Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ, СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ З МЕДИЧНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра патологічної анатомії Луганського медичного інституту заснована в серпні 1957 року.Першим завідувачем кафедри був д. м. н., професор Пальчевський Євген Іванович, який в цей час був директором Луганського медичного інституту.

Пальчевський Євген Іванович народився 1899 року в м. Лубни, Полтавської області. Закінчив Київський медичний інститут, лікувальний факультет в 1925 році. З 1929 по 1932 рр. - асистент і вчений секретар Українського інституту патологічної анатомії в Харкові. У 1934 році затверджений у званні доцента, в цей час завідує кафедрою патологічної анатомії медичного інституту в м. Сталіно. У 1942-1943 рр. перебував у лавах Радянської Армії патологоанатомом в госпіталях. У 1944 році захистив докторську дисертацію. З 1946 р. -професор. З 1957 по 1960 роки завідував кафедрою патологічної анатомії ЛМУ В цей період були створені музеї макро- та мікропрепаратів. В 1958 році було створено обласне наукове товариство патологоанатомів. З 1957 по 1960 роки захищено дві кандидатські дисертації (Карпова А.Н., Ігнатьєв С.А.). Пальчевський Е.І. - член правління Всесоюзного товариства патологоанатомів. У числі перших викладачів були Е.Н. Карпова, Е.І. Завадовська, М.Д. Ігнатьєв, А.Д. Покотиленко, Л.П. Сергієнко.

У 1960-1970 роках завідувачем кафедри був доцент Нестайко В.В.

Він народився в 1913 році в Харкові. Закінчив Киргизький державний медичний інститут, лікувальний факультет в 1942 році. З 1942 р. працював лікарем-патологоанатомом. У 1950 захистив кандидатську дисертацію. З 1953 по 1956 рр. - головний патологоанатом Харківського обласного відділу охорони здоров'я. З 1960 по 1970 - завідувач кафедри патологічної анатомії Луганського медичного інститута, головний патологоанатом Луганського обласного відділу охорони здоров'я, завідувач патолого-анатомічним відділом Луганської обласної клінічної лікарні. У той час на кафедрі працювали: доцент А.Н. Карпова, асистенти В.В. Близнюк, К.І. Миронова, Л.М. Моткова, Т.М. Куманок і Н.В.Євтушенко.


З 1970 року кафедрою завідує доцент Ісакова Олена Миколаївна.

Вона народилася в 1923 році в р. Словськ Чернігівської області. У 1947 році закінчила Ленінградський державний педиатричний інститут. У 1951 р. - закінчила аспірантуру при кафедрі того ж інституту. 1955 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості будови апендициту і морфологічні зміни його при різних клініко-анатомічних формах апендициту у дітей». З 1958-1962 рр. - доцент кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського медичного інституту. З 1962 по 1970 рр. - доцент кафедри патологічної анатомії Тернопільського державного медичного інституту. З 1970 по 1975 р. р. - завідувач кафедри патологічної анатомії Ворошиловградського медичного інституту. З 1975 по 1980 рр. - доцент кафедри патологічної анатомії Ворошиловградського медичного інституту. Підготувала 3-х клінічних ординаторів.

З 1975 року кафедру очолював професор Лев Олександрович Барков.

Він народився в 1926 році в Саратові. У 1953 році закінчив Омський медичний інститут, лікувальний факультет. В 1972 році захистив докторську дисертацію на тему: «Морфологічні зміни в плаценті та внутрішніх органах плода і новонародженого при пізньому токсикозі вагітних». Барков Л.О. є автором понад 142 наукових робіт, в тому числі монографії: «Алкоголь: вплив на систему «мати-плацента, плід, дитина», виданої в 1988 році. За роки керівництва кафедрою Л.О. Барковим викладачами захищені наступні кандидатські дисертації: Решетнікова О.С. - «Структурно-метаболічні механізми адаптації плаценти при пізньому токсикозі вагітних» (1982). Павлова Т.В. - «Ультраструктурні, ультрацитохімічні та морфометричні особливості плаценти в нормі і при пізньому токсикозі вагітних» (1987). Алещенко І.Є. – «Морфофункціональні кореляції плаценти та органів імунної системи при порушеннях розвитку плода і новонародженого» (1988). Докторська дисертація: Решетнікова О.С. - «Морфологічна характеристика фетоплацентарної системи в умовах гіпоксії» (1993).

