Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра патофізіології Луганського державного медичного університету була організована в 1957 році і розташована в приміщенні обласної клінічної лікарні. Після завершення будівництва першого корпусу в 1967 році на території медичного містечка кафедру перевели в нове приміщення. З 1982 р кафедра знаходилась на третьому поверсі корпусу № 2 в будинку ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2015 р. кафедра розміщується у м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32.
Смик Михайло Михайлович
Організатором кафедри і її першим завідувачем був доктор медичних наук, професор Смик Михайло Михайлович (1910-2005 рр.), Який працював на цій посаді до 1974 року. До цього Михайло Михайлович організував кафедри патофізіології: в 1936 році в Вінницькому медичному інституті, в 1948 році в Станіславському (нині Івано-Франківському) медичному інституті. Смик М.М. закінчив в 1933 році Одеський медичний інститут, після чого навчався в аспірантурі при кафедрі патофізіології Одеського інституту удосконалення лікарів, яку закінчив в 1935 році. Під час навчання в аспірантурі працював в інституті курортології, а потім - асистентом кафедри біохімії Одеського медичного інституту.

У 1937 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив гіпофіза на функцію нирок», в 1956 році - докторську дисертацію на тему: «Про патогенез порушень деяких функцій печінки та обміну речовин при туберкульозі». Працюючи в різних навчальних закладах, професор Смик М.М. проявив себе ерудованим науковцем, який читав лекційний курс на високому науковому та теоретичному рівні, вмілим організатором експериментальної, лабораторної, наукової і виховної роботи. Він був широко освіченою людиною, при ньому було відкрито аспірантуру з патологічної фізіології. Вільно володів італійською, німецькою, французькою та англійською мовами, підтримував наукові зв’язки з вченими інших країн. М.М. Смик вивчав запалення й лікування запальних процесів суглобів, хребта; спонтанний тромбоз у воротній вені, зміни функцій органів при туберкульозі, пептоновому шоку, ефективність лікувального використання ультразвуку і т.п.

Нагороджений орденом Червоної Зірки і трьома медалями. Двічі був нагороджений Почесними Грамотами Міністерства охорони здоров’я УРСР. Був постійним учасником республіканських і Всесоюзних наукових конференцій та з’їздів патофізіологів. Під його керівництвом виконано п’ять докторських і сім кандидатських дисертацій. Він - автор 55 друкованих робіт, у тому числі монографії «Вплив ультразвуку на організм». Проф. М.М. Смик - фундатор і перший голова правління Луганського обласного науково-методичного товариства патофізіологів.

Згідно з рішенням вченої ради Луганського державного медичного університету від 12 листопада 1995 р, В честь 40-річчя Луганського державного медичного університету, за великі заслуги в його розвитку, становленні та організації доктору медичних наук, професору Смик Михайлу Михайловичу присвоєно високе звання «Почесний професор», його портрет поміщений в портретній галереї університету.


Гусач Петро Петрович
Доктор медичних наук, професор Гусач Петро Петрович (1924-1997 рр.). Співробітник кафедри патофізіології з 1957 року. Кафедрою завідував з 1974 року по 1991 рік, потім працював професором кафедри. Був проректором з навчальної роботи з 1977 по 1987 рік.

Гусач П.П. у 1953 р. закінчив Харківський медичний інститут, у 1955 р. - клінічну ординатуру з хірургії, у 1956 році - аспірантуру з нормальної фізіології. У Луганському медичному інституті працював з 1956 р., спочатку асистентом кафедри нормальної фізіології, потім - на кафедрі патологічної фізіології. У 1957 р. - захистив кандидатську дисертацію, у 1965 р. - затверджений у званні доцента. Із 1971 р. - доктор медичних наук, з 1976 р. - професор. Докторська дисертація виконана на тему: «Особливості розвитку запального процесу за умов порушеної функції щитоподібної залози». Гусач П.П. - автор 132 наукових друкованих робіт. Під його керівництвом захищені чотири кандидатські дисертації. Нагороджений медалями за участь у Великій Вітчизняній війні, “Відмінник вищої школи СРСР”, заслужений працівник вищої школи Української СРСР, Заслужений діяч науки і техніки. Організував напрямок досліджень з педагогіки вищої школи, з цих питань опублікував 31 роботу.


Казімірко Ніла Казімірівна
З 1991 року по березень 2017 р. кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Казімірко Ніла Казімірівна, учениця професора Смика М.М., другий аспірант кафедри. Докторська дисертація на тему: «Особливості постгеморагічного відновлення крові в умовах попереднього уведення гідрокортизону». Учене звання професора присвоєне в 1992 році.

Працювала проректором університету з навчальної роботи з 1991 року по 2000 рік. Була членом спеціалізованої вченої ради по ревматології та патологічної фізіології при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького. Очолювала спеціалізовану Вчену Раду Д 29.600.02 за спеціальністю патологічна фізіологія (біологічні та медичні науки) при ДЗ «Луганський державний медичний університет» з 2005 по 2014 рік. У 2006 році стала засновником і головним редактором журналу «Загальна патологія та патологічна фізіологія».

За тематикою кафедри опублікувала близько 380 робіт, присвячених особливостям захисно-пристосувальних реакцій, постгеморагічному еритропоезу на фоні порушення функції кори надниркових залоз, цукровому діабеті, патогенній дії чинників зовнішнього середовища, педагогіці вищої школи, в тому числі 12 монографій і 4 підручники (у співавторстві), 4 методичних посібника з грифом МОН України, 3 навчальні посібники для англомовних студентів. Підготувала 21 кандидата наук, 3-х докторів наук. Член товариства анатомів Німеччини.


Глазков Едуард Олександрович
Глазков Едуард Олександрович закінчив Луганський медичний університет у 1995 році за спеціальністю «Педіатрія». Інтернатуру за спеціальністю «Неонатологія» проходив у центральній дитячій лікарні м. Стаханов у 1995-1997 рр.

Кандидат медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою: «Роль інтенсивних фізичних навантажень у виникненні метаболічних та імунних порушень організму та їх корекція кверцетином» була захищена у 2009 р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

Доктор медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою: «Адаптаційні реакції організму при зміні клімато-географічних умов перебування у громадян з Середньої та Східної Азії» була захищена в 2016 р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

Учене звання доцента присвоєне в 2011 році.

З 2009-2014 р.р. працював на кафедрі фізичної реабілітації і валеології та кафедри безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

З 2014 р. доцент кафедри здоров’я людини Херсонського державного університету.

З 2015 року по теперішній час завідувач кафедри.

Основним напрямком наукової діяльності є дослідження впливу ендогенних та екзогенних факторів на стійкість організму до патогенних подразників. Автор понад 100 наукових друкованих робіт, 3-х монографій, навчально-методичного посібника, 1 патента на корисну модель та однієї раціоналізаторської пропозиції. Очолює спілку патофізіологів Луганської області. Є постійним учасником наукових конференцій різного рівня та з’їздів патофізіологів.
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.