Історія кафедри промислової фармації  ДЗ «Луганський державний медичний університет» бере початок з 2019 року. Саме тоді,  за ініціативою ректора ДЗ ЛДМУ Ігоря Володимировича Іоффе на фармацевтичному факультеті було створено кафедру промислової фармації, котра покликана забезпечити інженерну складову підготовки майбутніх фахівців промислової фармації. Нові професійні кадри, що влилися до структури ДЗ ЛДМУ стали вагомою складовою для реалізації підготовки фармацевтів. Викладачі кафедри читають понад тридцять дисциплін, як для вітчизняних так і для іноземних студентів. Викладаються на кафедрі і ті дисципліни, які входять до ліцензійних іспитів Крок 1 та Крок 2.

  Для того щоб успішно розвивалася промислова фармація, освіта повинна випереджати виробництво. Для цього на кафедрі створено студентське наукове товариство (СНТ) і розпочато проведення щорічних конференцій з обговоренням сучасних та прогресивних напрямів і досягнень у промисловій фармації.

  На сьогоднішній день штат кафедри налічує 7 працівників, серед яких в.о. зав. кафедри, к.т.н., доцент Бушуєв Андрій Сергійович, к.т.н., доцент Котова Вікторія Вікторівна; к. фарм. н. Росада Микола Володимирович;, к.х.н., доцент Маслош Ольга Володимирівна; к.т.н., доцент Демченко Ольга Олександрівна, д.х.н.,  професор Галстян Андрій Генрійович та старший лаборант Стрєльцова Євгенія Вадимівна.

  Молоді та ініціативні співробітники кафедри приймають активну участь у розвитку та житті університету, залучають студентів до участі у науковій роботі. Так лише за рік роботи співробітниками кафедри було опубліковано навчальний посібник – “Хімія і технологія синтезу органічних лікарських речовин», 20 статей, 1 патент, та 33 тез доповідей. Окрім цього кафедра забезпечує фундаментальну базу для подальшого вивчення спеціальних дисциплін, для цього за рік було розроблено 7 навчально-методичних матеріалів.  Викладачами кафедри постійно проводиться розробка та підготовка робочих програм, текстів лекцій, методичних вказівок, презентацій, матеріалів для дистанційного навчання що у сукупності створює умови для підготовки високоякісних майбутніх фахівців промислової фармації.

  На фото зі штату кафедри 2020 р.: доцент Котова Вікторія Вікторівна, доцент Демченко Ольга Олександрівна, професор Галстян Андрій Генрійович та в.о. зав. кафедри промислової фармації доцент Бушуєв Андрій Сергійович.

005

  Державні іспити  на фармацевтичному факультеті з приймання практично-орієнтовного іспиту з технології лікарських засобів, організації та управління у фармації. Голова ДЕК – академік Академії наук вищої освіти України, д.фарм.н., професор, зав. кафедри промислової фармації НФаУ Гладух Є.В та в.о. зав. кафедри промислової фармації к.т.н., доцент Бушуєв А.С.

  Лютий 2020 року

001

  Державні іспити  на фармацевтичному факультеті з приймання практично-орієнтовного іспиту з технології лікарських засобів, організації та управління у фармації. Голова ДЕК – академік Академії наук вищої освіти України, д.фарм.н., професор, зав. кафедри промислової фармації НФаУ Гладух Є.В та декан фармацевтичного факультету ДЗ ЛДМУ,  д.фарм.н., професор, Гудзенко О.П.

Лютий 2020 року

002

Іноземні студенти під час складання держіспиту – лютий 2020.

003

Дистанційна конференція на кафедрі промислової фармації квітень 2020.

004