Кафедра нервових хвороб в Луганську була створена у січні 1956 року при клініці нервових хвороб лікувального факультету Луганського державного медичного інституту (перший ректор ЛДМУ – Ващенко І.Д.).

   Першим завідувачем кафедри був кандидат медичних наук Тайцлін Йосип Семенович (1900-1972 роки). В 1938 році Й.С.Тайцлін захистив дисертацію на науковий ступень кандидата медичних наук за темою: «Острая атаксия Лейдена-Вестфаля» і став першим вченим серед неврологів Луганщини. Й.С.Тайцлін був також першим обласним неврологом. З 1956 року він очолив кафедру нервових хвороб Луганського державного медичного інституту, якою керував до 1959 року. Автор більш 70 наукових робіт по актуальним питанням невропатології, в тому числі 4 – по гістології мозку, 7 – по патології нервових хвороб з клінічним аналізом спинної сухотки, токсичного поліомієліту, уражень периферичної нервової системи, 4 роботи присвячені травмам головного і спинного мозку. 

h23.1

Професор Тайцлін Йосип Семенович

   Професор Бенькович Ілля Львович (1912-1992) був другим завідувачем кафедри з 1959 до 1965 роки.

   Основним напрямком науково-дослідницької діяльності кафедри нервових хвороб з 1959 до 1965 років була патологія вегетативної нервової системи. Співробітниками кафедри в цей період були професор, д.м.н. В.Й.Тайцлін, доцент, к.м.н. М.М.Казарцева, ас., к.м.н. Н.П.Лук’янова, ас. М.І.Дзюба. 

h23.2

Завідувач кафедри Бенькович І.Л. та
ординатор Казарцева М.М. оглядають хворого

   В 1965 р. Є.М. Панченко був обраний завідувачем кафедри нервових хвороб з курсом нейрохірургії Луганського медичного інституту. В 1968 р. він захистив докторську дисертацію на тему «Нервные нарушения при артериальной гипотонии», а в 1969 р. здобув вчене звання професора. Основним напрямком наукової роботи кафедри на той час стала розробка проблеми нейросудинних взаємовідносин і коррекції іх розладів. При цьому акцент переносився на функціональну стадію патології, роль вегетативної нервової системи в патогенезе судинних розладів. Велика увага приділялась рефлекторним ланкам патогенезу судинної дисфункції та її корекції методами рефлексотерапії.

h23.3

Завідувач кафедри нервових хвороб проф. Панченко Є.М.
(1965-1994 рр.)

   З 1994 до 2004 року кафедрою нервових хвороб завідував доктор медичних наук, професор Дзюба Олександр Миколайович. 

h23.4

Завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією проф. Дзюба О.М.
(1994 – 2004 рр.)

   Напрямок наукової діяльності О.М.Дзюби – дослідження розладів вегетативного гомеостазу і порушень вегетативної регуляції при захворюваннях нервової системи, дослідження різних аспектів проблеми розсіяного склерозу.

   З липня 2004 року по січень 2006 року кафедру неврології з нейрохірургією лікувального факультету керував доктор медичних наук Усатов Сергій Андрійович. 

h23.5

Завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією проф. Усатов С.А.
(VII. 2004 – I. 2006 рр.)

   Доктор медичних наук Усатов С.А. є автором 75 наукових робот (в тому числі 1 монографія в співавторстві «Лечение осложненной спинальной травмы»), 100 раціоналізаторських пропозицій, 8 винаходів.

   Основним напрямком наукової діяльності професора С.А.Усатова є нейроонкологія, зокрема вдосконалення хірургічних методів лікування гліом головного мозку.

   З 2005 року по 2014 об’єднану кафедру нервових хвороб з нейрохірургією очолювала доктор медичних наук, професор Тетяна Василівна Мироненко. 

h23.6

Завідувач кафедри неврології з нейрохірургії проф. Мироненко Т.В.
(після об’єднання з факультетом післядипломної освіти)

   Автор більш ніж 110 наукових робіт, двох монографій, в основному, з питань судинної патології, травм ЦНС, наслідків ураження ЦНС у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, вісцеро-вегетативних пароксизмів, адаптації людини в умовах променевого впливу, 2-х патентів на винахід, 30 рац. пропозицій.

   В зв’язку з важкою військово-політичною обстановкою ДЗ «ЛДМУ» було евакуйовано до м. Рубіжного та створено об’єднану кафедру неврології та сімейної медицини.