Перелік наукових тем
кафедри мікробіології, гігієни та екології

  На кафедрі мікробіології, гігієни та екології виконується 5 ініціативних наукових тем, за рахунок самофінансування.

  1. Мікробіологічний, імунний і метаболічний статус хворих на бактерійні інфекції
  2. Імуносупресивний і апоптогенний потенціал бактерій і грибів
  3. Вплив фізичних навантажень на еритроцити, імунну систему та метаболічний статус спортсменів і їх корекція
  4. Вплив хімічних токсикантів на еритроцити, імунну систему і метаболічний статус людини
  5. Патогенез і лікування герпесвірусних інфекцій

Наукова робота кафедри