Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


ДОКТОРАНТУРА

Положення про докторантуру
ДЗ "Луганський державний
медичний університет"

Міністерство освіти та науки України на виконання рішення Колегії Міністерства освіти та науки України від 23.05.2002 “Про підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у вищих навчальних закладах” та враховуючи потребу у науково-педагогічних і наукових кадрах вищої кваліфікації для вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідних установ України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2002 р. (протокол № 759) у ДЗ «Луганський державний медичний університет» відкрита докторантура за 15 спеціальностями, зокрема:

Докторантура із наступних наукових спеціальностей:
14.01.01 - Акушерство та гінекологія
14.01.02 - Внутрішні хвороби
14.01.03 - Хірургія
14.01.06 - Урологія
14.01.10 - Педіатрія
14.01.13 - Інфекційні хвороби
14.01.15 - Нервові хвороби
14.01.20 - Шкірні та венеричні хвороби
14.01.29 - Клінічна імунологія
14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна терапія
14.01.32 - Медична біохімія (біологічні, медичні науки)
14.02.01 - Гігієна
14.03.01 - Нормальна анатомія
14.03.05 - Фармакологія
03.00.04 - Біохімія (біологічні, медичні науки)


У 2015 році на місця державного замовлення згідно плану МОЗ України (лист №08.01 – 41/22/113-15/ від 11.02.2015 року) було проведено конкурс:

- до докторантури за спеціальностями:
14.01.06 - Урологія
14.01.01 - Акушерство та гінекологія


ВСТУПНИКАМ ДО ДОКТОРАНТУРИ

Правила прийому до докторантури у 2017 році

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:
- заяву;
- особовий листок з обліку кадрів;
- список опублікованих наукових праць і винаходів;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста;
- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
- копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук.

Паспорт та диплом про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступниками особисто.

Кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до вступу до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету.


АПРОБАЦІЯ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Проректор з наукової роботи для проведення апробації дисертаційної роботи видає накази:
- про створення комісії по перевірці стану первинної документації матеріалів дисертаційної роботи;
- про призначення рецензентів на апробацію дисертаційної роботи.

Перелік документів для апробації докторської дисертації


Список документів, які докторант (здобувач) надає до відділу для звіту МОЗ про закінчення докторантури (про завершення дисертаційної роботи)

Необхідно подати в паперовому та електронному вигляді наступні документи:
- відомості про дисертанта;
- дисертацію;
- автореферат кандидатської дисертації;
- висновок Комісії з біоетики, виданий перед початком роботи;
- висновок Комісії з біоетики, виданий для апробації дисертаційної роботи;
- акт Комісій з перевірки первинної документації;
- виписку про Затвердження теми Вченою радою університету;
- виписку про Затвердження теми на РПК;
- ОКД, затверджену УкрІНТЕІ;
- висновок установи про апробацію дисертації;
- довідку із спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту.


Список документів, які дисертант надає до відділу для звіту МОЗ і МОН після захисту дисертації (у 10-денний термін)

Необхідно подати в паперовому та електронному вигляді наступні документи:
- автореферат дисертації;
- ОКД, затверджену УкрІНТЕІ.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.