Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ, МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА БІОСТАТИСТИКИ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Наукова робота Студентське наукове товариство


Кафедра фізики заснована в 1956 році, у рік відкриття інституту.

Першим завідувачем та її організатором був доцент, к.тех.н. Морозов Матвій Степанович. Під його керівництвом з 1956 до 1962 року створювалась матеріально-технічна база кафедри. Велика увага приділялась організації навчального процесу на денному та вечірньому відділеннях, велась розробка методичної документації.

З 1962 до 1984 року завідувачем кафедри був старший викладач Петров Євген Георгійович. У ці роки на кафедрі щорічно проводились регіональні наради завідувачів кафедр фізики, засідання базової кафедри фізики, був розроблений лабораторний практикум з біофізики та медичної апаратури.

У 1964 році на кафедрі відкрито лабораторію медичної електроніки, яку очолив асистент Лебідь О.Н.

Упродовж 15 років лабораторія здійснювала розробку і виготовлення зразків нової медичної техніки, запропонованої науковцями інституту, проводила стандартизацію та ремонт електронної медичної апаратури на всіх кафедрах. Розроблений лабораторією комплекс з вивчення ритму серцевих скорочень біло тестовано Інститутом медико- біологічних проблем АН СРСР, а окрім його складові, наприклад кардіоінтервалограф, біло впроваджено до медичного забезпечення польоту людини в космос. На підставі цієї розробки в 1969 році була захищена перша в історії кафедри дисертація асистента Лебідь О.Н.

З 1985 до 1990 року завідувачем кафедри була доцент, к.тех.н. Кувічка Ірина Миколаївна. За її активної участі біла зміцнена матеріально-технічна база кафедри, проведена перша координаційна нарада завідувачів кафедр медичної та біологічної фізики медичних вузів України. Доцент Кувічка І.М. – автор 102 наукових робіт та методичних рекомендацій, під її керівництвом виконана та захищена одна кандидатська дисертація.

В 1991 році кафедра медичної та біологічної фізики була об’єднана з кафедрою інформатики. Завідувачем її став доцент, к.тех.н. Семесенко Михайло Порфирович, на якій працював до 1997 року. За ці роки проведена велика робота з методичного забезпечення навчального процесу з використанням комп’ютерів.

З 1997 до 1999 року кафедрою керував професор, д.мед.н., Заслужений діяч науки і техніки України Добрін Борис Юлійович.

З 2000 року кафедру очолював д.тех.н., професор Гальченко Володимир Янкович. Вперше за історію кафедри, в 2001 році було відкрито аспірантуру.

Викладачами кафедри опубліковано 736 наукових статей і тез.

За всі роки співробітники кафедри сумлінно ставилися до виконання своїх обов’язків, про що свідчить велика кількість випадків матеріального та морального заохочення їх Міністерством охорони здоров’я України, ректоратом університету. Викладачі завжди виявляли і виявляють активну громадянську позицію, проводять виховну роботу серед студентів у навчальний та поза аудиторний час.


Сучасна кафедра медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики ДЗ «ЛДМУ» з базуванням у м. Рубіжному була заснована 31 січня 2015 року.

Склад кафедри у 2016р.:
Зліва направо: Коваленко Д.Ю., Євтушенко Ю.О., Мацегора Ю.С.


Піднятися вгору


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.