Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариствоВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ

Патріотично виховна робота кафедри спрямована на формування національно-свідомого, інтелігентного, фахово підготовленого студента. Викладачі кафедри проводять бесіди з проблем сучасної медицини та освіти, особливу увагу приділяють удосконаленню етичного навчання та виховання, формування світосприйняття студентів, національної ідентифікації, котрі в подальшому дозволять молоді об’єктивно та незалежно оцінювати надбання сучасної цивілізації та наукової думки. На думку викладачів кафедри стоматології особливу увагу у вихованні та підготовці майбутнього лікаря слід приділяти вмінню керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, принципами медичної етикі та деонтології виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й чуйність до інших, толерантність та милосердя, оцінювати та регулювати свої взаємини з іншими, здійснювати свідомий вибір у складних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на духовні цінності.

Напрямки виховної роботи кафедри в цілому охоплюють сферу виховання згідно з загально-педагогічними вимогами: патріотичне виховання, правове, навчально-професійне, трудове, естетичне, екологічне і виховання здорового способу життя. Стратегічними завданнями виховання є:

  • науково-педагогічне забезпечення єдності духовного, інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального розвитку особистості;
  • піднесення в освіті значущості світоглядних знань і умінь як стрижня єдності виховання і навчання;
  • творення індивідуального “Я”, здатного до прийняття морально виправданих рішень, особистої відповідальності, порозуміння з іншими;
  • утвердження у виховній роботі пріоритету національної культури при обов’язковому опануванні загальнолюдських цінностей;
  • методичне спрямування культури на зміни, мотивацію та критерії вихованості людини.
Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.