Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедру фармацевтичної хімії та фармакогнозії було створено за наказом ректора университету №19 від 08.02.2002р. Кафедра є провідною на фармацевтичному факультеті.

Першим завідувачем кафедри був д.хім.н., проф. Тріскач Володимир Йосипович - 2002-2007 рр.

З 2008 року по теперішній час кафедру очолює д.біол.н., професор Орлова Олена Анатоліївна.

На кафедрі викладаються дисципліни хіміко – фармацевтичного профілю для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання:
- Неорганічна хімія;
- Аналітична хімія;
- Органічна хімія;
- Фізична та колоїдна хімія;
- Фармацевтична хімія;
- Фармакогнозія;
- Токсикологічна хімія;
- Ресурсознавство лікарських рослин;
- Фармакогнозія з ресурсознавством.

На кафедрі навчаються інтерни-провізори з курсу «Фармакогнозія» та «Фармацевтичний аналіз».

Під керівництвом досвідчених викладачів кафедри плануються та успішно виконуються студентами-випускниками дипломні роботи з фармацевтичної хімії та фармакогнозії. Студенти 3 та 4 курсів захищають курсові роботи з фармакогнозії та фармацевтичної хімії.

На кафедрі завжди приділялася велика увага практичній підготовці студентів, оволодінню практичними навичками, розширенню організаційно-методичної бази, посиленню зв’язків кафедри з фармацевтичними закладами.

Викладачами проводився цілий ряд заходів щодо оптимізації питань викладання дисциплін кафедри згідно до рішень методичних нарад.

Співробітниками кафедри активно втілювались новітні технології навчання та контролю знань студентів (тестові завдання, комп’ютерні тренінги). На протязі навчального року студенти та слухачі очного циклу інтернатури проходили комп’ютерний тренінг за усіма розділами фармацевтичного аналізу та фармакогнозії. Налагоджена система комп’ютерного тестування студентів з питаннями баз даних КРОК-1 та КРОК-2. Було створено «кроковську базу» з усіх дисциплін.

Для всіх дисциплін, які викладаються на кафедрі, створено лабораторні журнали для виконання практичних робіт, що дозволяє оптимізувати та перерозподілити навчальний час студентів.

За роки існування кафедри було сформовано викладацький колектив, 70% якого склала молодь – випускники фармацевтичного факультету університету.

За 14 років існування кафедри було виконано 7 дисертаційних робіт, результати яких впроваджено в науково-практичну роботу фармацевтичних та медичних ВУЗів країни. За цей період викладачами кафедри було надруковано понад 150 наукових праць та методичної літератури.

Період з 2014 року по теперішній час

З грудня 2014 року кафедра починає свою діяльність у м.Рубіжне, куди був евакуйований ДЗ «Луганський державний медичний університет», у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході України. Кафедра спочатку розташовується на базі Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею.

Викладачі кафедри: зав.кафедри проф., д.біол.н. Орлова О.А., к.фарм.н., доц. Ткаченко В.Г, д.фарм.н., доц..Тернінко І.І.(2014-2015 н.р.), Езопова В.В. асистент (2014-2016рр.).

За три роки (2014-2017рр) на кафедрі було заново сформовано матеріальну базу для проведення лабораторно-практичних робіт (хімічні реактиви, лабораторний посуд, лабораторне обладнання) та відновлено учбово-методичний фонд.

За цей період викладачами кафедри надруковано 10 наукових праць. В 2015 році була завершена одна з НДР кафедри: «Біохімічні зміни в тканинах організму в віковому аспекті та можливість їх корекції» (№ державної реєстрації 0111 U 000280) - науковий керівник проф.. Орлова О.А.

Співробітниками кафедри проводиться активна профорієнтаційна робота серед учнів шкіл Луганської області. Викладачами кафедри продовжується співпраця з Малою академією МОН Луганської області.

Колектив кафедри з надією сприймає перспективи становлення та розвитку нашого університету і є активним учасником його нової історії.

2015-2016 н.р.

Склад кафедри у 2016р.:
Зліва направо: Орлова О.А., Ткаченко В.Г., Чернишова А.Е.


Йде учбовий процес…Державні іспити, захист дипломних робіт…2016-2017н.р.

Штат кафедри: зав.кафедри проф.Орлова О.А., доц. Ткаченко В.Г., ас. Красильнікова А.О., ст.лаборант Литвинова О.Ю.

Робота студентів в навчальній хімічній лабораторіїДержавні іспити з фармацевтичної хімії та фармакогнозіїЗахист дипломних робіт


2017-2018 н.р.

Штат кафедри: зав.кафедри проф..Орлова О.А., доц.. Ткаченко В.Г., ас Красильнікова А.О., ст. лаборант Юрковська О.П.Засідання кафедриРобота студентів в навчальній хімічній лабораторіїПрофорієнтаційна робота кафедри вересень 2017р. СШ №10, м.Рубіжне

2018-2019 н.р.

Штат кафедри: зав.кафедри проф. Орлова О.А., доц. Ткаченко В.Г., ас. Красильнікова А.О., ст. лаборант Юрковська О.П., лаборант Шлейонкова О.С.На кафедрі сформовано гербарний фонд та вітрину лікарської рослинної сировини в рамках засвоєння дисципліни фармакогнозіїЖовтень 2018 р., м.Одеса - спільна виїзна нарада завідувачів однопрофільних кафедр фармацевтичних факультетів медичних закладів МОЗ України, серед учасників наради зав. кафедри, проф.Орлова О.А.

Піднятися вгоруОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.