Планування виховної роботи кафедра нормальної фізіології та патологічної фізіології проводить, керуючись методичними рекомендаціями “Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти” ( № 1/11-61 від 12.01.99 р.) і відповідними нормативно-правовими документами і методичними рекомендаціями.

   Метою виховної роботи кафедри є всебічне покращення якості професійної підготовки, національного виховання лікарів-спеціалістів, органічне поєднання навчального та виховного процесів, зміцнення теорії з практикою, формування у студентів наукового світогляду, медичних якостей, працелюбності.

Виховна робота є складовою частиною навчання студентів. Викладачі кафедри протягом року постійно зі студентами своїх груп, розглядають заплановані питання успішності, дисципліни в групах, виховання патріотизму та моральних якостей людини, професіоналізму лікаря.

Колектив кафедри постійно здійснюють виховну роботу серед студентів під час читання лекцій, проведення практичних занять, що обов’язково включає надання історичних відомостей про ДЗ «ЛДМУ» та кафедри. На кафедрі виготовлений стенд на якому відображена історія створення та розвитку кафедри.

Виховну роботу колектив кафедри постійно проводить на лекціях, практичних заняттях, а також відображає в методичних розробках лекцій та практичних занять.

Напрямки виховної роботи кафедри в цілому охоплюють сферу виховання згідно з загально-педагогічними вимогами: патріотичне виховання, правове, навчально-професійне, трудове, естетичне, екологічне і виховання здорового способу життя. Стратегічними завданнями виховання є:

 • науково-педагогічне забезпечення єдності духовного, інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального розвитку особистості;
 • піднесення в освіті значущості світоглядних знань і умінь як стрижня єдності виховання і навчання;
 • утвердження у виховній роботі пріоритету національної культури при обов’язковому опануванні загальнолюдських цінностей;
 • методичне спрямування культури на зміни, мотивацію та критерії вихованості людини.

   Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь в суспільному житті кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології. Основними формами такої роботи є:

 • проведення традиційних заходів, присвячених визначним подіям в історії розвитку держави (Дня захисника Вітчизни, День Перемоги);
 • забезпечення виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки;
 • організація та проведення заходів, присвячених вшануванню пам’яті Т.Г. Шевченка, «Про вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи»;
 • проведення заходів у системі всеукраїнських акцій: «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Тверезість», «Життя без паління»;
 • участь у святкуванні Дня медичного працівника, Нового року тощо;
 • відвідання кураторами гуртожитка;
 • сприяння організації змістовного відпочинку студентів у вихідні дні та канікулярний час, тощо.

   Викладачі кафедри регулярно відвідують студентський гуртожиток, проводять бесіди зі студентами про здоровий спосіб життя, культуру поведінки, деонтологічні принципи. Зі студентами проводяться виховні години, присвячені соціально значущим подіям.

   Питання виховної роботи заслуховуються на навчально-методичних зборах кафедри. В кінці навчального року кожен співробітник кафедри надає звіт про виховну роботу.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009