Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ З ОСНОВАМИ КАРДІОЛОГІЇ, ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

Історія кафедри Колектив Навчально-методична робота

Руденко І.В.

РУДЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА -
доцент, в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцентШТАТ КАФЕДРИ:
Сухаревська Марина Сергіївна - доцент;
Андрушенко Ольга Миколаївна - доцент;
Бондаренко Ярослава Валеріївна - асистент;
Савченко Ірина Іванівна - асистент;
Нескоромна Ангеліна Олександрівна - ст.лаборант;
Кременцова Світлана Олександрівна - лаборант.АДРЕСА КАФЕДРИ:
Навчальні приміщення кафедри внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією розміщуються за адресою:
м. Рубіжне, вул. Студентська, 29а,
м. Рубіжне, вул. Студентська, 19 (дитяча поліклініка, 2 поверх).


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

- Пропедевтика внутрішньої медицини

- Клінічна імунологія

- Медична генетика

- практика

- Внутрішня медицина з ендокринологією


На кафедрі внутрішньої медицини здійснюється навчання студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету іноземних громадян.


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Графік тематичних консультацій

Список лекторів та екзаменаторів на 2017-2018н.р.


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 3 КУРСУ

- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань, що підлягають вивченню

Методичні рекомендації:

МР: Т-1-2 -//- МР: Т-1-2в -//- МР: Т-3-4 -//- МР: Т-3в -//- МР: Т-4в

МР: Т-5 -//- МР: Т-5-9 -//- МР: Т-7в -//- МР: Т-9в -//- МР: Т-10

МР: Т-11 -//- МР: Т-12в -//- МР: Т-13в -//- МР: Т-14в -//- МР: Т-15-17

МР: Т-17в -//- МР: Т-18 -//- МР: Т-19 -//- МР: Т-20

Календарно-тематичні плани на 2017-2018 н.р. (осінь):

для спец. Медицина, 3 курс: КТП лекцій -//- КТП ПЗ -//- КТП СРС

для спец. Медицина (м.с.), 3 курс: КТП лекцій -//- КТП ПЗ

foreign students of medical faculty, 3 year:
Lectures -//- Practical classes -//- Independent work


- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань, що підлягають вивченню

Методичні рекомендації:

МР: Тема 1

Етичний кодекс медичної сестри україни

Професійний кодекс медичної сестри

Наказ МОЗ України від 01.06.2013 № 460 "Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій"

Календарно-тематичні плани на 2017-2018 н.р. (осінь):

для спец. Медицина, 3 курс: КТП ПЗ


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 4 КУРСУ

- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Методичні рекомендації:

МР: ПЗ-8 -//- МР: ПЗ-9 -//- МР: ПЗ-10 -//- МР: ПЗ-11 -//- МР: ПЗ-12

МР: ПЗ-13 -//- МР: ПЗ-14 -//- МР: ПЗ-15 -//- МР: ПЗ-16 -//- МР: ПЗ-17

МР: ПЗ-18 -//- МР: ПЗ-19 -//- МР: ПЗ-20 -//- МР: ПЗ-21

Календарно-тематичні плани на 2017-2018 н.р. (осінь):

для спец. Медицина, 4 курс: КТП лекцій -//- КТП СРС


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 5 КУРСУ

- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Лекції

1. Артеріальна гіпертензія

2. Вторинні артеріальні гіпертензії

3. Гломерулонефрити

4. Гострі коронарні синдроми

5. Легеневе серце і тромбоемболія легеневої артерії

6. Міокардити та кардіоміопатії

7. Набуті вади серця

8. Порушення провідності серця

9. Порушення серцевого ритму

10. Ревматоїдний артрит (РА)

11. Серцева недостатність

12. Системні хвороби сполучної тканини (системний червоний вовчак та системна склеродермія)

13. Хронічна хвороба нирок

14. Хронічні форми ішемічної хвороби серця


Методичні рекомендації

- КАРДІОЛОГІЯ:
Методичні вказівки для студентів V курсу медичного факультету
Змістовий модуль 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних кардіологічних захворювань»

ЗАНЯТТЯ №1. Теми: Основні симптоми та синдроми в кардіології. Ессенціальна артеріальна гіпертензія.
ЗАНЯТТЯ №2. Тема: Вторинні артеріальні гіпертензії
ЗАНЯТТЯ №3. Теми: Гострі коронарні синдроми. Гострий інфаркт міокарда.
ЗАНЯТТЯ №4. Теми: Атеросклероз. Хронічні форми ішемічної хвороби серця.
ЗАНЯТТЯ №5. Тема: Набуті вади серця.
ЗАНЯТТЯ №6. Тема: Вроджені вади серця.
ЗАНЯТТЯ №7. Теми: Міокардити. Перикардити.
ЗАНЯТТЯ №8. Тема: Кардіоміопатії.
ЗАНЯТТЯ №9. Теми: Легеневе серце. Тромбоемболія легеневої артерії.
ЗАНЯТТЯ №10. Теми: Порушення серцевого ритму. Порушення провідності

- РЕВМАТОЛОГІЯ:
Методична вказівка до практичних занять для студентів V курсу медичного факультету
Змістовий модуль 2. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних ревматологічних захворювань»

ЗАНЯТТЯ №12. Теми: Основні ревматологічні симптоми та синдром. Анкілозивний спондилоартрит.
Заняття №13. Теми: Ревматизм. Інфекційний ендокардит.
Заняття №14. Теми: Ревматоїдний артрит. Реактивні артрити.
Заняття №16. Теми: Системні хвороби сполучної тканини (системний червоний вовчак). Системні хвороби сполучної тканини (системна склеродермія).

- НЕФРОЛОГІЯ:
Методична вказівка до практичних занять для студентів V курсу медичного факультету.
Змістовий модуль 3. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних нефрологічних захворювань»

ЗАНЯТТЯ №18 Тема: Основні нефрологічні симптоми та синдроми.
ЗАНЯТТЯ №19 Теми: Гломерулонефрити. Нефротичний синдром.
ЗАНЯТТЯ №20 Тема: Пієлонефрити.
ЗАНЯТТЯ №21 Тема: Гостра та хронічна ниркова недостатність.
ЗАНЯТТЯ №22 Теми: Тубулоінтерстиціальний нефрит. Амілоїдоз нирок.


Календарно-тематичні плани на 2017-2018 н.р. (осінь):

для спец. Медицина, 5 курс: КТП лекцій -//- КТП ПЗ -//- КТП СРС


- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»

Робоча программа навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Календарно-тематичні плани:

КТП лекцій -//- КТП ПЗ -//- КТП СРС


Лекції

ЛЕКЦІЯ №1. Поняття про інфекційний процес та інфекційні хвороби. принципи діагностики. Профілактика та імунопрофілактика (специфічна, неспецифічна), принципи застосування.

ЛЕКЦІЯ №2. Загальна характеристика інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф. Паратифи А та В

ЛЕКЦІЯ №3. Діарейний синдром у клініці інфекційних хвороб. Патогенез і клінічні особливості. Принципи лікування дегідратаційного шоку.

ЛЕКЦІЯ №4. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із повітряно- крапельним механізмом передавання. Грип.

ЛЕКЦІЯ №5. Дифтерія. Диференціальна діагностика ангін.

ЛЕКЦІЯ №6. Менінгеальний синдром у клініці інфекційних хвороб. Диференціальна діагностика серозних і гнійних менінгітів. ННГМ.

ЛЕКЦІЯ №7. Вірусні гепатити.

ЛЕКЦІЯ №8. Вірусні гепатити (продовження)

ЛЕКЦІЯ №9. Снід-асоційовані інфекції та інвазії

ЛЕКЦІЯ №10. Карантинні та особливо небезпечні хвороби. Сучасне розуміння цих понять. Проблеми біологічної безпеки і біоетики.


Методичні рекомендації

ТЕМА 1. Введення в курс інфектології. Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із фекально – оральним механізмом передаванння. Черевний тиф паратифи А та В

ТЕМА №2. Діарейний синдром у клініці інфекційних хвороб. Холера. Сальмонельоз. Харчові токсикоінфекції. Інфекційні хвороби вірусної етіології з переважно фекально-оральним механізмом передавання

ТЕМА №3. Кишкові інфекційні хвороби з переважним ураженням товстої кишки: шигельоз, амебіаз. Єрсиніози

ТЕМА №4. Нематодози. Цестодози. Трематодози

ТЕМА №5. Ботулізм. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання

ТЕМА №6. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із повітряно-крапельним механізмом передавання. Грип. Інші ГРВІ: парагрип, аденовірусна хвороба, рс-інфекція, риновірусна інфекція. Інфекційні хвороби, що перебігають із клінікою атипової пневмонії: респіраторний мікоплазмоз, орнітоз, легінельоз

ТЕМА №7. Герпесвірусні інфекції. Інфекційний мононуклеоз

ТЕМА №8. «Дитячі» крапельні інфекції у дорослих. Дифтерія

ТЕМА №9. Менінгеальний синдром у клініці інфекційних хвороб. Диф. Д-ка серозних і гнійних менінгітів. Менінгококова інфекція. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання

ТЕМА №10. Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передавання. Гострі вірусні гепатити з парентеральним механізмом передавання

ТЕМА №11. Лабораторна діагностика вірусних гепатитів. Лікувальна тактика гострих вірусних гепатиті. Хронічні вірусні гепатити. Вірусний гепатит С

