sedih

ПАРАМОНОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА

Посада - доцент, завідувач кафедри,
Науковий ступінь - кандидат хімічних наук,
Вчене звання - доцент

   

   Закінчила у 2000 році Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України за темою «Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі» З 2012р доцент кафедри технології органічних речовин у Рубіжанському філіалі Східноукраїнського державного університету ім. В.Даля. З вересня 2016 року працює доцентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

   Автор 2 патентів на корисні моделі України, 1 навчального посібника , 26 наукових публікацій.

komarceva

КОМАРЕВЦЕВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - професор кафедри,
Науковий ступінь - доктор медичних наук,
Вчене звання - професор, заслужений діяч науки і техніки України

   

   Комаревцева Ірина Олександрівна народилася 01.09.1959 року у м. Луганську.

   У 1980 р. закінчила Ворошиловградський медичний інститут за фахом – лікувальна справа з відзнакою.

   1982-1985 р.р. – аспірант Ворошиловградського державного медичного інституту. Міністерством охорони здоров'я України спрямована для виконання дисертаційної роботи в Академію медичних наук СРСР (м.Москва).

   1985-1989 р.р.- асистент кафедри біохімії Луганського медичного інституту.

   З 1989 р. до 2005 р. – директор Науково-дослідного центру Луганського державного медичного університету (з 1997 р. - за сумісництвом).

   З 1997 р. – завідувач кафедри медичної хімії Луганського державного медичного університету.

   З 1 липня 2005 р. до травня 2007 р. начальник Управління охорони здоров’я Луганської обласної держадміністрації.

   З грудня 2014 р. по наступний час – проректор з наукової роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, евакуйованого у м. Рубіжне (Україна).

   Кандидатську дисертацію захистила у 1986 р. в Університеті дружби народів ім.П.Лумумби (м.Москва).

   Докторську дисертацію захистила в 1992 р. у Військово-медичній академії (м.Санкт-Петербург).

   Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєне в 1992 р. Вчене звання професора присвоєне в 1996 р.

   Кваліфікаційна лікарська атестація – сертифікат фахівця лікаря - нарколога.

   Має вищу категорію з організації і управління охороною здоров’я (з 2006 р).

   Загальний стаж (науково-педагогічний) роботи – 33 роки, стаж роботи в Луганському державному медичному університеті – 33 роки; директор Науково-дослідного центра ЛугДМУ – 16 років.

   За керівництвом професора Комаревцевої І.О. виконані й захищені 5 докторських і 22 кандидатські дисертацій. В наступний час під керівництвом професора Комаревцевої І.О. виконується 4 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

   Автор 181 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 1 авторського посвідчення і 7 Патентів України.

   Протягом 20 років - науковий керівник конкурсних держбюджетних наукових робіт МОЗ України.

   З 1997 р. – голова Східного відділення Українського Біохімічного Товариства; член Центральної Ради Українського Біохімічного Товариства; член Європейського Біохімічного Товариства (FEBS).

   Професор Комаревцева І.О. - шеф-редактор наукового журналу «Український журнал клінічної та лабораторної медицини».

   З 2004 р. по 2010 р.– працювала експертом ВАК України експертної ради медико-біологічних і фармацевтичних наук. За плідну роботу у ВАК України одержала подяку Голови ВАК України у 2011 році.

   У 2007 році сприяла відкриттю спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «медична біохімія» - 14.01.32. при ДЗ «ЛугДМУ», яку очолила у 2012 році.

   За розвиток і досягнення в науково-дослідній і організаторській роботі у 2003 р. нагороджена Головою Верховної Ради України В.Литвином іменним годинником Верховної Ради.

   26 червня 2006 р. Указом Президента України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок в розвиток охорони здоров’я присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

scholuh

ШОЛУХ НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук
Вчене звання: доцент

 

   Закінчила в 1993 році Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, одержавши диплом інженера хіміка-технолога за спеціальностю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить». В 2003 р. закінчила аспірантуру Східноукраїнського національного університету. В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ за темою «Міжфазні процеси твердіння органо-неорганічних коппозитів на основі силікату натрію та калію». З вересня 2012 р. - доцент кафедри технології високомолекулярних сполук Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне) Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З квітня 2015 р. - доцент кафедри технології високомолекулярних сполук.

   З січня 2019 р. - доцент кафедри медичної хімії ДЗ «ЛДМУ» МОЗ України (м. Рубіжне) за сумісництвом.

   Автор 2 патентів на корисні моделі України, 1 навчального посібника, 16 наукових публікацій.

schatrova

ШАТРОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА

Посада - асистент кафедри

    У 2014 році закінчила Луганський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, викладача хімії вищого навчального закладу. З вересня 2016 року працює асистентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).

chepiga

ЧЕПІГА ІРИНА ІВАНІВНА

Посада - асистент кафедри

   У 1994 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія», здобула кваліфікацію вчителя біології і хімії. З 1994 по 1999 рр. працювала викладачем біології та хімії у Рубіжанському політехнічному технікумі. 2001 – 2014рр. - вчитель хімії та біології, викладала хімію у профільних класах із поглибленим вивченням хімії та біології у Рубіжанській ЗОШ № 8.

   З січня 2016 року працює асистентом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛугДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне), викладає хімію на підготовчих курсах для абітурієнтів у ДЗ «ЛугДМУ».

suhina

СУХІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Посада - ст. лаборант кафедри

  У 1992р. закінчила Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить» та здобула кваліфікацію інженера хіміка-технолога. З 1993 року працювала інженером, а потім молодшим науковим співробітником в інституті Прикладної хімії. З серпня 2018 року працює старшим лаборантом кафедри медичної хімії ДЗ «ЛДМУ» МОЗ України (м.Рубіжне).