельник О.І.

Склад
cтудентського наукового гуртка з мікробіології
в 2019-2020 навчальному році

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

Тема наукової роботи

1

Верещегін А.В.

Лік/фак, 3 курс, 1 гр.

Збудники туберкульозу (відкриття, біологічні властивості)

2

Ткаченко А.О.

Лік/фак, 3 курс, 1 гр.

Імуносупресивний потенціал умовно-патогенних бактерій

3

Рябошапка П.Г.

Лік/фак, 3 курс, 3 гр.

Приони (історія відкриття, характеристика, епідеміологія, захворювання)

4

Пиліпчак Н.А.

Лік/фак, 3 курс, 4 гр.

Збудники грипу (морфологія, біологічні властивості, профілактика)

5

Кононенко М.О.

Лік/фак, 3 курс, 7 гр.

Видатні мікробіологи України

6

Безімʼяний Н.П.

Лік/фак, 3 курс, 7 гр.

Проблема вакцинопрофілактики ВІЛ-інфекції

7

Попова Н.Б.

Лік/фак, 3 курс, 11 гр.

Антибіотикорезистентність збудників гнійно-запальних захворювань на сучасному етапі

8

Арнак Дас Мохарапта (Індія)

Лік/фак, 2 курс, 12ім гр.

Захворюваність на дифтерію в світі і в Індії.

9

Фіта Дей (Індія)

Лік/фак, 2 курс, 12ім гр.

Захворюваність на туберкульоз в світі і в Індії.

10

Мохамед Махмуд Мустафа (Єгіпет)

Лік/фак, 3 курс, 16і гр.

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію в світі і Єгипті.

11

Аріджит Халдер (Індія)

Лік/фак, 2 курс, 11ім гр.

Сучасні методи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції.