Важливою складовою діяльності кафедри є науково-дослідницька робота.  НДР кафедри анатомії людини - № держ. реєстрації – 0118u004437. Співвиконавці: О. М. Скрябіна, О. О. Шаповалова, Т. В. Саламадзе, А. О. Турзаєв. За період існування кафедри було надруковано понад 20 наукових робіт в фахових журналах України , отримано 3 патенти України на корисну модель.