Решетнікова Ольга Сергіївна, доктор медичних наук, професор - завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицини, медичного законодавства Луганського державного медичного університету з 1993р. по 2014 рік.

Закінчила лікувальний факультет Луганського медичного інституту в 1977 році. З 1977 р. по 1980 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії ЛМІ. У 1982 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Структурно-метаболічні механізми адаптації плаценти при пізньому токсикозі вагітних».

З 1980 р. по 1990 р. працювала асистентом кафедри патологічної анатомії Луганського медичного інституту.

З 1990 р. по 1993 р. - докторант Луганського медінституту за спеціальністю патологічна анатомія. У 1993 році О.С. Решетнікова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук - «Морфологічна характеристика фетоплацентарної системи в умовах гіпоксії». З 1993 року - доцент кафедри патологічної анатомії. У 1994 р. - декан по роботі з іноземними студентами.

З 1996 року - професор. Під керівництвом проф. О.С. Решетнікової був виконан ряд дисертаційних досліджень і наукових робіт на здобуття звання магістра та кандидата медичних наук за спеціальністю патологічна анатомія: Зінченко О.В. - «Патоморфологічна характеристика системи« плацента - ендокринні органи плоду при пізніх мимовільних абортах», Телешова О.В. - «Морфологічна характеристика плацентарного бар'єра при вагітності, ускладненої гестозами, гіпохромною анемією, а також їх поєднанні», Івченко С.Н. - «Функціональна характеристика (???slapshot-тиро)тімічних взаємин сісистеми «мати-плацента-плід» при нефропатії вагітних», Міловидова А.Е. - «Морфологічна характеристика клітинних кооперацій плацентарного бар'єра людини в умовах гіпоксії системи мати-плацента-плід», Найдьонова О.В. - «Морфологічна характеристика фето-плацентарної системи в строку гестації 20-27 тижнів при затримці внутрішньоутробного розвитку плода», Сисоєнко О.П. - «Морфофункціональна характеристика нирок плоду при затримці внутрішньоутробного розвитку людини строком гестації 20-27 тижнів».

О.С. Решетнікова є автором понад 300 наукових праць, у т.ч. в зарубіжній пресі.

Кафедра судової медицини була заснована в 1958 році. Першим завідувачем з 1960 р. по 1975 р. був кандидат медичних наук, доцент Кондратов Михайло Григорович. Михайло Григорович Кондратов у 1939 році закінчив 1-й Московський медичний інститут. Учасник Великої Вітчизняної війни. Був старшим лікарем полку і судово-медичним експертом армії. З 1946 по 1949 рр. працював судово-медичним експертом в Ярославській і Харківській областях. З 1949 по 1959 рр. - асистент кафедри судової медицини Харківського медичного інституту. У 1955 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Коронарні артерії серця при раптовій смерті в рентгенологічному зображенні». З 1960 по 1975 рр. - завідувач курсу судової медицини Луганського медичного інституту. У 1961 р. затверджений у вченому званні доцента. За час роботи ним було опубліковано 50 наукових робіт. Підготував одного кандидата наук. Нагороджений 10 урядовими нагородами, з яких 8 - за бойові заслуги і 2 - за трудові досягнення.

З 1975 р. по 1984 р. завідувачем кафедри був кандидат медичних наук, доцент Фадєєв Анатолій Миколайович, він же був ректором нашого медичного інституту.

Фадєєв А.М. розширив приміщення кафедри. На базі кафедри створив кімнату події, яка використовується для навчання студентів і курсантів юридичних внз і в даний час. З 1984 р. по 1987 р. в. о. завідувача курсом був Туревич Анатолій Леонідович. З 1987 р. по 2004 р. завідувачем курсу був доктор медичних наук, професор Костилєв Володимир Ілліч. З 2004 року по 2014 рік кафедрою завідувала д.м.н., професор Решетнікова Ольга Сергіївна. З 1974 р. по 2004 р. питання медичного права викладали доценти Попов Іван Васильович, Квасовцев Ілля Тимофійович з 1996 р. по 2004 р.