ТЕМА №12. ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії

ТЕМА №13. Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом передавання. Малярія. Синдром тривалої гарячки невідомого ґенезу. Бруцельоз. Сепсис

ТЕМА №14. Трансмісивні хвороби, що передаються через укуси кліщів: кліщовий енцефаліт, хвороба лайма. Рикетсіози

ТЕМА №15. Лейшманіози

ТЕМА №16. Інфекційні хвороби з переважним ураженням нирок: лептоспіроз. ГГНС. Геморагічна гарячка Конго Крим

ТЕМА №17. Інфекційні хвороби з переважним ураженням нервової системи : сказ, правець. Інфекційні хвороби з переважним ураженням шкіри: бешиха, феліноз

ТЕМА №18. Torch-інфекції. Токсоплазмоз. Ускладнення застосування ліків у практиці інфекціоністів

ТЕМА №19. Інфекційні захворювання, що увійшли до переліку подій, які можуть уявляти надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я у міжнародному масштабі. Поняття про біобезпеку. Внутрішньолікарняні інфекції


- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ»

Робоча программа навчальної дисципліни «Клінічна імунологія»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Календарно-тематичні плани на 2017-2018 н.р. (осінь):

для спец. Медицина, 5 курс: КТП лекцій -//- КТП СРС

для спец. Стоматологія, 5 курс: КТП лекцій -//- КТП ПЗ -//- КТП СРС

Foreign students of medical faculty, 5 year:
Lectures -//- Practical classes -//- Independent work

Foreign students of dentist faculty, 5 year:
Lectures -//- Practical classes -//- Independent work


Лекції

Лекція 1. Вторинні імунодефіцити. Сучасні імуномодулятори: основні принципи їх застосування.

Лекція 2. Принципи і основні методи імунодіагностики. Оцінка імунного статусу людини.

Лекція 3. Структура и функции иммунной системы.

Лекція 4. Аллергия: определение, иммунологические механизмы развития. Классификация типов гиперчувствительности, аллергические заболевания (диагностика, клинические проявления, принципы лечения). Псевдоаллергические реакции.


Методичні рекомендації

Тема 1: Основи загальної імунології. Клінічні аспекти імунітету.

Тема 2: Принципи оцінки імунного статусу. Імунодіагностика. Поняття про імунограму

Тема 3: Первинний імунодефіцит

Тема 4: Набуті імунодефіцитні захворювання

Тема 5: Імунні аспекти аутоімунної патології

Тема 6: Імунологія пухлин

Тема 7: Основи трансплантаційного імунітету

Тема 8: Імунотропна терапія

Тема 9: Атопічні хвороби

Тема 10: Інші алергісні (не атопічні) захворювання: види, імупатогненез, імунодіагностика, імунотерапія. Диференціальна діагностика псевдо алергії та алергії.


- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА»

Робоча программа навчальної дисципліни «Медична генетика»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Календарно-тематичні плани на 2017-2018 н.р. (осінь):

для спец. Медицина, 5 курс: КТП ПЗ -//- КТП СРС

Foreign students of medical faculty, 5 year:
Practical classes -//- Independent work


Лекції

Лекція №1. Общая характеристика моногенной патологии. Клиника и генетика отдельных форм моногенных болезней

Лекція №2. Общая характеристика хромосомных болезней. Клиника основных форм хромосомных болезней

Лекція №3. Общая характеристика мультифакториальных заболеваний. Определение генетической склонности. Мероприятия профилактики

Лекція №4. Уровни и пути проведения профилактики наследственных болезней. Медико-генетическое консультирование. Пренатальная диагностика наследственных болезней. Скринуючи программы

Лекція №5. Предмет и задание медицинской генетики. Роль наследственности в патологии человека


Методичні рекомендації

Тема 1: Спадковість і патологія. Роль спадковості в патології людини. Методи медичної генетики. Пропедевтика спадкової патології

Тема 2: Мітохондріальні хвороби. Хвороби із спадковою схильністю. Профілактика спадкової патології. Медико-генетичне консультування та пренатальна діагностика.

Тема 3: Хромосомні хвороби. Моногенні хвороби.


- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ»

Робоча программа навчальної дисципліни «Професійні хвороби»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Календарно-тематичні плани:

КТП лекцій -//- КТП ПЗ -//- КТП СРС


Лекції

Лекція №1. Пневмоконіози. Силікоз. Силікатози.

Лекція №2. Інтоксикація свинцем і бензолом

Лекція №3. Інтоксикація сільськогосподарськими отрутохімікатами


Методичні рекомендації

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів V курсу медичного факультету

Методичні розробки для підготовки студентів до практичного заняття

Методичні рекомендації для студентів з підготовки до практичних занятьОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.