mamchenko

Мамченко Ю.В.

rijenko

Риженко І.С.

kalnickaya

Посохова Є.Ю.

Основною метою роботи фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація» є:

  • проведення інтегрованої освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну роботу з метою забезпечення підготовки провізорів;
  • підготовка висококваліфікованих провізорів згідно ступеневої системи освіти у відповідності з освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням "Фармація" (7.1102), з державними стандартами освіти, затвердженими Міністерствами освіти та охорони здоров'я України, які компетентні професійно і поєднують високу загальну культуру, розвинене почуття гуманізму та громадської зрілості, як це передбачено в кваліфікаційних вимогах та в "Присязі провізора України";
  • здійснення профорієнтаційної підготовки учнів в медичному ліцеї-інтернаті, на підготовчих курсах, в медичних класах гімназій міст області, як реалізація багатоступеневої системи освіти;
  • забезпечення післядипломної підготовки провізорів в інтернатурі на факультеті післядипломної підготовки та на кафедрах факультету;
  • підготовка наукових та педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, магістратурі, докторантурі;
  • забезпечення умов щодо оволодіння студентами системою знань про людину, природу, суспільство, для реалізації потреб особистості студента у професійному та моральному розвитку, формування соціальної зрілості, творчої особистості;
  • виконання науково-дослідних робіт, що спрямовані на вдосконалення навчального процесу, вирішення проблем охорони здоров’я населення України, створення підручників, навчально-методичних посібників для вітчизняних та англомовних студентів;
  • постійне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
  • фізична підготовка та здійснення заходів, спрямованих на покращення стану здоров'я студентів;
  • розвиток міжнародних зв'язків факультету з метою досягнення світових стандартів у навчальній, науковій, виховній діяльності.