Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ХІРУРГІЇ

Сучасна кафедра Навчально-методична робота


Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії була заснована в кінці 1956 року. Першим завідувачем був доцент Москаленко Павло Іванович. З 1958 по 1963 роки кафедру очолював д.мед.н., професор Бабич Андрій Микитович, який брав активну участь в обладнанні приміщень кафедри. У 1964 році тимчасово виконували обов’язки завідувача кафедри д.мед.н., професор Гречишкін Д.К., а потім доцент Тасіц Р.П. З 1965 до 1990 року кафедрою завідував д.мед.н., професор Беков Дмитро Борисович (випускник Військово-медичної академії м.Санкт-Петербург), який багато зробив для розвитку кафедри, її матеріально-технічної бази, створив наукову школу та підготував перших докторів та кандидатів наук. Професор Беков Д.Б. є автором значних праць з морфології артерій і вен великого мозку, 2-х видатних атласів, монографій про індивідуальну анатомічну мінливість.

Професор Беков Д.Б. – єдиний в історії університету лауреат Всесоюзної премії ім. академіка В.П. Воробйова. Під його керівництвом підготовлені один доктор наук (Вовк Ю.М., 1991) та 6 кандидатів наук (Ткаченко Д.О., 1972; Будаков В.С., 1975; Вовк Ю.М., 1977; Виноградов О.А., 1982; Дьяченко О.П., 1991; Аронов Є.Г., 1995 (разом з професором Вовком Ю.М.)

Багато років основним напрямом наукової роботи кафедри є вивчення судинної системи головного мозку та його оболонок з розробкою нових реконструктивних та пластичних операцій на них.

За всі роки існування кафедри підготовлено 6 докторів наук (професорів), 22 кандидати медичних наук (10 доцентів), опубліковано 11 монографій, більше 1000 статей, більше 300 тезисів. Співробітники кафедри є авторами більше 100 винаходів та більше 200 раціоналізаторських пропозицій.

Основні здобутки кафедри за роки існування: друкування фундаментальних монографій стосовно артерій і вен головного мозку професора Бекова Д.Б. та його премія імені академіка Воробйова. Вивчені морфологічні особливості вікової та індивідуальної анатомічної мінливості пазух твердої оболонки головного мозку та розроблені нові способи їх реконструкції і пластики, які мають світову новизну. Тільки за останні 5 років виконані та успішно захищені одна докторська та 5 кандидатських дисертацій. За ці роки отримано більше 100 патентів. Опубліковано 8 монографій, 6 методичних посібників, у тому числі посібник англійською мовою.
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.