Студентський науковий гурток
з гігієни та екології

Керівник гуртка: 
кандидат медичних наук, доцент Гайдаш Ірина Анатоліївна

Помічник по роботі з іноземними студентами-гуртківцями:
асистент Глазкова Наталя Олексіївна

Теми
науково-дослідницької роботи студентського наукового гуртка з гігієни та екології

№ з/п

ТЕМА

Відповідальний керівник

1

Фізико-хімічна характеристика відкритих водоймищ і джерел Луганської області України

Доцент Гайдаш І.А.

2

Видовий склад гідробіонтів відкритих водоймищ Луганської області України

Доцент Гайдаш І.А.

План
засідань студентського наукового гуртка
з гігієни та екології
на 2019-2020 навчальний рік

№ з/п

Тема засідання

Дата, час, місце засідання

Керівник

1

Організаційні питання (регістрація  членів гуртка, обрання старости гуртка, розподіл дослідницьких тем)

22.09.2019р. Кафедра гігієни та екології 900

Доцент Гайдаш І.А.

2

Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка

6.10.2019р. Кафедра гігієни та екології 900

Доцент Гайдаш І.А.

3

Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка

27.10.2019р. Кафедра гігієни та екології 900

Доцент Гайдаш І.А.

4

Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка

24.11.2019р. Кафедра гігієни та екології 900

Доцент Гайдаш І.А.

5

Лекція з теми: «Статистичний аналіз»

22.12.2019р. Кафедра гігієни та екології 900

Доцент Гайдаш І.А.

6

Лекція з теми «Біоетика»

24.02.2020р. Кафедра гігієни та екології 900

Доцент Гайдаш І.А.

7

Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка, підготовка до студентської наукової конференції

31.03.2020р. Кафедра гігієни та екології 900

Доцент Гайдаш І.А.

8

Студентська наукова конференція (доповіді членів гуртка, нагородження)

17.04.2020р. Кафедра гігієни та екології 900

Доцент Гайдаш І.А.

9

Заключне засідання гуртка (організаційні питання, розподіл особистих науково-дослідницьких завдань)

25.05.2020р. Кафедра гігієни та екології 900

Доцент Гайдаш І.А.

Склад
студентського наукового гуртка
з гігієни та екології
в 2019-2020 навчальному році

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

Тема наукової роботи

1

Альохіна А.О.

Лік/фак, 3 курс, 3 гр.

Фізико-хімічна характеристика води річки Сіверського Дінця в межах міста Рубіжне (Україна)

2

Нечиталюк Д.О.

Лік/фак, 3 курс, 4 гр.

Фізико-хімічна характеристика води річки Червоної в межах міста Кремінне (Україна)

3

Петрушка К.І.

Лік/фак, 3 курс, 9 гр.

Фізико-хімічна характеристика води річки Борова в межах міста Сєверодонецька (Україна)

4

Кононенко М.О.

Лік/фак, 3 курс, 7 гр.

Видовий склад риб річок Луганської області (Україна)

5

Попова Н.Б.

Лік/фак, 3 курс, 11 гр.

Видовий склад риб озер Луганської області (Україна)

6

Каннаіян Рамакрішна

(Індія)

Лік/фак, 6 курс, 7і гр.

Фізико-хімічна характеристика води річок Індії

7

Селвокумар Мохніш

(Індія)

Лік/фак, 6 курс, 7і гр.

Фізико-хімічна характеристика води річок Індії