Анатолій Миколайович Фадєєв у 1955 закінчив Одеський медичний інститут. У 1955 – 1957 рр. проходив навчання в аспірантурі при кафедрі судової медицини, працював науковим співробітником в лабораторії токсикології та медичної радіології НДІ очних хвороб і тканинної терапії ім. академіка В.П. Філатова, з 1959р. - асистент на кафедрі судової медицини Тернопільського медичного інституту. З 1968р. доцент цієї кафедри. У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію по темі: «Гистоморфологічні зміни кришталика при травматичній, радіаційній, діабетичній і токсичній катаракті». У 1968 – 1975 рр. працював доцентом кафедри судової медицини Одеського медичного інституту. З 1969 р. по 1972 р. був деканом педіатричного факультету, з 1972 р. по 1973 р. - декан по навчанню іноземних студентів. З 1975 р. по 1984 р. - ректор Луганського медичного інституту і завідувач кафедрою судової медицини. Під його керівництвом відкриті факультети: іноземних студентів, педіатричний, удосконалення лікарів, а також збудовано один з навчальних корпусів основного корпусу. Науковий напрям: судово-медичне дослідження речових доказів та їх правові аспекти. Опублікував понад 70 наукових праць.

Анатолій Леонідович Туревич у 1980 році закінчив з відзнакою Луганський медичний інститут. З 1980 по 1981 рр. пройшов інтернатуру на базі обласного бюро судово-медичної експертизи за спеціальністю судово-медична експертиза. З 1981 р. по 1982 р.- старший лаборант кафедри судової медицини та основ права. З 1982 р. по 1984 р.- асистент кафедри. З 1984 р. по 1987 р. - завідувач кафедри судової медицини Луганського медичного інституту. З 1981 р. працював за сумісництвом судово-медичним експертом відділу експертизи трупів обласного бюро СМЕ. З 1990 р. по 2014 р. працював завідувачем відділу експертизи трупів Луганського обласного бюро СМЕ. Автор 6 наукових праць, 14 раціоналізаторських пропозицій, 1 винаходу у співавторстві.


Володимир Ілліч Костильов в 1968 році закінчив з відзнакою Луганський медичний інститут. З 1968 р. по 1997 р. працював судово-медичним експертом-криміналістом, завідувачем судово-медично-криміналістичного відділення Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи. У зазначений період В.І. Костильов одночасно працював асистентом, доцентом і потім завідувачем кафедри судової медицини Луганського медичного університету. У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Експертна оцінка динамічних слідів на хрящовій і кістковій тканинах при ототодженні гострих травмуючих предметів», а в 1989 р. - докторську дисертацію на тему: «Судово-медичне визначення давності настання смерті за імунними показниками трупної крові». В 1991 р. затверджений у вченому званні професора. Опублікував 156 наукових праць, 2 монографії. Підготував п'ять кандидатів медичних наук. Професор В.І. Костильов був головою правління Українського наукового товариства судових медиків і криміналістів, членом спеціалізованої Ради при Київській медичній академії післядипломної освіти. Нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров'я», медаллю «Ветеран праці». З 1992 р. професор В.І. Костильов брав активну участь у підготовці судово-медичних і наукових кадрів з судової медицини країни Ангола.

Колектив кафедри в 2013 році: зав. кафедри, д.м.н., професор. Решетнікова О.С., д.м.н., професор Дунаєв О.В., д.м.н., професор Бабкіна О.П., к.м.н., доцент Телешова О.В., к.м.н., доцент Зінченко О.В., к.м.н., доцент Кононенко О.В., к.м.н., доцент Сисоєнко О.П., к.м.н., доцент Горянікова І.Н., доцент Лосєва О.Ф., доцент Попов Е.М., асистенти: Бургело О.В., Курінний А.Б., Рудюк Л.О., Мельникова М.В., Мельников А.В., Антонова О.Є., лаборанти: ст. лаб. Рещикова Л.А., Синявська А.І., Бугакова О.В., Черепахіна О.П., Савватєєва К.М., Іванова В.Г.

У 2014 р. кафедру патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством очолив к.м.н., доцент Сисоєнко Олександр Павлович.
З 2015 року - підрозділ у складі кафедри топографічної анатомії та загальної хірургії під керівництвом д.м.н., професора Вовка Юрія Миколайовича.
З 2016 року – підрозділ у складі кафедри медичної біології, гістології та ембріології (Зав.кафедрою – к.м.н., доцент Сисоєнко Олександр Павлович)
У 2016-2017 навчальному році входила до складу кафедри нормальної фізіології, патологічної фізіології та патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Завідував кафедрою д.м.н., доцент Глазков Едуард Олександрович.
У 2017 році, шляхом реорганізації, кафедра відокремилась у самостійну одиницю. В. о. зав. кафедри – Янчевський Олександр Валерійович.

Колектив кафедри складається з 1 професора, 1 доцента, 6 асистентів, 1 ст. лаборанта.ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.